Alergie na teplo


Výsledky hledání na výraz Alergie na teplo
Poslední aktualizace: 2023-06-07


Zaldiar effervescens


Jestliže užíváte anxiolytika (léky proti úzkosti), prášky na spaní, jiná analgetika, jako je morfin a kodein (také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky na snížení krevního tlaku, nebo léky na alergie. Můžete se cítit ospale nebo Vám může být na omdlení. ZALDIAR EFFERVESCENS a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C....

Tagy: Zaldiar effervescens, Alergie na teplo

Vreya


Nepoužívejte antikoncepci dle kalendáře nebo podle bazální teploty, může to být nespolehlivé, pokud užíváte přípravek Vreya, neboť tento přípravek může ovlivnit měsíční změny teplot a hlen v děložním krčku....

Tagy: Vreya, Alergie na teplo

Vonille


Nepoužívejte metodu výpočtu plodných a neplodných dnů na základě měření bazální teploty apod. Tyto metody nejsou spolehlivé, protože při užívání přípravku Vonille dochází ke změnám tělesné teploty a hustoty hlenu děložního čípku. otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, zvláště doprovázený: .. .. .. bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována pouze vstoje nebo při chůzi .. .. .. zvýšenou teplotou postižené nohy...

Tagy: Vonille, Alergie na teplo

Velaxin


Příklady těchto léků jsou: • antiarytmika jako je chinidin, amiodaron, sotalol nebo dofetilid (používané k léčbě poruch Strana 4 (celkem 9) srdečního rytmu) • antipsychotika jako je thioridazin (viz rovněž serotoninový syndrom výše) • antibiotika jako je erythromycin nebo moxifloxacin (používané k léčbě bakteriální infekce) • antihistaminika (používaná k léčbě alergie) Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Velaxin a mají být užívány s opatrností. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva, nebo léky s obsahem lithia • léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí) • léky obsahující moklobemid, MAOI (používaný k léčení deprese) • léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti) • léky obsahující tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidin nebo pentazocin (používané k léčení silné bolesti) • léky obsahující dextromethorfan (používané k léčení kašle) • léky obsahující methadon (používané k léčení závislosti na lécích/drogách a silné bolesti) • léky obsahující methylenovou modř (používanou k léčbě vysoké hladiny methemoglobinu v krvi) • léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou .....

Tagy: Velaxin, Alergie na teplo

Vaqta pediatric/adolescent


Různé alergie .. otok v místě aplikace injekce, teplo v místě aplikace injekce, podlitina v místě aplikace injekce .. zatvrdnutí (indurace) v místě aplikace injekce, nemoc podobná chřipce, bolest na hrudi, bolest, teplo, strup, ztuhlost/napětí a píchání v místě aplikace injekce...

Tagy: Vaqta pediatric/adolescent, Alergie na teplo

Ultravist 370


Jelikož testování možné alergie na kontrastní látku před vyšetřením podáním malé testovací dávky přípravku Ultravist nemá žádnou vypovídající hodnotu a může vést k závažným a dokonce i smrtelným reakcím hypersenzitivity, nebude tento test proveden. Ultravist je třeba před použitím zahřát na tělesnou teplotu z důvodu lepší snášenlivosti a díky nižší viskozitě může být snadněji aplikován....

Tagy: Ultravist 370, Alergie na teplo

Ultravist 300


Jelikož testování možné alergie na kontrastní látku před vyšetřením podáním malé testovací dávky přípravku Ultravist nemá žádnou vypovídající hodnotu a může vést k závažným a dokonce i smrtelným reakcím hypersenzitivity, nebude tento test proveden. Ultravist je třeba před použitím zahřát na tělesnou teplotu z důvodu lepší snášenlivosti a díky nižší viskozitě může být snadněji aplikován....

Tagy: Ultravist 300, Alergie na teplo

Tritace combi


Příznaky alergie mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním; - jestliže jste někdy měl( budete muset podstoupit léčbu ke snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou ( Dantrolen (infuze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty)...

Tagy: Tritace combi, Alergie na teplo

Triplixam


Jestliže máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí, - jestliže máte podstoupit lékařské vyšetření, které vyžaduje injekci jódové kontrastní látky ( dandrolenem (infuze) používaný při závažných poruchách tělesné teploty během anestezie (...

Tagy: Triplixam, Alergie na teplo

Tramadol/paracetamol teva


Anxiolytika (léky proti úzkosti), prášky na spaní, jiná analgetika, jako je morfin a kodein (také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky na snížení krevního tlaku, antidepresiva nebo léky na alergie. Můžete se cítit ospale nebo Vám může být na omdlení. Tramadol/Paracetamol Teva a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C....

Tagy: Tramadol/paracetamol teva, Alergie na teplo

Tramadol/paracetamol amneal


Trankvilizéry (k léčbě úzkosti), prášky na spaní, jiná analgetika, jako je morfin a kodein (také se užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), přípravky na snížení krevního tlaku, antidepresiva nebo přípravky k léčbě alergie. Pokud se cítíte ospale nebo Vám je na omdlení. Tramadol/Paracetamol Amneal se může navzájem ovlivňovat s těmito přípravky, a mohou se u Vás vyskytnout příznaky jako mimovolní, rytmické kontrakce svalů, včetně svalů ovládajících pohyb očí, rozrušenost, nadměrné pocení, třes, zesílené reflexy, zvýšené svalové napětí a tělesná teplota vyšší než 38 °C....

Tagy: Tramadol/paracetamol amneal, Alergie na teplo

Tonanda


Terfenadin nebo astemizol (antihistaminika na sennou rýmu nebo alergie), - kortikosteroidy používané k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy, - imunosupresiva užívaná k léčbě autoimunitních onemocnění nebo následně po transplantaci k zabránění odmítnutí štěpu ( dantrolen (infuze k léčbě závažných abnormalit tělesné teploty)...

Tagy: Tonanda, Alergie na teplo

Tegretol cr


Jestliže se u Vás v minulosti vyskytla neobvyklá přecitlivělost (vyrážka nebo jakákoli známka alergie) k oxkarbazepinu nebo jiným lékům. nava, bolest hlavy, dušnost při námaze, závratě, bledost, časté infekce doprovázené teplotou, zimnicí a afty, časté krvácení nebo tvorba modřin, krvácení z nosu ( ervená vyrážka v obličeji, která může být doprovázena únavou, teplotou, pocitem na zvracení, ztrátou chuti k jídlu ( Kožní vyrážka, zčervenání kůže, puchýře na rtech, v očích nebo v ústech, olupování pokožky doprovázené teplotou, zimnicí, bolestí hlavy, kašlem, bolestí těla ( Otok obličeje, očí nebo jazyka, potíže při polykání, dušnost, mravenčení nebo rozsáhlé svědění, vyrážka, teplota, křeče v břiše, bolest nebo svírání na hrudi, obtíže s dechem, bezvědomí (...

Tagy: Tegretol cr, Alergie na teplo

Tanielle


Nepoužívejte metodu výpočtu plodných a neplodných dnů na základě měření bazální teploty apod. Tyto metody nejsou spolehlivé, protože při užívání přípravku Tanielle dochází ke změnám tělesné teploty a hustoty hlenu děložního čípku. zvýšenou teplotou postižené dolní končetiny - změnou barvy kůže na dolní končetině, např....

Tagy: Tanielle, Alergie na teplo

Tamayra


Příznaky alergie mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním. budete muset podstoupit léčbu ke snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou ( Dantrolen (infuze k léčbě závažných odchylek tělesné teploty)...

Tagy: Tamayra, Alergie na teplo

Sulphacetamide 10%-polpharma


Jestliže se příznaky alergie na přípravek projeví na kůži nebo dalších tkáních, léčba musí být okamžitě ukončena. Roztok tmavne na světle, nebo pokud je vystaven vyšší teplotě....

Tagy: Sulphacetamide 10%-polpharma, Alergie na teplo

Stimuloton


Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže s dýcháním, sípání, otok očních víček, obličeje nebo rtů. li neklid, zmatenost, průjem, vysokou teplotu nebo zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep....

Tagy: Stimuloton, Alergie na teplo

Spiriva respimat


Theofylin), léčivými přípravky na alergie, léky ke snížení viskozity hlenu ( Vypláchněte oči teplou vodou, ukončete užívání tiotropium-bromidu a ihned se poraďte se svým lékařem o dalším postupu....

Tagy: Spiriva respimat, Alergie na teplo

Skudexa


Jestliže trpíte nebo jste někdy trpěl(a) alergiemi - jestliže máte problémy s ledvinami, játry nebo srdcem ( Jakmile zpozorujete kožní vyrážku nebo jakékoli poškození v ústech nebo na sliznicích či jakékoli známky alergie, ukončete užívání přípravku Skudexa. Přípravek Skudexa se může vzájemně ovlivňovat s těmito léky a u Vás se mohou vyskytnout příznaky jako nedobrovolné, rytmické stahy svalů (zahrnující svaly, které kontrolují pohyb očí), rozrušení, nadměrné pocení, třes, přehnané reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota přes 38°C - jestliže užíváte antikoagulancia (...

Tagy: Skudexa, Alergie na teplo

Sintonyn combi


Dantrolen (infúze k úpravě závažných změn tělesné teploty)...

Tagy: Sintonyn combi, Alergie na teplo

Setaloft


Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů. li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep....

Tagy: Setaloft, Alergie na teplo

Sertraline farmax


Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže s dýcháním, sípání, otok očních víček, obličeje nebo rtů. li neklid, zmatenost, průjem, vysokou teplotu nebo zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep....

Tagy: Sertraline farmax, Alergie na teplo

Sertraline accord


Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže s dýcháním, sípání, otok očních víček, obličeje nebo rtů. li neklid, zmatenost, průjem, vysokou teplotu nebo zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep....

Tagy: Sertraline accord, Alergie na teplo

Sertralin-teva


Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá kožní vyrážka, obtíže s dýcháním, sípání, otok očních víček, obličeje nebo rtů. li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep....

Tagy: Sertralin-teva, Alergie na teplo

Sertralin vipharm


Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů. li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep....

Tagy: Sertralin vipharm, Alergie na teplo

Sertralin vale


Alergická reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědění, vystouplá vyrážka ( li neklid, zmatenost, průjem, vysokou teplotu nebo vysoký krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep. li silnou bolest žaludku a břicha, pocit nadýmání a vysokou teplotu....

Tagy: Sertralin vale, Alergie na teplo

Sertralin mylan


Alergická reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědění, vystouplá vyrážka ( li neklid, zmatenost, průjem, vysokou teplotu nebo vysoký krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep. li silnou bolest žaludku a břicha, pocit nadýmání a vysokou teplotu....

Tagy: Sertralin mylan, Alergie na teplo

Sertralin krka


Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů. li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep....

Tagy: Sertralin krka, Alergie na teplo

Sertralin aurovitas


Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka, obtíže s dýcháním, sípání, otok očních víček, obličeje nebo rtů. li neklid, zmatenost, průjem, vysokou teplotu nebo zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep....

Tagy: Sertralin aurovitas, Alergie na teplo

Sertralin actavis


Alergické reakce nebo alergie, které se mohou projevovat jako svědivá vyrážka, dýchací potíže, sípot, otok očních víček, obličeje nebo rtů. li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep....

Tagy: Sertralin actavis, Alergie na teplo

Přečtěte si o tématu Alergie Na Teplo. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Alergie na teplo, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Alergie Na Teplo. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Alergie Na Teplo.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop