Etoposid


Výsledky hledání na výraz Etoposid
Poslední aktualizace: 2020-05-24


Sandimmun


Sandimmun Vám může být předepsán pouze lékařem se zkušenostmi s transplantacemi. Pečlivě dodržujte instrukce lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci. Nepoužívejte Sandimmun: - jestliže jste alergický/á na cyklosporin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) viz také níže „Sandimmun obsahuje ricinomakrogol a ethanol”) s přípravky obsahujícími Hypericum perforatum ( třezalku tečkovanou) s přípravky obsahujícími dabigatran-etexilát ( užívaný k prevenci vzniku krevních sraženin po operacích) nebo bosentan a aliskiren ( užívány ke snížení vysokého krevního tlaku) Neužívejte Sandimmun a informujte svého lékaře, pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem, než začnete Sandimmun užívat. Upozornění a opatřeníPřed a během léčby přípravkem Sandimmun informujte svého lékaře: - máte-li jakékoli známky infekce, jako je horečka nebo bolesti v krku. Sandimmun tlumí imunitní systém a může ovlivnit schopnost Vašeho těla bojovat proti infekcím; - pokud máte problémy s játry; - pokud máte problémy s ledvinami. Lékař bude provádět pravidelně krevní testy a může tak měnit Vaši dávku dle potřeby; - .....

Tagy: Sandimmun, Etoposid

Rediema


Následující léky na rakovinu: irinotekan, dasatinib, erlotinib, imatinib, sorafenib, sunitinib, etoposid, mitotan - Následující léky na malárii: artemether a lumefantrin - Následující léky používané k léčbě vředů zažívacího traktu, např. Neužívejte přípravek Rediema: - jestliže jste alergická na suchý třezalkový extrakt, suchý ploštičníkový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a neužíváte nehormonální antikoncepci. Pro informace o hormonální antikoncepci, viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Rediema“, - jestliže víte, že Vaše kůže je zvlášť citlivá na slunce, - jestliže právě podstupujete léčbu světlem nebo diagnostickou proceduru využívající světlo, - jestliže máte těžké onemocnění jater nebo jste v minulosti trpěla poškozením jater, - jestliže podstupujete léčbu nádoru závislého na estrogenech nebo Vám byl takový nádor diagnostikován. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Rediema se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 6 týdnech, - jestliže zaznamenáte známky deprese, - jestliže zaznamenáte známky .....

Tagy: Rediema, Etoposid

Phenaemaletten


Teniposid, etoposid, irinotekan ( Neužívejte Phenaemaletten - jestliže jste alergický( na fenobarbital, na jiné barbituráty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutní otravě alkoholem, léky na spaní nebo léky proti bolesti - při otravě budivými látkami nebo přípravky, které tlumí centrální nervovou soustavu - jestliže máte onemocnění nazývané akutní jaterní porfyrie ( narušená tvorba pigmentu červených krvinek) jestliže máte závažné jaterní onemocnění - jestliže máte těžký útlum dýchání ( pomalé a/nebo mělké dýchání) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Phenaemaletten se poraďte se svým lékařem - jestliže máte závažné onemocnění srdce nebo ledvin - jestliže máte problémy s dýcháním, zejména s dušností a zúžením dýchacích cest - jestliže trpíte poruchami vědomí - jestliže jste nebo byl( a) jste závislý( na drogách, lécích nebo alkoholu - jestliže nyní trpíte bolestí - jestliže Vy nebo člen Vaší rodiny má nebo měl( a) poruchy nálady ( např. deprese, mánie) Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza) projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém .....

Tagy: Phenaemaletten, Etoposid

Phenaemal


Teniposid, etoposid, irinotekan ( Neužívejte Phenaemal - jestliže jste alergický( na fenobarbital, na jiné barbituráty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutní otravě alkoholem, léky na spaní nebo léky proti bolesti - při otravě budivými látkami nebo přípravky, které tlumí centrální nervovou soustavu - jestliže máte onemocnění nazývané akutní jaterní porfyrie ( narušená tvorba pigmentu červených krvinek) jestliže máte závažné jaterní onemocnění - jestliže máte těžký útlum dýchání ( pomalé a/nebo mělké dýchání) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Phenaemal se poraďte se svým lékařem- jestliže máte závažné onemocnění srdce nebo ledvin - jestliže máte problémy s dýcháním, zejména s dušností a zúžením dýchacích cest - jestliže trpíte poruchami vědomí - jestliže jste nebo byl ( a) jste závislý( na drogách, lécích nebo alkoholu - jestliže nyní trpíte bolestí - jestliže Vy nebo člen Vaší rodiny má nebo měl ( a) poruchy nálady ( např. deprese, mánie) Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza) projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. .....

Tagy: Phenaemal, Etoposid

Malarone


Užívají se k léčbě HIV; .. ..• warfarin a jiné přípravky zastavující srážení krve; .. ..• etoposid užívaný k léčbě nádorů. užívají se k léčbě HIV; .. ..• warfarin a jiné přípravky zastavující srážení krve; .. ..• etoposid užívaný k léčbě nádorů. Neužívejte Phenaemal - jestliže jste alergický( na fenobarbital, na jiné barbituráty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutní otravě alkoholem, léky na spaní nebo léky proti bolesti - při otravě budivými látkami nebo přípravky, které tlumí centrální nervovou soustavu - jestliže máte onemocnění nazývané akutní jaterní porfyrie ( narušená tvorba pigmentu červených krvinek) jestliže máte závažné jaterní onemocnění - jestliže máte těžký útlum dýchání ( pomalé a/nebo mělké dýchání) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Phenaemal se poraďte se svým lékařem- jestliže máte závažné onemocnění srdce nebo ledvin - jestliže máte problémy s dýcháním, zejména s dušností a zúžením dýchacích cest - jestliže trpíte poruchami vědomí - jestliže jste nebo byl ( a) jste závislý( na drogách, lécích nebo alkoholu - jestliže nyní trpíte bolestí - .....

Tagy: Malarone, Etoposid

Luminal


Teniposid, etoposid, irinotekan ( Nepoužívejte Luminal- jestliže jste alergický( na léčivou látku, na jiné barbituráty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutních otravách alkoholem, léky na spaní nebo léky proti bolesti - při otravě budivými látkami nebo přípravky, které tlumí centrální nervovou soustavu - jestliže máte onemocnění nazývané akutní jaterní porfyrie ( narušená tvorba pigmentu červených krvinek) jestliže máte závažné jaterní onemocnění - jestliže máte těžký útlum dýchání ( pomalé a/nebo mělké dýchání) Upozornění a opatření Před použitím přípravku Luminal se poraďte se svým lékařem- jestliže máte závažné onemocnění srdce - jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin - jestliže máte problémy s dýcháním, zejména s dušností a zúžením dýchacích cest - jestliže trpíte poruchami vědomí - jestliže jste nebo byl( a) jste závislý( na drogách, lécích nebo alkoholu - jestliže nyní trpíte bolestí - jestliže Vy nebo člen rodiny má nebo měl( a) poruchy nálady ( např. deprese, mánie) Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza) projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži .....

Tagy: Luminal, Etoposid

Etoposide teva


Nepoužívejte přípravek Etoposide Teva- jestliže jste alergický( na etoposid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření Před použitím přípravku Etoposide Teva se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: - jestliže máte jakoukoli infekci. Další léčivé přípravky a přípravek Etoposide Teva Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( jako má přípravek Etoposide Teva Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Přípravek Etoposide Teva se nesmí používat v těhotenství, pokud to jasně nestanovil Váš lékař. Během používání přípravku Etoposide Teva nesmíte kojit. Během léčby přípravkem Etoposide Teva a dále alespoň 6 měsíců po jejím ukončení musí pacientky ve věku, kdy mohou otěhotnět, i pacienti používat účinnou .....

Tagy: Etoposide teva, Etoposid

Etoposide accord


Nepoužívejte přípravek Etoposide Accord- jestliže jste alergický( na etoposid, podofylotoxiny nebo deriváty podofylotoxinu nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( jestliže Vaše játra nefungují správně - jestliže Vaše kostní dřeň neprodukuje dostatek krevních buněk - jestliže kojíte - jestliže máte oslabený imunitní systém a zároveň podstupujete očkování proti žluté zimnici Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Etoposide Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. než Vám je podán přípravek Etoposide Accord. injekce nebo infuze etoposidu musí být podána opatrně do žíly. lékař rozhodne o léčbě přípravkem Etoposide Accord na základě zhodnocení funkce jater, ledvin a periferního nervového systému. po léčbě etoposidem se může objevit akutní leukémie DětiU dětí byly při podání přípravku Etoposide Accord hlášeny alergické reakce. Další léčivé přípravky a přípravek Etoposide AccordInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, .....

Tagy: Etoposide accord, Etoposid

Etoposid "ebewe"


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté ( mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) potlačení funkce krvetvorné kostní dřeně ( myelosuprese) .. snížený počet bílých krvinek ( leukopenie) .. nedostatek krevních destiček ( trombocytopenie) .. nižší počet některých typů bílých krvinek ( neutropenie) .. nedostatek krevního barviva ( anémie) .. bolest břicha .. zácpa .. .. pocit na zvracení a zvracení .. nechutenství .. .. porucha funkce jater .. ztráta vlasů ( alopecie) .. pigmentace .. .. slabost .. .. malátnost .. .. asté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) akutní leukemie ( závažné nádorové onemocnění krve) srdeční záchvat ( infarkt) .. porucha srdečního rytmu ( arytmie) .. reakce anafylaktického typu ( silná alergická reakce) točení hlavy ( závrať) .. přechodné snížení krevního tlaku po rychlém podání přípravku do žíly .. vysoký krevní tlak ( hypertenze) .. zánět sliznic ( včetně zánětu v dutině ústní nebo v jícnu) průjem .. .. vyrážka .. .. kopřivka .. .. svědění .. .. nik léčiva mimo cévu do okolních tkání .. zánět žíly ( flebitida) .. Méně časté ( mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) nezánětlivé onemocnění nervu .....

Tagy: Etoposid "ebewe", Etoposid

Equoral


CoA reduktázy nazývané statiny), prednisolon, etoposid ( Pokud užíváte Equoral po transplantaci, musí být přípravek předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s transplantací a/nebo s autoimunitními onemocněními. Doporučení v této příbalové informaci se mohou lišit v závislosti na tom, zda užíváte léky na transplantaci nebo pro autoimunitní onemocnění. Pečlivě dodržujte instrukce lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci. Neužívejte Equoral- jestliže jste alergický( na cyklosporin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) s přípravky obsahujícími Hypericum perforatum ( třezalku tečkovanou) s přípravky obsahujícími dabigatran-etexilát ( užívaný k prevenci vzniku krevních sraženin po operacích) nebo bosentan a aliskiren ( užívány ke snížení vysokého krevního tlaku) Neužívejte Equoral a informujte svého lékaře, pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás. Pokud si nejste jistý( poraďte se svým lékařem, než začnete Equoral užívat. Upozornění a opatřeníPřed a během léčby přípravkem Equoral informujte svého lékaře: • máte-li jakékoli známky infekce, jako je horečka nebo bolesti v .....

Tagy: Equoral, Etoposid

Přečtěte si o tématu Etoposid. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Etoposid, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Etoposid. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Etoposid.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 4 min
1,683,556
Celkový Počet Případů
99,238 (5.9%)
Celkem úmrtí
451,440 (26.8%)
Celkem Uzdraveno
17,131
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: