Prothiaden & Derin


Výsledky hledání na výraz Prothiaden & Derin
Poslední aktualizace: 2023-09-23


Kombinace, interakce: Prothiaden & Derin


Interakce s potravinami a další doporučení Derin: Vyvarujte se alkoholu. Prothiaden & Derin .Metabolismus kvetiapinu může být snížen, pokud je kombinován s Dosulepinem. Interakce s potravinami a další doporučení Derin: ........

Tagy: Kombinace, interakce Prothiaden, Prothiaden & Derin, Prothiaden & Derin

Kombinace, interakce: Derin & Pregabalin mylan & Olanzapin teva & Elicea & Atarax & Prothiaden & Xanax


Derin & Pregabalin mylan .Terapeutická účinnost quetiapinu může být zvýšena při použití v kombinaci s pregabalinem. Derin & Olanzapin teva .Olanzapin může zvyšovat Qetc prodlužující aktivitu Quetiapinu. Derin & Elicea .Riziko nebo závažnost ........

Tagy: Kombinace, interakce Derin, Derin & Pregabalin mylan & Olanzapin teva & Elicea & Atarax & Prothiaden & Xanax, Prothiaden & Derin

Vedlejší účinky: Derin & Pregabalin mylan & Olanzapin teva & Elicea & Atarax & Prothiaden & Xanax


Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan . Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan .......

Tagy: Vedlejší účinky Derin, Derin & Pregabalin mylan & Olanzapin teva & Elicea & Atarax & Prothiaden & Xanax, Prothiaden & Derin

Vedlejší účinky: Prothiaden & Derin


Vedlejší a nežádoucí účinky Prothiaden a Derin . Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan .......

Tagy: Vedlejší účinky Prothiaden, Prothiaden & Derin, Prothiaden & Derin

Derin


Neužívejte přípravek Derin, jestliže:  jste alergický( užíváte některý z následujících léčivých přípravků: o některé léčivé přípravky pro léčbu infekce HIV o azolové léčivé přípravky (pro léčbu plísňových onemocnění) o erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí) o nefazodon (pro léčbu depresí) Pokud se Vás toto týká, neužívejte přípravek Derin. Pokud si nejste jistý( zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Derin užívat. Upozornění a opatření: Před užitím přípravku Derin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže:  Vy nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl nějaké srdeční problémy, například poruchy srdečního rytmu, slabost srdečního svalu nebo zánět srdce, nebo jestliže užíváte léky, které mohou mít vliv na způsob, jakým Vaše srdce bije. V tomto případě Váš lékař může v průběhu léčby přípravkem Derin kontrolovat hladinu cukru ve Vaší krvi. Jestliže ano, neměl(a) byste užívat přípravek Derin, protože skupina léků, ke které kvetiapin patří, může u .....

Tagy: Derin, Prothiaden & Derin

Derin prolong


Neužívejte přípravek Derin Prolong, jestliže:  jste alergický( nefazodon (k léčbě depresíe Pokud se Vás něco z uvedeného týká, neužívejte přípravek Derin Prolong. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Derin Prolong užívat. Upozornění a opatření: Před užitím přípravku Derin Prolong se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:  Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl( V tomto případě Vám lékař může v průběhu léčby přípravkem Derin Prolong kontrolovat hladinu cukru v krvi. Pokud ano, přípravek Derin Prolong byste neměl( a) užívat, neboť léky ze skupiny, kam patří také přípravek Derin Prolong, zvyšují riziko cévní mozkové příhody a někdy i riziko úmrtí u starších lidí s demencí. může při pokračování léčby přípravkem Derin Prolong vymizet ( Příznaky z vysazení (příznaky, které se objevují při přerušení léčby přípravkem Derin Prolong)...

Tagy: Derin prolong, Prothiaden & Derin

Prothiaden


Neužívejte přípravek Prothiaden: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Prothiaden se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého lékaře o všech onemocněních, které máte, aby mohl zvážit užívání přípravku Prothiaden, zejména jestliže máte: - epilepsii, - manickou fázi bipolární poruchy ( i ošetření zubů), oznamte lékaři, že užíváte přípravek Prothiaden. Sebevražedné myšlenky a chováníJestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. kopřivka, svědění, zčervenání kůže) Při užívání přípravku Prothiaden se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny podle četnosti výskytu: Časté ( Během užívání přípravku Prothiaden nebo záhy po přerušení léčby se mohou objevit sebevražedné myšlenky či chování (...

Tagy: Prothiaden, Prothiaden & Derin

Přečtěte si o tématu Prothiaden & Derin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Prothiaden & Derin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Prothiaden & Derin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Prothiaden & Derin.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop