5% b braun

Poslední aktualizace: 2019-08-15Výsledky hledání na výraz 5% b braun:


Rocuronium b. braun


Používat Nepoužívejte přípravek Rocuronium B. Braun 10 mg/ml - jestliže jste alergický( na rokuronium, bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před použitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní .....

Tagy: Rocuronium b braun, 5% b braun

Ringeruv roztok braun


Nepoužívejte přípravek Ringerův roztok Braun: .. Upozornění a opatření .. ..Před použitím přípravku Ringerův roztok Braun se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Ringerův roztok Braun .. je .....

Tagy: Ringeruv roztok braun, 5% b braun

Ringerfundin b.braun


Přípravek Ringerfundin B. Braun Vám nesmí být podán jestliže máte - příliš mnoho tekutiny v oběhu, - závažné onemocnění srdce provázené dušností a otoky nohou nebo dolních končetin, - závažné onemocnění ledvin provázené úplnou zástavou močení nebo jeho výrazným omezením, - otoky .....

Tagy: Ringerfundin bbraun, 5% b braun

Remifentanil b. braun


Přípravek Remifentanil B. Braun Vám nesmí být podán - jestliže jste alergický/á na remifentanil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo látky odvozené od fentanylu ( jako alfentanil, fentanyl, sufentanil) Alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, .....

Tagy: Remifentanil b braun, 5% b braun

Paracetamol b. braun


Nepoužívejte přípravek Paracetamol B. Braun ● jestliže jste alergický( na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na propacetamol ( další analgetikum, které se ve Vašem organismu přemění na paracetamol) .....

Tagy: Paracetamol b braun, 5% b braun

Ondansetron b. braun


Po předávkování byly pozorovány následující účinky: zrakové poruchy, těžká zácpa, nízký krevní tlak a bezvědomí. Ve všech případech příznaky zcela odezněly. Tento přípravek může ovlivnit Váš srdeční tep a to obzvláště v případě předávkování. V takovém případě bude lékař dále monitorovat Váš .....

Tagy: Ondansetron b braun, 5% b braun

Midazolam b. braun


Nepoužívejte Midazolam B. Braun,  jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na midazolam, benzodiazepiny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) k sedaci před výkony pro rozpoznání nebo léčení onemocnění u pacientů se závažně zhoršenou dýchací .....

Tagy: Midazolam b braun, 5% b braun

Metronidazol b. braun


Používat Nepoužívejte přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml  jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na metronidazol, jiné podobné látky nebo na kteroukoli další složku léčivého přípravku Metronidazol B. Braun 5 mg/ml. Těžké alergické reakce jsou .....

Tagy: Metronidazol b braun, 5% b braun

Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,3% + 0,9% b. braun


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, ihned informujte svého lékaře nebo se odeberte na oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici: .. dýchací potíže, .. .....

Tagy: Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,3% +, + 0,9% b braun, 5% b braun

Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% + 0,9% b. braun


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, ihned informujte svého lékaře nebo se odeberte na oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici: .. dýchací potíže, .. .....

Tagy: Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% +, + 0,9% b braun, 5% b braun

Přečtěte si o tématu 5% B Braun. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma 5% b braun, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem 5% B Braun. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu 5% B Braun.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: