Centrum pro muze


Výsledky hledání na výraz Centrum pro muze
Poslední aktualizace: 2020-05-16


Sangona


Li se, že nějaké tablety spolklo dítě, ihned vyhledejte svého lékaře nebo lékařskou pohotovost v nejbližší nemocnici nebo centrum pro léčbu otrav. Přípravek Sangona Combi se nedoporučuje v časném těhotenství, přičemž pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, užívat se nesmí, protože pokud by se používal v tomto stádiu, mohlo by to vážně poškodit Vaše dítě ( inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem. li sportovec podstupující dopingové testy, sdělte to svému lékaři, protože přípravek Sangona Combi obsahuje léčivou látku, která může vést k pozitivním výsledkům dopingového testu. Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte: • lithium (lék na léčbu manie nebo deprese) • potravinové doplňky s obsahem draslíku • náhražky soli obsahující draslík • léky šetřící draslík • jiná diuretika (močopudné léky, léky na odvodnění) • některá projímadla • léky pro léčbu dny • léky na úpravu .....

Tagy: Sangona, Centrum pro muze

Physioneal 40 glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml


Jestliže se vyskytne některý z následujících účinků, ihned informujte svého lékaře nebo dialyzační centrum: • Příliš vysoký krevní tlak ( Jestliže máte chirurgicky neodstranitelný problém postihující břišní stěnu nebo dutinu anebo neodstranitelný problém zvyšující riziko břišní infekce. Jestliže máte prokázanou ztrátu funkce pobřišnice způsobenou jeho závažným zjizvením. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí: • Jestliže máte závažné problémy v oblasti břišní stěny nebo břišní dutiny. Poznamenejte si číslo šarže použitého vaku roztoku pro peritoneální dialýzu a předejte je ošetřujícímu personálu spolu s vakem s vypuštěnou tekutinou. jestliže máte infekci, lékař může provést určité testy, aby zjistil, které antibiotikum bude pro Vás nejlepší. Dokud lékař nebude vědět, jakou infekcí trpíte, může Vám podat antibiotikum účinné proti velkému počtu různých baktérií neboli širokospektré antibiotikum. Nesprávné pořadí uzavírání nebo
Tagy: Physioneal 40 glucose, glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml, Centrum pro muze

Physioneal 40 glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml


Jestliže se vyskytne některý z následujících účinků, ihned informujte svého lékaře nebo dialyzační centrum: • Příliš vysoký krevní tlak ( Jestliže máte chirurgicky neodstranitelný problém postihující břišní stěnu nebo dutinu anebo neodstranitelný problém zvyšující riziko břišní infekce. Jestliže máte prokázanou ztrátu funkce pobřišnice způsobenou jeho závažným zjizvením. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí: • Jestliže máte závažné problémy v oblasti břišní stěny nebo břišní dutiny. Poznamenejte si číslo šarže použitého vaku roztoku pro peritoneální dialýzu a předejte je ošetřujícímu personálu spolu s vakem s vypuštěnou tekutinou. jestliže máte infekci, lékař může provést určité testy, aby zjistil, které antibiotikum bude pro Vás nejlepší. Dokud lékař nebude vědět, jakou infekcí trpíte, může Vám podat antibiotikum účinné proti velkému počtu různých baktérií neboli širokospektré antibiotikum. Nesprávné pořadí uzavírání nebo
Tagy: Physioneal 40 glucose, glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml, Centrum pro muze

Physioneal 40 glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml


Jestliže se vyskytne některý z následujících účinků, ihned informujte svého lékaře nebo dialyzační centrum: • Příliš vysoký krevní tlak ( Jestliže máte chirurgicky neodstranitelný problém postihující břišní stěnu nebo dutinu anebo neodstranitelný problém zvyšující riziko břišní infekce. Jestliže máte prokázanou ztrátu funkce pobřišnice způsobenou jeho závažným zjizvením. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí: • Jestliže máte závažné problémy v oblasti břišní stěny nebo břišní dutiny. Poznamenejte si číslo šarže použitého vaku roztoku pro peritoneální dialýzu a předejte je ošetřujícímu personálu spolu s vakem s vypuštěnou tekutinou. jestliže máte infekci, lékař může provést určité testy, aby zjistil, které antibiotikum bude pro Vás nejlepší. Dokud lékař nebude vědět, jakou infekcí trpíte, může Vám podat antibiotikum účinné proti velkému počtu různých baktérií neboli širokospektré antibiotikum. Nesprávné pořadí uzavírání nebo
Tagy: Physioneal 40 glucose, glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml, Centrum pro muze

Oxykodon teva


Jestliže jste užil(a) více přípravku Oxykodon Teva, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více přípravku Oxykodon Teva, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo místní toxikologické centrum. Konkrétně se mohou objevit následující příznaky: zúžení zornic, dechový útlum, snížené napětí kosterního svalstva, ospalost a pokles krevního tlaku. jestliže máte problémy s plícemi, játry nebo ledvinami, - jestliže trpíte na určité onemocnění štítné žlázy nebo máte narušenou funkci štítné žlázy, - jestliže trpíte nedostatečnou činností nadledvin ( jestliže trpíte zvětšením prostaty, - jestliže trpíte alkoholismem nebo se snažíte s alkoholismem přestat, - jestliže trpíte známou závislostí na opioidech, - jestliže trpíte zánětem slinivky břišní, - jestliže jste prodělal( Bezpečnost a účinnost přípravku nebyla stanovena, proto se použití u dětí mladších 12 let nedoporučuje. Některé z následujících léčivých přípravků mohou ovlivnit účinek nebo nežádoucí účinky přípravku Oxykodon Teva : • léky na spaní nebo na uklidnění (sedativa, hypnotika) • antidepresiva • .....

Tagy: Oxykodon teva, Centrum pro muze

Oxykodon stada


Jestliže jste užil(a) více Oxykodonu Stada, než jste měl(a)Jestliže jste užil(a) více Oxykodonu Stada, než Vám bylo předepsáno, okamžitě informujte svého lékaře nebo místní toxikologické centrum. Mohou se objevit následující příznaky: zúžené zornice, utlumené dýchání, svalová slabost, ospalost a pokles krevního tlaku. jestliže Vám lékař řekl, že nemáte užívat silné léky proti bolesti ( jestliže máte zvětšenou prostatu ( hypertrofie prostaty) jestliže jste závislý(á) na alkoholu nebo podstupujete protialkoholní léčbu - jestliže jste závislý( jestliže máte obstrukci střev nebo zánětlivé střevní onemocnění Poraďte se prosím se svým lékařem, jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká nebo v minulosti týkalo. Pokud to nastane, Váš lékař sníží Vaši dávku nebo Vás převede na léčbu jiným lékem proti bolesti ze skupiny opioidů. Obsah tobolky se nikdy nesmí podávat injekcí, protože to může vést k závažným nežádoucím účinkům, které mohou být smrtelné. inky zneužití pro .....

Tagy: Oxykodon stada, Centrum pro muze

Oxykodon mylan


Jestliže jste užil(a) více přípravku Oxykodon Mylan, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více přípravku Oxykodon Mylan, než Vám bylo předepsáno, okamžitě informujte svého lékaře nebo místní toxikologické centrum. Mohou se objevit následující příznaky: zúžené zornice ( jestliže máte zvětšenou prostatu ( hypertrofie prostaty) jestliže máte závislost na alkoholu nebo podstupujete protialkoholní léčbu a trpíte příznaky jako je třes, pocit úzkosti nebo dezorientace, vidění, slyšení nebo cítění věcí, které neexistují ( ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol), inhibitory proteáz ( U jednotlivých osob bylo při současném podávání antikoagulancií kumarinového typu (léčivých přípravků proti srážení krve) Oxykodon prochází placentou do krevního oběhu dítěte. zení dopravních prostředků a obsluha strojůOxykodon narušuje bdělost a schopnost reagovat natolik, že ovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje nebo tyto aktivity znemožňuje. Poraďte se, prosím, se svým lékařem, zda a za .....

Tagy: Oxykodon mylan, Centrum pro muze

Oxid uhliČitÝ medicinÁlnÍ linde


Při současném použití léků, které mají vliv na centrální nervovou soustavu, může dojít k selhání stimulačního účinku CO2 na dechové centrum, například u léků poskytujících úlevu od bolesti ( Nepoužívejte Oxid uhličitý medicinální Linde: Pro použití přípravku Oxid uhličitý medicinální Linde neexistují žádné absolutní kontraindikace. Upozornění a opatření pro uchovávání viz bod 5. Při použití tohoto přípravku proto musí být zajištěno řádné větrání. Insuflace (použití pro roztažení tělních dutin) Insuflace musí být prováděna velmi opatrně, protože může dojít ke vzniku oběhové deprese. Insuflaci do prostoru mezi kostmi nesmí být prováděna po zlomeninách kostí, protože existuje zvýšené riziko pronikání bublin do krevního oběhu. DětiExistují pouze omezené klinické údaje ze studií o insuflaci a kryochirurgii, zejména u dětí, ale klinické využití při laparoskopické operaci je u dětí dobře
Tagy: Oxid uhliČitÝ medicinÁlnÍ, medicinÁlnÍ linde, Centrum pro muze

Octanate 500 iu/5 ml


V těchto vzácných případech je doporučeno ihned ..kontaktovat specializované hemofilické centrum. Máte být pečlivě sledováni na výskyt .. U jedinců s hemofilií A se mohou vytvořit inhibitory faktoru VIII (neutralizující protilátky) viz bod 4, „Možné nežádoucí účinky") .. .. .. .. .. .. .. .. ..Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu přípravku Octanate .. Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy ( infekce novorozence) a pro jedince se sníženou funkcí imunitního systému nebo pro osoby s některými typy anemie ( zení dopravních prostředků a obsluha strojů .. Přípravek Octanate obsahuje .. .. ..až 1,75 mmol sodíku (40 mg) pro velikost balení 500 a 1000 IU. Dávkování pro prevenci krvácení .. Jestliže trpíte hemofilií A, měli byste pro dlouhodobou prevenci používat 20 - 40 IU faktoru .. Je vyjádřena buď ..v procentech ( Zkonzultujte prosím se svým lékařem, pokud si nejste jisti o kolik má být aktivita faktoru VIII .. U .....

Tagy: Octanate 500 iu/5, iu/5 ml, Centrum pro muze

Octanate 1 000 iu/5 ml


V těchto vzácných případech je doporučeno ihned ..kontaktovat specializované hemofilické centrum. Máte být pečlivě sledováni na výskyt .. U jedinců s hemofilií A se mohou vytvořit inhibitory faktoru VIII (neutralizující protilátky) viz bod 4, „Možné nežádoucí účinky") .. .. .. .. .. .. .. .. ..Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu přípravku Octanate .. Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy ( infekce novorozence) a pro jedince se sníženou funkcí imunitního systému nebo pro osoby s některými typy anemie ( zení dopravních prostředků a obsluha strojů .. Přípravek Octanate obsahuje .. .. ..až 1,75 mmol sodíku (40 mg) pro velikost balení 500 a 1000 IU. Dávkování pro prevenci krvácení .. Jestliže trpíte hemofilií A, měli byste pro dlouhodobou prevenci používat 20 - 40 IU faktoru .. Je vyjádřena buď ..v procentech ( Zkonzultujte prosím se svým lékařem, pokud si nejste jisti o kolik má být aktivita faktoru VIII .. U .....

Tagy: Octanate 1 000, 000 iu/5 ml, Centrum pro muze

Přečtěte si o tématu Centrum Pro Muze. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Centrum pro muze, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Centrum Pro Muze. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Centrum Pro Muze.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 0 min
1,724,504
Celkový Počet Případů
100,509 (5.8%)
Celkem úmrtí
477,504 (27.7%)
Celkem Uzdraveno
17,108
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: