Dopamin


Výsledky hledání na výraz Dopamin
Poslední aktualizace: 2022-05-20


Zyvoxid


Léky zvyšující krevní tlak, jako norepinefrin (noradrenalin), dopamin a dobutamin. Nepoužívejte přípravek Zyvoxid: - jestliže jste alergický( na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) užíváte-li nebo jste během posledních 2 týdnů užíval( a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy ( například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. jestliže kojíte. Přípravek Zyvoxid přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Zyvoxid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Zyvoxid pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na kteroukoliv z následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat i Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější. Pokud si nejste jistý( do které z těchto kategorií spadáte, poraďte se se svým lékařem. Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte léky proti vysokému .....

Tagy: Zyvoxid, Dopamin

Zostevir


Zkušenosti po uvedení na trh ukazují na možnou interakci brivudinu s dopaminergními léky k léčbě Parkinsonovy nemoci, která by mohla usnadnit nástup chorey ( Nepoužívejte přípravek Zyvoxid: - jestliže jste alergický( na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) užíváte-li nebo jste během posledních 2 týdnů užíval( a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy ( například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. jestliže kojíte. Přípravek Zyvoxid přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Zyvoxid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Zyvoxid pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na kteroukoliv z následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat i Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější. Pokud si nejste jistý( do které z těchto kategorií spadáte, poraďte se se svým lékařem. .....

Tagy: Zostevir, Dopamin

Trigelan


Mezi ně patří: - antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, pocitu na zvracení a zvracení - fenytoin, používaný k prevenci ( Nepoužívejte přípravek Zyvoxid: - jestliže jste alergický( na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) užíváte-li nebo jste během posledních 2 týdnů užíval( a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy ( například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. jestliže kojíte. Přípravek Zyvoxid přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Zyvoxid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Zyvoxid pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na kteroukoliv z následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat i Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější. Pokud si nejste jistý( do které z těchto kategorií spadáte, poraďte se se svým lékařem. Máte .....

Tagy: Trigelan, Dopamin

Tensamin


Nepoužívejte přípravek TENSAMIN jestliže jste alergický(á) na dopamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Bezpečnost podávání dopaminu během těhotenství a kojení není dostatečně prokázána. Nepoužívejte přípravek Zyvoxid: - jestliže jste alergický( na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) užíváte-li nebo jste během posledních 2 týdnů užíval( a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy ( například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. jestliže kojíte. Přípravek Zyvoxid přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Zyvoxid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Zyvoxid pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na kteroukoliv z následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat i Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější. Pokud si .....

Tagy: Tensamin, Dopamin

Tadoglen


Mezi ně patří: .. ..- antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, pocitu na zvracení a zvracení .. Nepoužívejte přípravek Zyvoxid: - jestliže jste alergický( na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) užíváte-li nebo jste během posledních 2 týdnů užíval( a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy ( například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. jestliže kojíte. Přípravek Zyvoxid přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Zyvoxid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Zyvoxid pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na kteroukoliv z následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat i Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější. Pokud si nejste jistý( do které z těchto kategorií spadáte, poraďte se se svým lékařem. Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na .....

Tagy: Tadoglen, Dopamin

Sulpirol 50


Ropinirol) a mezi některými dalšími přípravky k léčbě duševních onemocnění (agonisty dopaminu a neuroleptiky) Nepoužívejte přípravek Zyvoxid: - jestliže jste alergický( na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) užíváte-li nebo jste během posledních 2 týdnů užíval( a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy ( například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. jestliže kojíte. Přípravek Zyvoxid přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Zyvoxid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Zyvoxid pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na kteroukoliv z následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat i Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější. Pokud si nejste jistý( do které z těchto kategorií spadáte, poraďte se se svým lékařem. Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda .....

Tagy: Sulpirol 50, Dopamin

Sulpirol 200


Ropinirol) a mezi některými dalšími přípravky k léčbě duševních onemocnění (agonisty dopaminu a neuroleptiky) Nepoužívejte přípravek Zyvoxid: - jestliže jste alergický( na linezolid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) užíváte-li nebo jste během posledních 2 týdnů užíval( a) některý lék patřící do skupiny inhibitorů monoaminooxidázy ( například fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. jestliže kojíte. Přípravek Zyvoxid přechází do mateřského mléka a mohl by mít vliv na Vaše dítě. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Zyvoxid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Zyvoxid pro Vás může a nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na kteroukoliv z následujících otázek. V takovém případě informujte svého lékaře, protože bude muset zkontrolovat i Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i během ní. Lékař též může dojít k závěru, že jiná léčba je pro Vás vhodnější. Pokud si nejste jistý( do které z těchto kategorií spadáte, poraďte se se svým lékařem. Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda .....

Tagy: Sulpirol 200, Dopamin

Stadapress


Neužívejte přípravek Stadapress• jestliže jste alergický( na o chinapril-hydrochlorid, o jiné inhibitory ACE ( např. enalapril, ramipril, lisinopril) o hydrochlorothiazid o léky obsahující sulfonamidy o nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se u Vás v minulosti v souvislosti s léčbou inhibitorem ACE vyskytla závažná alergická reakce. Tato reakce zahrnuje otok obličeje, paží nebo dolních končetin, rtů, jazyka nebo hrdla – to může způsobit dušnost nebo potíže při polykání ( angioedém) • jestliže trpíte vrozeným nebo nevysvětlitelným otokem kůže ( angioedém) • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo máte problémy s močením ( tzv. anurie) jestliže máte těžkou poruchu funkce jater • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. Je ale lepší neužívat přípravek Stadapress ani v časném těhotenství viz bod Těhotenství a kojení) jestliže máte onemocnění srdce, které způsobuje překážku výtoku krve ze srdce a tok krve v srdci zpomaluje. jestliže máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a užíváte-li léky obsahující aliskiren na snížení krevního tlaku Upozornění a opatření Před užitím přípravku Stadapress se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem: .....

Tagy: Stadapress, Dopamin

Stacapolo


Mezi ně patří:  antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, pocitu na zvracení a zvracení  fenytoin, používaný k prevenci ( Neužívejte přípravek Stadapress• jestliže jste alergický( na o chinapril-hydrochlorid, o jiné inhibitory ACE ( např. enalapril, ramipril, lisinopril) o hydrochlorothiazid o léky obsahující sulfonamidy o nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se u Vás v minulosti v souvislosti s léčbou inhibitorem ACE vyskytla závažná alergická reakce. Tato reakce zahrnuje otok obličeje, paží nebo dolních končetin, rtů, jazyka nebo hrdla – to může způsobit dušnost nebo potíže při polykání ( angioedém) • jestliže trpíte vrozeným nebo nevysvětlitelným otokem kůže ( angioedém) • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo máte problémy s močením ( tzv. anurie) jestliže máte těžkou poruchu funkce jater • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. Je ale lepší neužívat přípravek Stadapress ani v časném těhotenství viz bod Těhotenství a kojení) jestliže máte onemocnění srdce, které způsobuje překážku výtoku krve ze srdce a tok krve v srdci zpomaluje. jestliže máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce .....

Tagy: Stacapolo, Dopamin

Serdolect


Neužívejte Serdolectjestliže:  jste alergický( na sertindol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) máte nízkou neléčenou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi. máte vážné onemocnění srdce, jako je - srdeční selhání s otokem tkání, které je způsobeno nadměrným zadržováním tekutiny, - zbytnění srdečního svalu, - nepravidelný nebo pomalý srdeční rytmus. pokud Vám lékař během vyšetření EKG zjistil prodloužení QT intervalu ( určité části EKG křivky) Tato odchylka může být vrozená, někdy však vzniká v průběhu života. máte těžkou poruchu funkce jater. užíváte léky, které prodlužují dobu aktivity srdeční komory nebo ovlivňují funkci jater. Viz první dva odstavce označené kulatou odrážkou pod „Další léčivé přípravky a Serdolect“ v bodě 2. Upozornění a opatřeníInformujte svého lékaře jestliže:  během léčby přípravkem Serdolect máte průjem nebo zvracíte. máte sníženou funkci jater. máte Parkinsonovu chorobu. máte cukrovku nebo rizikové faktory pro rozvoj cukrovky. máte rizikové faktory pro vznik cévní mozkové příhody, jako jsou vysoký krevní tlak, dříve prodělaná cévní mozková příhoda nebo srdeční příhoda, cukrovka, vysoký cholesterol, .....

Tagy: Serdolect, Dopamin

Přečtěte si o tématu Dopamin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Dopamin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Dopamin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Dopamin.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 32 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: