Octanate 1 000


Výsledky hledání na výraz Octanate 1 000
Poslední aktualizace: 2023-09-29


Octanate 500 iu/5 ml


U jedinců s hemofilií A se mohou vytvořit inhibitory faktoru VIII (neutralizující protilátky) ..(viz bod 4, „Možné nežádoucí účinky") .. .. .. .. .. .. .. .. ..Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu přípravku Octanate .. Další léčivé přípravky a přípravek Octanate .. Přesto během infuze nekombinujte přípravek Octanate s jinými léky. Přípravek Octanate obsahuje .. Jak se přípravek Octanate používá .. Přípravek Octanate se podává intravenózně po rekonstituci s přiloženým rozpouštědlem. Výpočet dávkování: .. .. ..Vždy požívejte přípravek Octanate přesně tak, jak Vám sdělil Váš lékař. U jedinců s hemofilií A se mohou vytvořit inhibitory faktoru VIII ( neutralizující protilátky) viz bod 4, „Možné nežádoucí účinky") Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu přípravku Octanate .. Pokud jsou léčivé přípravky vyrobeny z lidské krve nebo plazmy, jsou zavedena určitá opatření k zabránění infekce, která by mohla být přenesena na pacienty. Ta zahrnují pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby bylo vyloučeno .....

Tagy: Octanate 500 iu/5, iu/5 ml, Octanate 1 000

Octanate 1 000 iu/5 ml


U jedinců s hemofilií A se mohou vytvořit inhibitory faktoru VIII (neutralizující protilátky) ..(viz bod 4, „Možné nežádoucí účinky") .. .. .. .. .. .. .. .. ..Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu přípravku Octanate .. Další léčivé přípravky a přípravek Octanate .. Přesto během infuze nekombinujte přípravek Octanate s jinými léky. Přípravek Octanate obsahuje .. Jak se přípravek Octanate používá .. Přípravek Octanate se podává intravenózně po rekonstituci s přiloženým rozpouštědlem. Výpočet dávkování: .. .. ..Vždy požívejte přípravek Octanate přesně tak, jak Vám sdělil Váš lékař. U jedinců s hemofilií A se mohou vytvořit inhibitory faktoru VIII ( neutralizující protilátky) viz bod 4, „Možné nežádoucí účinky") Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu přípravku Octanate .. Pokud jsou léčivé přípravky vyrobeny z lidské krve nebo plazmy, jsou zavedena určitá opatření k zabránění infekce, která by mohla být přenesena na pacienty. Ta zahrnují pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby bylo vyloučeno .....

Tagy: Octanate 1 000, 000 iu/5 ml, Octanate 1 000

Octanate


Při každé aplikaci přípravku Octanate se důrazně doporučuje zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi číslo použité šarže. Nepoužívejte přípravek Octanatejestliže jste alergický na lidský krevní koagulační faktor VIII nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Octanate se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Jestliže u Vás nebo Vašeho dítěte nebude krvácení zvládnuto přípravkem Octanate, ihned informujte svého lékaře. Informace o krvi a plazmě použité pro výrobu OctanatePokud jsou léčivé přípravky vyrobeny z lidské krve nebo plazmy, jsou zavedena určitá opatření k zabránění infekce, která by mohla být přenesena na pacienty. Další léčivé přípravky a přípravek OctanateInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přesto během infuze nekombinujte Octanate s jinými léky. Přípravek Octanate obsahujeméně než 1 mmol .....

Tagy: Octanate, Octanate 1 000

Přečtěte si o tématu Octanate 1 000. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Octanate 1 000, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Octanate 1 000. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Octanate 1 000.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop