Indap cena


Výsledky hledání na výraz Indap cena
Poslední aktualizace: 2022-09-29


Tonanda


Jestliže jste alergický(á) na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné sulfonamidy, amlodipin-besilát nebo na jiné dihydropyridiny nebo na kteroukoli další složku přípravku Tonanda ( Sportovci mají vědět o tom, že přípravek Tonanda obsahuje léčivou látku (indapamid) Přípravek Tonanda je předepisován pacientům, kteří již užívají perindopril/indapamid a amlodipin odděleně v tabletách....

Tagy: Tonanda, Indap cena

Sertralin vale


Furosemid, spironolakton, indapamid) furosemid, spironolakton, indapamid)...

Tagy: Sertralin vale, Indap cena

Sertralin mylan


Furosemid, spironolakton, indapamid)...

Tagy: Sertralin mylan, Indap cena

Prenessa


Léčba se zahajuje dávkou 2 mg denně po dobu dvou týdnů, poté se zvyšuje na 4 mg (1 tableta přípravku Prenessa) denně po dobu dalších dvou týdnů, a následně se přidá indapamid....

Tagy: Prenessa, Indap cena

Perindopril/indapamid mylan


Neužívejte přípravek Perindopril/Indapamid Mylan• jestliže jste alergický( na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné sulfonamidy ( které mohou zahrnovat jiná diuretika nebo antibiotika, jako je kotrimoxazol) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), • jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal(a) příznaky jako ztížené dýchání, otok obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto příznaky vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá angioedém), • jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo stavem nazývaným jaterní encefalopatie (degenerativní onemocnění mozku), • jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jste dialyzován(a), • jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi, • jestliže užíváte určité léky, které mohou mít vliv na srdeční rytmus (uvedeno v bodě "Další léčivé přípravky a Perindopril/Indapamid Mylan") Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Perindopril/Indapamid Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • pokud máte .....

Tagy: Perindopril/indapamid mylan, Indap cena

Perindopril tosilate/indapamid teva


Užívat Neužívejte přípravek Perindopril tosilate/Indapamid Teva- jestliže jste alergický( na perindopril, indapamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Je rovněž lepší vyhnout se užívání přípravku Perindopril tosilate/Indapamid Teva v časné fázi těhotenství - viz bod „Těhotenství a kojení“) jestliže kojíte; Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Perindopril tosilate/Indapamid Teva, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte stenózu aorty ( jestliže užíváte lithium nebo draslík šetřící diuretika (spironolakton, triamteren) nebo doplňkový draslík, jelikož společnému užívání s přípravkem Perindopril tosilate/Indapamid Teva je nutné se vyhnout ( viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Perindopril tosilate/Indapamid Teva“) Viz bod „Neužívejte přípravek Perindopril tosilate/Indapamid Teva“. Jestliže se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte přípravek Perindopril tosilate/Indapamid Teva užívat a ihned vyhledejte lékaře. Přípravek Perindopril tosilate/
Tagy: Perindopril tosilate/indapamid teva, Indap cena

Perindopril pmcs


Předcházení opakované cévní mozkové příhodyLéčba se zahajuje dávkou 2 mg denně po dobu dvou týdnů, poté se zvyšuje na 4 mg denně po dobu dalších dvou týdnů, a následně se přidá indapamid....

Tagy: Perindopril pmcs, Indap cena

Perindopril arginine/indapamide servier


Mg užívat Neužívejte Perindopril arginine / Indapamide Servier 10 mg/2,5 mg - jestliže jste alergický( na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( V závislosti na použitém přístroji může být pro Vás přípravek Perindopril arginine / Indapamide Servier 10 mg/2,5 mg nevhodný, - jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi, - jestliže má lékař podezření, že trpíte neléčeným dekompenzovaným srdečním selháním ( jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (Je však lépe neužívat Perindopril arginine / Indapamide Servier 10 mg/2,5 mg ani na počátku těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“) jestliže užíváte sakubitril/valsartan, lék na srdeční selhání (viz bod „Upozornění a opatření“ a „Další léčivé přípravky a Perindopril arginine / Indapamide Servier 10 mg/2,5 mg“) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Perindopril arginine / Indapamide Servier 10 mg/2,5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte stenózu aorty ( jestliže užíváte lithium nebo .....

Tagy: Perindopril arginine/indapamide servier, Indap cena

Indapamid stada


Neužívejte Indapamid Stada 1,5 mg• jestliže jste alergický( na indapamid nebo jiný sulfonamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Indapamid Stada 1,5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - jestliže máte problémy s játry. Další léčivé přípravky a Indapamid Stada 1,5 mg Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Indapamid Stada 1,5 mg nesmíte užívat spolu s lithiem ( Jestliže jste užil(a) více přípravku Indapamid Stada 1,5 mg, než jste měl( Velmi vysoká dávka přípravku Indapamid Stada 1,5 mg může způsobit nevolnost ( Jestliže jste zapomněl(a) užít Indapamid Stada 1,5 mgJestliže jste zapomněl( Jestliže jste přestal(a) užívat Indapamid Stada 1,5 mg: Protože je léčba vysokého krevního tlaku obvykle dlouhodobá, bez porady s lékařem léčbu neukončujte....

Tagy: Indapamid stada, Indap cena

Indapamid pmcs


Neužívejte Indapamid PMCS, jestliže- jste alergický( na indapamid nebo na příbuzné léčivé látky ze skupiny sulfonamidů anebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Indapamid PMCS se poraďte se svým lékařem, jestliže - se u Vás v průběhu léčby objeví jaterní onemocnění. Oznamte tuto skutečnost lékaři, který zastaví podávání přípravku Indapamid PMCS a rozhodne o dalším postupu léčby. Další léčivé přípravky a Indapamid PMCSInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Při současném užívání přípravku Indapamid PMCS a dalších léků může dojít ke vzájemnému ovlivnění účinku. Indapamid PMCS s jídlem a pitímJídlo a pití neovlivňuje užívání přípravku Indapamid PMCS. V případě, že otěhotníte během léčby přípravkem Indapamid PMCS, oznamte ihned tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. Doporučená dávka u dospělých je 1 tableta .....

Tagy: Indapamid pmcs, Indap cena

Přečtěte si o tématu Indap Cena. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Indap cena, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Indap Cena. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Indap Cena.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 8 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: