Benzyl

Poslední aktualizace: 2019-11-09

Výsledky hledání na výraz Benzyl:


Kombinace, interakce: Aurorix & Penicilin g 1,0 draselná soĺ biotika


Interakce s potravinami a další doporučeníAurorix: Potraviny pomalu zpomalují vstřebávání. Vyhněte se alkoholu. Užívejte si po jídle, abyste minimalizovali riziko interakce s tyraminem. Kombinace společných vedlejších účinků všech léků . Interakce s potravinami a další doporučeníAurorix: Potraviny pomalu zpomalují .....

Tagy: Kombinace, interakce Aurorix, Aurorix & Penicilin g 1,0 draselná soĺ biotika, Benzyl

Vedlejší účinky: Aurorix & Penicilin g 1,0 draselná soĺ biotika


Vedlejší a nežádoucí účinky Aurorix a Penicilin g 1,0 draselná soĺ biotika . Vedlejší a nežádoucí účinky Aurorix a Penicilin g 1,0 draselná soĺ biotika ....

Tagy: Vedlejší účinky Aurorix, Aurorix & Penicilin g 1,0 draselná soĺ biotika, Benzyl

Vedlejší účinky: Drill & Strepsils med a citron


Vedlejší a nežádoucí účinky Drill a Strepsils med a citron . Vedlejší a nežádoucí účinky Drill a Strepsils med a citron ....

Tagy: Vedlejší účinky Drill, Drill & Strepsils med a citron, Benzyl

Kombinace, interakce: Drill & Strepsils med a citron


Interakce s potravinami a další doporučeníKombinace společných vedlejších účinků všech léků . Interakce s potravinami a další doporučeníKombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: Kombinace, interakce Drill, Drill & Strepsils med a citron, Benzyl

Zomacton


Protože rozpouštědlo obsahuje benzylalkohol. protože rozpouštědlo obsahuje benzylalkohol. Přípravek Zomacton 4 mg obsahuje benzylalkohol Zomacton 4 mg obsahuje benzylalkohol jako pomocnou látku. Roztok obsahuje benzylalkohol 9 mg/ml. Interakce s potravinami a další doporučeníKombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: Zomacton, Benzyl

Zeota hct


Sodná sůl penicilinu G (označovaný také jako sodná sůl benzylpenicilinu, antibiotikum) Interakce s potravinami a další doporučeníKombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: Zeota hct, Benzyl

Trispan


Rozmazané vidění .. ..• Negativní dusíková bilance jako důsledek rozkladu bílkovin .. ..• Zhoršení průběhu nebo zakrývání projevů infekce .. .. .. .. ..Ve vzácných případech se může projevit přecitlivělost na benzylalkohol. Interakce s potravinami a další doporučeníKombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: Trispan, Benzyl

Sustanon 250


Benzylalkohol (100 mg na 1 ml roztoku) – přípravky s obsahem benzylalkoholu se nesmí podávat předčasně narozeným dětem a novorozencům. Interakce s potravinami a další doporučeníKombinace společných vedlejších účinků všech léků ....

Tagy: Sustanon 250, Benzyl

Strepsils pomeranČ s vitaminem c


Nepoužívejte Strepsils Pomeranč s vitaminem C: - jetliže jste alergický( na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) přípravek není určen dětem do 5 let. Upozornění a opatření: Před použitím Strepsils Pomeranč s vitaminem C se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem: - Strepsils Pomeranč s vitaminem C je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní ( při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů) přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. Děti: Strepsils Pomeranč s vitaminem C není určen dětem do 5 let. Další léčivé přípravky a Strepsils Pomeranč s vitaminem C: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Strepsils Pomeranč s vitaminem C s jídlem a pitím: Nedoporučuje se používat pastilky během jídla. .....

Tagy: Strepsils pomeranČ s, s vitaminem c, Benzyl

Strepsils mentol a eukalyptus


Nepoužívejte Strepsils Mentol a Eukalyptus: - jestliže jste alergický( na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) přípravek není určen dětem do 12 let. Upozornění a opatřeníPřed použitím Strepsils Mentol a Eukalyptus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - Strepsils Mentol a Eukalyptus je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní ( při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů) přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. Děti: Strepsils Mentol a Eukalyptus není určen dětem do 12 let. Další léčivé přípravky a Strepsils Mentol a Eukalyptus: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Strepsils Mentol a Eukalyptus s jídlem a pitím: Nedoporučuje se používat pastilky během jídla. Těhotenství, .....

Tagy: Strepsils mentol a, a eukalyptus, Benzyl

Strepsils med a citron


Nepoužívejte Strepsils Med a Citron: - jestliže jste alergický( na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) přípravek není určen dětem do 5 let. Upozornění a opatření: Před použitím Strepsils Med a Citron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - Strepsils Med a Citron je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní ( při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů) přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. Děti: Strepsils Med a Citron není určen dětem do 5 let. Další léčivé přípravky a Strepsils Med a Citron: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Strepsils Med a Citron s jídlem a pitím: Nedoporučuje se používat přípravek během jídla. Těhotenství, kojení a plodnost: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že .....

Tagy: Strepsils med a, a citron, Benzyl

Strepsils citron bez cukru


Nepoužívejte Strepsils Citron bez cukru: - jestliže jste alergický( na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) přípravek není určen dětem do 5 let. Upozornění a opatření: Před použitím Strepsils Citron bez cukru se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - Strepsils Citron bez cukru je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní ( při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů) přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. Děti: Strepsils Citron bez cukru není určen dětem do 5 let. Další léčivé přípravky a Strepsils Citron bez cukru: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Strepsils Citron bez cukru s jídlem a pitím: Nedoporučuje se používat pastilky během jídla. Těhotenství, kojení a plodnost: Pokud jste .....

Tagy: Strepsils citron bez, bez cukru, Benzyl

Solu-medrol


Pediatrická populaceDůležité informace o některých složkách přípravku Balení 500 mg a 1000 mg obsahuje benzylalkohol. Konzervační látka benzylalkohol byla u pediatrických pacientů spojena se závažnými nežádoucími příhodami, včetně „gasping syndromu“ a úmrtí. I když je příjem benzylalkoholu při normálních terapeutických dávkách tohoto přípravku zpravidla podstatně nižší než dávky hlášené v souvislosti s „gasping syndromem“, není známo, jaké je minimální množství benzylalkoholu, při kterém se může vyskytnout toxicita. Riziko toxicity vyvolané benzylalkoholem závisí na podaném množství a schopnosti jater detoxifikovat tuto chemickou látku. Nepoužívejte Strepsils Citron bez cukru: - jestliže jste alergický( na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) přípravek není určen dětem do 5 let. Upozornění a opatření: Před použitím Strepsils Citron bez cukru se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - Strepsils Citron bez cukru je určen ke krátkodobé .....

Tagy: Solu-medrol, Benzyl

Sintonyn combi


Sodná sůl penicilinu G (označovaná také jako sodná sůl benzylpenicilinu, antibiotikum) Nepoužívejte Strepsils Citron bez cukru: - jestliže jste alergický( na dichlorbenzylalkohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) přípravek není určen dětem do 5 let. Upozornění a opatření: Před použitím Strepsils Citron bez cukru se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - Strepsils Citron bez cukru je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní ( při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů) přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. Děti: Strepsils Citron bez cukru není určen dětem do 5 let. Další léčivé přípravky a Strepsils Citron bez cukru: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Strepsils Citron bez .....

Tagy: Sintonyn combi, Benzyl

Přečtěte si o tématu Benzyl. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Benzyl, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Benzyl. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Benzyl.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: