Furosemid accord

Poslední aktualizace: 2020-01-18

Výsledky hledání na výraz Furosemid accord:


Methotrexat accord


Aspirin))  Rakoviny (cisplatina, cytarabin, merkaptopurin)  Infekcí (ciprofloxacin a antibiotika jako je penicilin, tetracyklin a chloramfenikol)  Astmatu (theofylin)  Vitaminovými přípravky obsahujícími kyselinu listovou nebo látky podobné kyselině listové  Revmatismu (leflunomid)  Vysokého krevního tlaku (furosemid)  Dny ( Nepoužívejte přípravek Methotrexat Accord Jestliže jste alergický( Během léčby přípravkem Methotrexat Accord Vám nesmí být podávány živé vakcíny. Během léčby přípravkem Methotrexat Accord mohou být kůže nebo oči velmi citlivé na sluneční záření nebo na jiné formy záření. Před použitím přípravku Methotrexat Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Methotrexat Accord 100 mg/ml nesmí být podáván do páteře ( Další léčivé přípravky a přípravek Methotrexat AccordInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( omeprazol, pantoprazol, lansoprazol)  Epilepsie (fenytoin)  Lupénky nebo těžkého akné .....

Tagy: Methotrexat accord, Furosemid accord

Furosemid accord


Nepoužívejte přípravek Furosemid Accord: 2  jestliže jste alergický( Zvláštní opatrnost při použití přípravku Furosemid Accord je zapotřebí, jestliže:  máte obvykle problémy s močením v důsledku obstrukce ( Další léčivé přípravky a přípravek Furosemid AccordProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval( Přípravek Furosemid Accord s jídlem, pitím a alkoholemNeočekává se, že jídlo má vliv na tento přípravek, je-li vpraven do žíly. Důležité informace o některých složkách přípravku Furosemid Accord Furosemid 10 mg/ml injekční nebo infuzní roztok ( Jestliže jste dostal(a) více přípravku Furosemid Accord, než jste měl( Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Furosemid AccordPokud se obáváte, že jste možná vynechal( Během léčby přípravkem
Tagy: Furosemid accord, Furosemid accord

Přečtěte si o tématu Furosemid Accord. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Furosemid accord, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Furosemid Accord. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Furosemid Accord.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: