Oxykodon


Výsledky hledání na výraz Oxykodon
Poslední aktualizace: 2023-06-05


Kombinace, interakce: Pregabalin sandoz & Oxycodon lannacher & Letrox


Terapeutická účinnost oxykodonu může být zvýšena při použití v kombinaci s pregabalinem.......

Tagy: Kombinace, interakce Pregabalin, Pregabalin sandoz & Oxycodon lannacher & Letrox, Oxykodon

Kombinace, interakce: Lipertance & Tamsulosin hcl sandoz 0,4 prolong & Pragiola & Diclofenac duo pharmaswiss & Oxycontin


Terapeutická účinnost oxykodonu může být zvýšena při použití v kombinaci s pregabalinem.......

Tagy: Kombinace, interakce Lipertance, Lipertance & Tamsulosin hcl sandoz 0,4 prolong & Pragiola & Diclofenac duo pharmaswiss & Oxycontin, Oxykodon

Kombinace, interakce: Oxycontin & Escitalopram stada & Wellbutrin sr


Metabolismus oxykodonu může být snížen v kombinaci s bupropionem.......

Tagy: Kombinace, interakce Oxycontin, Oxycontin & Escitalopram stada & Wellbutrin sr, Oxykodon

Kombinace, interakce: Oxycodon lannacher & Palladone-sr


Pokud se Hydromorfon kombinuje s oxykodonem.......

Tagy: Kombinace, interakce Oxycodon, Oxycodon lannacher & Palladone-sr, Oxykodon

Kombinace, interakce: Pregabalin sandoz & Oxycodon lannacher


Terapeutická účinnost oxykodonu může být zvýšena při použití v kombinaci s pregabalinem.......

Tagy: Kombinace, interakce Pregabalin, Pregabalin sandoz & Oxycodon lannacher, Oxykodon

Kombinace, interakce: Targin & Lexaurin 1,5


Pokud je oxykodon kombinován s Bromazepamem.......

Tagy: Kombinace, interakce Targin, Targin & Lexaurin 1,5, Oxykodon

Zabrallex


Neužívejte přípravek Zabrallex- jestliže jste alergický(á) na oxykodon-hydrochlorid, naloxon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Užívání léčivých přípravků s obsahem oxykodonu se musí vyhnout pacienti, kteří zneužívají alkohol, drogy nebo léky nebo je zneužívali v minulosti. Při delším používání během těhotenství může oxykodon-hydrochlorid vést k abstinenčním příznakům u novorozenců. Pokud se oxykodon-hydrochlorid podává během porodu, mohou u novorozence nastat problémy s dýcháním jako například pomalé a povrchní dýchání ( aby se nenarušilo postupné uvolňování oxykodon-hydrochloridu z tablet s prodlouženým uvolňováním. rozkousaných či rozdrcených tablet může vést ke vstřebání dávek oxykodon-hydrochloridu, které mohou být smrtící ( obvyklá dávka přípravku je: Léčba bolesti DospělíObvyklá počáteční dávka je 10 mg oxykodon-hydrochloridu/5 mg naloxon-hydrochloridu ve formě tablety s prodlouženým uvolňováním každých 12 hodin. Maximální denní dávka je 160 mg
Tagy: Zabrallex, Oxykodon

Vorikonazol sandoz


Delavirdin a nevirapin) (používané při léčbě HIV) (některé dávky efavirenzu NESMĚJÍ BÝT užívány současně s přípravkem Vorikonazol Sandoz) • Methadon (užívaný k léčbě závislosti na heroinu) • Alfentanil a fentanyl a jiné krátkodobě působící opioidy jako je sufentanil (léky proti bolesti užívané při chirurgických zákrocích) • Oxykodon a jiné dlouhodobě působící opioidy jako je hydrokodon (...

Tagy: Vorikonazol sandoz, Oxykodon

Vorikonazol mylan


Jako je sufentanil (léky proti bolesti užívané při operacích) .. .. .. oxykodon a jiné dlouhodobě působící opioidy, jako je hydrokodon (...

Tagy: Vorikonazol mylan, Oxykodon

Vorikonazol actavis


Jako je sufentanil (léky proti bolesti  užívané při operacích)  oxykodon a jiné dlouhodobě účinkující opiáty, jako je hydrokodon (...

Tagy: Vorikonazol actavis, Oxykodon

Voriconazole teva


Jako je sufentanil (léky proti bolesti užívané při chirurgických zákrocích) - oxykodon a jiné dlouhodobě působící opioidy, jako je hydrokodon (...

Tagy: Voriconazole teva, Oxykodon

Voriconazole stada


Delavirdin a nevirapin; používané při léčbě HIV) (některé dávky efavirenzu NESMĚJÍ BÝT užívány současně s přípravkem Voriconazole Stada) • Methadon (užívaný k léčbě závislosti na heroinu) • Alfentanil a fentanyl a jiné krátkodobě působící opiody jako je sufentanil (léky proti bolesti užívané při chirurgických zákrocích) • Oxykodon a jiné dlouhodobě působící opiody jako je hydrokodon (...

Tagy: Voriconazole stada, Oxykodon

Voriconazole fresenius kabi


Jako je sufentanil (léky proti bolesti používané při operacích) • Oxykodon a jiné dlouhodobě působící opiáty, jako je hydrokodon (...

Tagy: Voriconazole fresenius kabi, Oxykodon

Voriconazole accord


Některé dávky efavirenzu NESMĚJÍ BÝT používány současně s přípravkem Voriconazole Accord) • Methadon (užívaný k léčbě závislosti na heroinu) • Alfentanil a fentanyl a jiné krátkodobě působící opioidy jako je sufentanil (léky proti bolesti používané při operacích) • Oxykodon a jiné dlouhodobě působící opioidy, jako je hydrokodon (...

Tagy: Voriconazole accord, Oxykodon

Voriconazol polpharma


Jako je sufentanil (léky proti bolesti užívané při operacích)  Oxykodon a jiné dlouho účinkující opiáty, jako je hydrokodon (...

Tagy: Voriconazol polpharma, Oxykodon

Volric


Některé dávky efavirenzu NESMĚJÍ BÝT užívány současně s přípravkem Volric)  Methadon (užívaný k léčbě závislosti na heroinu)  Alfentanil a fentanyl a jiné krátkodobě působící opioidy jako je sufentanil (léky proti bolesti používané při operacích)  Oxykodon a jiné dlouhodobě působící opioidy, jako je hydrokodon (...

Tagy: Volric, Oxykodon

Verria


Jako je sufentanil (léky proti bolesti užívané při operacích) • Oxykodon a jiné dlouho účinkující opiáty, jako je hydrokodon (...

Tagy: Verria, Oxykodon

Vellofent


Kodein, fentanyl, hydromorfon, morfin, oxykodon, pethidin) Neužívejte přípravek Vellofent: • jestliže jste alergický( na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte závažnými dýchacími problémy nebo závažným plicním onemocněním. jestliže v současné době užíváte inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO) k léčbě závažné deprese ( nebo jste je užíval( a) v uplynulých dvou týdnech) jestliže pravidelně neužíváte předepsané opioidní léčivo ( např. kodein, fentanyl, hydromorfon, morfin, oxykodon, pethidin) určené ke zvládání Vaší přetrvávající bolesti každý den podle pravidelného rozvrhu po dobu nejméně jednoho týdne. Jestliže tato léčiva neužíváte, nesmíte přípravek Vellofent užívat, protože může zvýšit riziko, že se Vám dýchání nebezpečně zpomalí a/nebo bude mělké, či dokonce přestanete dýchat. jestliže trpíte krátkodobou bolestí jinou než průlomovou bolestí. Upozornění a opatření Přípravek Vellofent obsahuje léčivou látku v množství, které může být smrtelné pro dítě, a proto vždy uchovávejte všechny tablety mimo dohled a dosah dětí a zdravých osob. Tablety uchovávejte v uzamčeném prostoru .....

Tagy: Vellofent, Oxykodon

Targin


Neužívejte přípravek Targin: - jestliže jste alergický(á) na oxykodon-hydrochlorid, naloxon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Samotná léčivá látka oxykodon-hydrochlorid má potenciál ke zneužívání stejný, jako jiné silné opiáty ( Přípravky obsahující oxykodon-hydrochlorid nemají užívat pacienti, kteří dříve nebo v současnosti zneužívali alkohol, drogy či léky. jelikož léčivé látky (oxykodon-hydrochlorid a naloxon-hydrochlorid) aby se nenarušilo postupné uvolňování oxykodon-hydrochloridu z tablet s prodlouženým uvolňováním. rozkousaných či rozdrcených tablet může vést ke vstřebání dávek oxykodon-hydrochloridu, které mohou být smrtelné ( Při delším užívání během těhotenství může oxykodon-hydrochlorid vést k abstinenčním příznakům u novorozenců. Pokud se oxykodon-hydrochlorid podává během porodu, může u novorozence nastat deprese dýchání ( obvyklá dávka přípravku je: DospělíObvyklá počáteční dávka je 10 mg
Tagy: Targin, Oxykodon

Sporanox


Silné léky k léčbě bolesti: alfentanil, buprenorfin, oxykodon, sufentanil; ­ léky určené k léčbě cukrovky: repaglinid, saxagliptin; ­ léky určené k léčbě psychózy: aripiprazol, haloperidol, kvetiapin, risperidon; ­ léky určené k léčbě nauzey a zvracení: aprepitant; ­ léky určené k léčbě hyperaktivního močového měchýře: fesoterodin, imidafenacin, solifenacin, tolterodin; ­ léky určené k léčbě poruch erekce: sildenafil, tadalafil; ­ prazikvantel, lék užívaný k léčbě motolice a tasemnice; ­ bilastin, ebastin, léky určené k léčbě alergie; ­ reboxetin, lék určený k léčbě deprese; ­ atorvastatin,lék určený ke snížení cholesterolu; ­ meloxikam, lék určený k léčbě zánětu kloubů a bolesti; ­ cinakalcet, lék určený k léčbě hyperaktivity štítné žlázy; ­ léky určené k léčbě nízkých hladin sodíku v krvi: mozavaptan; ­ alitretinoin lék užívaný ( Neužívejte SPORANOX- jestliže jste alergický( na itrakonazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste těhotná ( kromě případu, že lékař ví, že jste těhotná a rozhodne, že SPORANOX potřebujete) jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, zajistěte se v průběhu léčby přípravkem .....

Tagy: Sporanox, Oxykodon

Rabakir


Neužívejte přípravek Rabakir: - jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Rabakir se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající přípravek Rabakir hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Přípravek Rabakir způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto byste měl( a) být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Přípravek Rabakir může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit dávku léků k léčbě diabetu ( antidiabetik). - U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, .....

Tagy: Rabakir, Oxykodon

Prelica


Neužívejte přípravek Prelica:  jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Prelica se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Pregabalin může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit jejich dávku antidiabetik. U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou např. pro léčbu bolesti nebo zvýšeného .....

Tagy: Prelica, Oxykodon

Preglenix


Neužívejte přípravek Preglenix: - jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Preglenix se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající přípravek Preglenix hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Přípravek Preglenix způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Přípravek Preglenix může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit jejich dávku antidiabetik. U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou .....

Tagy: Preglenix, Oxykodon

Pregamid


Neužívejte přípravek Pregamid:  jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Pregamid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající přípravek Pregamid hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Přípravek Pregamid způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Přípravek Pregamid může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit léčbu antidiabetiky. U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou např. pro .....

Tagy: Pregamid, Oxykodon

Pregagamma


Neužívejte přípravek Pregagamma Jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Pregagamma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající pragabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Pregabalin může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit jejich dávku antidiabetik. U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou např. pro léčbu bolesti nebo zvýšeného .....

Tagy: Pregagamma, Oxykodon

Pregabalin xantis


Neužívejte Pregabalin Xantis: - jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím Pregabalin Xantis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající Pregabalin Xantis hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Pregabalin Xantis může způsobit závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto byste měl( a) být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Pregabalin Xantis může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit dávku léků k léčbě diabetu. U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou např. k léčbě .....

Tagy: Pregabalin xantis, Oxykodon

Pregabalin teva


Neužívejte Pregabalin Teva: - jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím Pregabalinu Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Pregabalin může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře( viz. bod 4) U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit jejich dávku antidiabetik. U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou např. pro .....

Tagy: Pregabalin teva, Oxykodon

Pregabalin stada arzneimittel ag


Pokud se přípravek Pregabalin STADA Arzneimittel AG užívá současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími: Oxykodon - ( Neužívejte Pregabalin Teva: - jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím Pregabalinu Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Pregabalin může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře( viz. bod 4) U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit jejich dávku antidiabetik. U .....

Tagy: Pregabalin stada arzneimittel, arzneimittel ag, Oxykodon

Pregabalin stada


Pokud se přípravek Pregabalin STADA užívá současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími: Oxykodon - ( Neužívejte Pregabalin Teva: - jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím Pregabalinu Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Pregabalin může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře( viz. bod 4) U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit jejich dávku antidiabetik. U pacientů .....

Tagy: Pregabalin stada, Oxykodon

Pregabalin medreg


Pokud se přípravek Pregabalin STADA užívá současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími: Oxykodon - ( Neužívejte Pregabalin Teva: - jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím Pregabalinu Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Pregabalin může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře( viz. bod 4) U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit jejich dávku antidiabetik. U pacientů s .....

Tagy: Pregabalin medreg, Oxykodon

Pregabalin belupo


Neužívejte přípravek Pregabalin Belupo: • jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Pregabalin Belupo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající přípravek Pregabalin Belupo hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Přípravek Pregabalin Belupo může způsobit závratě a spavost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto byste měl( a) být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Přípravek Pregabalin Belupo může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit dávku léků k léčbě diabetu. U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, .....

Tagy: Pregabalin belupo, Oxykodon

Pregabalin apotex


Neužívejte přípravek Pregabalin Apotex:  jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření  Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Přípravek Pregabalin Apotex může způsobit závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto byste měl( a) být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Přípravek Pregabalin Apotex může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit dávku léků k léčbě diabetu ( antidiabetik).  U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou k léčbě např. bolesti .....

Tagy: Pregabalin apotex, Oxykodon

Pregabalin alpha


Neužívejte přípravek Pregabalin Alpha: • jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Pregabalin Alpha se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Pregabalin může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit dávku jejich léků k léčbě cukrovky. U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti .....

Tagy: Pregabalin alpha, Oxykodon

Pregabalin alkem


Pokud se Pregabalin užívá současně s jinými přípravky obsahujícími: • Oxykodon - ( Neužívejte přípravek Pregabalin Alpha: • jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Pregabalin Alpha se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Pregabalin může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit dávku jejich léků k léčbě cukrovky. U pacientů s poraněním míchy .....

Tagy: Pregabalin alkem, Oxykodon

Pragiola


Neužívejte přípravek Pragiola: - jestliže jste alergický( na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Pragiola se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře. Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění ( pádů) u starších pacientů. Proto máte být opatrný( dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít. Přípravek Pragiola může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře. U některých pacientů s diabetem ( cukrovkou), kteří při léčbě přípravkem Pragiola přibývají na váze, může být nezbytné upravit jejich dávku antidiabetik. U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou .....

Tagy: Pragiola, Oxykodon

Oxynalon


Neužívejte přípravek Oxynalon: - jestliže jste alergický(á) na oxykodon-hydrochlorid, naloxon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Psychická závislostLéčivá látka oxykodon-hydrochlorid má stejný potenciál ke zneužívání, jako jiné silné opioidy ( Přípravky obsahující oxykodon-hydrochlorid nemají užívat pacienti, kteří dříve nebo v současnosti zneužívali alkohol, drogy či léky. Užívání dělených nebo rozlámaných tablet nebo jejich žvýkání či drcení může vést ke vstřebání potenciálně smrtelné dávky oxykodon-hydrochloridu ( Užívání rozlámaných tablet nebo jejich žvýkání či drcení může vést ke vstřebání potenciálně smrtelné dávky oxykodon-hydrochloridu ( Při delším používání během těhotenství může oxykodon-hydrochlorid vést k abstinenčním příznakům u novorozenců. Pokud se oxykodon-hydrochlorid podává během porodu, může u novorozence nastat deprese dýchání ( Nežádoucí účinky jsou rozděleny níže do dvou částí: nežádoucí účinky při léčbě bolesti a nežádoucí účinky léčivé látky .....

Tagy: Oxynalon, Oxykodon

Přečtěte si o tématu Oxykodon. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Oxykodon, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Oxykodon. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Oxykodon.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop