Isotretinoin


Výsledky hledání na výraz Isotretinoin
Poslední aktualizace: 2020-08-13


Vitamin a-slovakofarma


Neužívejte přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA jestliže jste alergický( na retinol-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při předávkování vitaminem A nebo abnormálně zvýšené citlivosti na vitamin A,  při dlouhodobém selhávání ledvin,  při virové žloutence,  při dlouhodobé závislosti na alkoholu,  v těhotenství anebo plánujete-li těhotenství. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Vitamin A-SLOVAKOFARMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech:  u dětí ( riziko předávkování) u dialyzovaných pacientů. Zvýšená opatrnost je potřebná při podávání vitaminu A kojícím matkám, vzhledem k tomu, že vitamin A přestupuje do mateřského mléka. Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMAInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. inky přípravku Vitamin A-SLOVAKOFARMA a účinky jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován .....

Tagy: Vitamin a-slovakofarma, Isotretinoin

Timonil 600 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tagy: Timonil 600 retard, Isotretinoin

Timonil 300 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tagy: Timonil 300 retard, Isotretinoin

Timonil 150 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tagy: Timonil 150 retard, Isotretinoin

Neotigason


Artritidy nebo rakoviny) (viz bod “Další léčivé přípravky a přípravek Neotigason”); - užíváte vitamin A nebo jiné „retinoidy“ (jako je isotretinoin), ( tetracykliny (k léčbě infekcí) nebo vitamin A a jiné retinoidy (jako je isotretinoin) se nesmí užívat současně s Neotigasonem ( Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed .....

Tagy: Neotigason, Isotretinoin

Methotrexat accord


Jako je acitretin nebo isotretinoin)  Revmatické artritidy nebo onemocnění střev ( Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným .....

Tagy: Methotrexat accord, Isotretinoin

Isotretinoin belupo


Přípravek Isotretinoin Belupo nesmíte užívat: - jestliže jste alergický( na isotretinoin, arašídy nebo sóju, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( než začnete přípravek Isotretinoin Belupo užívat. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Isotretinoin Belupo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní upozornění pro ženy Přípravek Isotretinoin Belupo je teratogenní ( Přípravek Isotretinoin Belupo rovněž zvyšuje riziko potratu. Přípravek Isotretinoin Belupo nesmíte užívat, pokud jste těhotná. Přípravek Isotretinoin Belupo nesmíte užívat, pokud kojíte. lze vzhledem k riziku narození dítěte s defekty (poškození nenarozeného dítěte) předepsat přípravek Isotretinoin Belupo pouze při dodržení přísných opatření. Těhotenský test musí být proveden ještě 5 týdnů po ukončení léčby přípravkem Isotretinoin Belupo. Pokud během léčby přípravkem Isotretinoin Belupo nebo měsíc po jejím ukončení .....

Tagy: Isotretinoin belupo, Isotretinoin

Duac


To platí pro:  některá léčiva aplikovaná na pokožku, obsahující tretinoin, isotretinoin nebo tazaroten. Nepoužívejte přípravek Duac Gel Jestliže jste alergický( na klindamycin, linkomycin, benzoyl-peroxid nebo na kteroukoli další složku přípravku Duac Gel ( uvedenou v bodě 6) Nepoužívejte Duac Gel, pokud se na Vás vztahuje některá z výše uvedených skutečností. Pokud si nejste jistý( poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete gel používat. Stránka 2 z 7 Upozornění a opatření Před použitím přípravku Duac Gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Používejte přípravek Duac Gel pouze na pokožku. Dbejte aby nebyly zasaženy oči, rty, ústa, nebo nosní sliznice ( vnitřní část nosu) Nepoužívejte přípravek Duac Gel na podrážděné oblasti kůže. Například pokud máte tržné rány, oděrky, spálení od slunce nebo porušenou kůži. Pokud se Vám omylem dostal přípravek Duac Gel na podrážděnou pokožku nebo do očí, úst, rtů nebo do nosu, opláchněte postižené místo velkým množstvím vody. Nepoužívejte příliš velké množství přípravku Duac Gel na citlivá místa pokožky. U většiny pacientů dochází během prvních několika týdnů léčby k zarudnutí kůže a .....

Tagy: Duac, Isotretinoin

Doxyhexal


Doxycyklin se nemá podávat v průběhu léčby akné isotretinoinem nebo jinými retinoidy, ani krátce před ní ani po ní. Nepoužívejte přípravek Duac Gel Jestliže jste alergický( na klindamycin, linkomycin, benzoyl-peroxid nebo na kteroukoli další složku přípravku Duac Gel ( uvedenou v bodě 6) Nepoužívejte Duac Gel, pokud se na Vás vztahuje některá z výše uvedených skutečností. Pokud si nejste jistý( poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete gel používat. Stránka 2 z 7 Upozornění a opatření Před použitím přípravku Duac Gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Používejte přípravek Duac Gel pouze na pokožku. Dbejte aby nebyly zasaženy oči, rty, ústa, nebo nosní sliznice ( vnitřní část nosu) Nepoužívejte přípravek Duac Gel na podrážděné oblasti kůže. Například pokud máte tržné rány, oděrky, spálení od slunce nebo porušenou kůži. Pokud se Vám omylem dostal přípravek Duac Gel na podrážděnou pokožku nebo do očí, úst, rtů nebo do nosu, opláchněte postižené místo velkým množstvím vody. Nepoužívejte příliš velké množství přípravku Duac Gel na citlivá místa pokožky. U většiny pacientů dochází během prvních několika týdnů léčby k .....

Tagy: Doxyhexal, Isotretinoin

Doxybene


Při léčbě akné je třeba se vyhnout současnému podávání tohoto přípravku s isotretinoinem. Nepoužívejte přípravek Duac Gel Jestliže jste alergický( na klindamycin, linkomycin, benzoyl-peroxid nebo na kteroukoli další složku přípravku Duac Gel ( uvedenou v bodě 6) Nepoužívejte Duac Gel, pokud se na Vás vztahuje některá z výše uvedených skutečností. Pokud si nejste jistý( poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete gel používat. Stránka 2 z 7 Upozornění a opatření Před použitím přípravku Duac Gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Používejte přípravek Duac Gel pouze na pokožku. Dbejte aby nebyly zasaženy oči, rty, ústa, nebo nosní sliznice ( vnitřní část nosu) Nepoužívejte přípravek Duac Gel na podrážděné oblasti kůže. Například pokud máte tržné rány, oděrky, spálení od slunce nebo porušenou kůži. Pokud se Vám omylem dostal přípravek Duac Gel na podrážděnou pokožku nebo do očí, úst, rtů nebo do nosu, opláchněte postižené místo velkým množstvím vody. Nepoužívejte příliš velké množství přípravku Duac Gel na citlivá místa pokožky. U většiny pacientů dochází během prvních několika týdnů léčby k zarudnutí kůže a jejímu .....

Tagy: Doxybene, Isotretinoin

Přečtěte si o tématu Isotretinoin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Isotretinoin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Isotretinoin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Isotretinoin.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 3 min
5,476,266
Celkový Počet Případů
171,535 (3.1%)
Celkem úmrtí
2,875,147 (52.5%)
Celkem Uzdraveno
2,429,584
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: