200 retard


Výsledky hledání na výraz 200 retard
Poslední aktualizace: 2022-05-24


Kombinace, interakce: Xanax & Analergin & Escitalopram mylan & Oxazepam léčiva & Lexaurin 3 & Zolpidem mylan & Tramal retard tablety 200 mg


Xanax & Tramal retard tablety 200 mg . Analergin & Tramal retard tablety 200 mg . Escitalopram mylan & Tramal retard tablety 200 mg . Oxazepam léčiva & Tramal retard tablety 200 mg (tramadol)...

Tagy: Kombinace, interakce Xanax, Xanax & Analergin & Escitalopram mylan & Oxazepam léčiva & Lexaurin 3 & Zolpidem mylan & Tramal retard tablety 200 mg, 200 retard

Veral 75 retard


Při léčbě bolestivé menstruace je možné na doporučení lékaře denní dávku zvýšit až na 200 mg. Neužívejte VERAL 75 retard: .. li žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jste měl(a) vředovou chorobu opakovaně v minulosti .. .. ..• pokud dojde k perforaci (proděravění) trávicího ústrojí nebo krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto obtíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik .. .. ..• při závažnějších onemocněních jater nebo ledvin .. .. ..• pokud trpíte vážnou srdeční nedostatečností .. .. ..• v posledních třech měsících těhotenství .. .. .. .. .. ..Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte VERAL 75 retard. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro Vás vhodný. Upozornění a opatření .. .. Před užitím přípravku VERAL 75 retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, včetně nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, ischemické .....

Tagy: Veral 75 retard, 200 retard

Veral 100 retard


Při léčbě bolestivé menstruace je možné na doporučení lékaře denní dávku zvýšit až na 200 mg. Neužívejte VERAL 100 retard: .. li žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jste měl(a) vředovou chorobu opakovaně v minulosti .. .. ..• pokud dojde k perforaci (proděravění) trávicího ústrojí nebo krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto obtíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik .. .. ..• při závažnějších onemocněních jater nebo ledvin .. .. ..• pokud trpíte vážnou srdeční nedostatečností .. .. ..• v posledních třech měsících těhotenství .. .. .. .. .. .. .. .. ..Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte VERAL 100 retard. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro Vás vhodný. Upozornění a opatření .. .. Před užitím přípravku VERAL 100 retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, včetně nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, .....

Tagy: Veral 100 retard, 200 retard

Valproat chrono sandoz


Obvyklá denní dávka .. ..Doporučená denní dávka se obvykle nachází mezi 1000 mg a 2000 mg. Obvyklá denní dávka .. ..Doporučená denní dávka se obvykle nachází mezi 1000 mg a 2000 mg. pokud se přípravek Valproat Chrono Sandoz podává kojencům a dětem do tří let s těžkou formou epilepsie (zejména v případě anomálií mozku, mentální retardace, některých genetických a/nebo známých metabolických poruch) pokud se přípravek Valproat Chrono Sandoz podává kojencům a dětem do tří let s těžkou formou epilepsie (zejména v případě anomálií mozku, mentální retardace, některých genetických a/nebo známých metabolických poruch)...

Tagy: Valproat chrono sandoz, 200 retard

Tramal retard tablety 200 mg


Doporučená dávka přípravku je: Dospělí a dospívající od 12 letJedna tableta přípravku TRAMAL RETARD TABLETY 100 mg 2 x denně, (odpovídá 200 mg tramadolu denně) li bolest takovou dávkou potlačena, může lékař dávku zvýšit na 150 mg nebo 200 mg 2 x denně. užívat Neužívejte TRAMAL RETARD TABLETY- jestliže jste alergický( jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese) a nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY ( viz "Další léčivé přípravky a přípravek TRAMAL RETARD TABLETY") Stránka 2 z 7 Upozornění a opatření: Před užitím přípravku TRAMAL RETARD TABLETY se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže se domníváte, že jste závislý( Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL RETARD TABLETY může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. li se přípravek TRAMAL RETARD TABLETY dlouhodobě, může jeho účinek slábnout ( U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů .....

Tagy: Tramal retard tablety, tablety 200 mg, 200 retard

Tramal retard tablety 150 mg


Doporučená dávka přípravku je: Dospělí a dospívající od 12 letJedna tableta přípravku TRAMAL RETARD TABLETY 100 mg 2 x denně, (odpovídá 200 mg tramadolu denně) li bolest takovou dávkou potlačena, může lékař dávku zvýšit na 150 mg nebo 200 mg 2 x denně. užívat Neužívejte TRAMAL RETARD TABLETY- jestliže jste alergický( jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese) a nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY ( viz "Další léčivé přípravky a přípravek TRAMAL RETARD TABLETY") Stránka 2 z 7 Upozornění a opatření: Před užitím přípravku TRAMAL RETARD TABLETY se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže se domníváte, že jste závislý( Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL RETARD TABLETY může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. li se přípravek TRAMAL RETARD TABLETY dlouhodobě, může jeho účinek slábnout ( U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů .....

Tagy: Tramal retard tablety, tablety 150 mg, 200 retard

Tramal retard tablety 100 mg


Li lékař jinak, je obvyklá dávka přípravku: .. ..Dospělí a mladiství od 12 let .. .. ..Jedna tableta přípravku TRAMAL RETARD TABLETY 100 mg 2 x denně, (odpovídá 200 mg tramadoli hydrochloridum denně) li bolest takovou dávkou potlačena, je možno zvýšit dávku na 150 mg nebo 200 mg 2 x denně. Neužívejte TRAMAL RETARD TABLETY .. jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY ( Upozornění a opatření: .. ..Před užitím přípravku TRAMAL RETARD TABLETY se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL RETARD TABLETY může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. li se přípravek TRAMAL RETARD TABLETY dlouhodobě, může jeho účinek slábnout ( U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY a pacient musí být během léčby .....

Tagy: Tramal retard tablety, tablety 100 mg, 200 retard

Tramadol sandoz retard


Jak se přípravek Tramadol Sandoz Retard 200 mg užívá 4. Jak přípravek Tramadol Sandoz Retard 200 mg uchovávat 6. Obsah balení a další informace Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tramadol Sandoz Retard 200 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže  se domníváte, že jste závislý( hydrochloridu je překročena nebo když současně užíváte léky, které snižují práh vzniku záchvatu (viz "Další léčivé přípravky a přípravek Tramadol Sandoz Retard 200 mg") Věnujte, prosím, pozornost tomu, že přípravek Tramadol Sandoz Retard 200 mg může vést ke vzniku tělesné a psychické závislosti. li se přípravek Tramadol Sandoz Retard 200 mg dlouhodobě, může jeho účinek slábnout a může být třeba zvyšovat dávky ( Z tohoto důvodu se u pacientů se sklonem ke vzniku závislosti doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem Tramadol Sandoz Retard 200 mg za .....

Tagy: Tramadol sandoz retard, 200 retard

Tramadol retard actavis


Li bolest takovou dávkou potlačena, je možno zvýšit dávku až na (200 mg tramadol hydrochloridu) Neužívejte Tramadol Retard Actavis – jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Tramadol Retard Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte poranění hlavy nebo trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem ( Jak se přípravek Tramadol Retard Actavis užívá. Věnujte prosím pozornost tomu, že Tramadol Retard Actavis může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. li se Tramadol Retard Actavis dlouhodobě, může jeho účinek slábnout a může být potřebné zvyšování dávek ( U nemocných se sklonem ke zneužívání léků a/nebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem Tramadol Retard Actavis za pečlivé lékařské kontroly. Další léčivé přípravky a Tramadol Retard ActavisInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Neužívejte Tramadol .....

Tagy: Tramadol retard actavis, 200 retard

Timonil 600 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se při léčbě přípravkem Timonil retard objeví příznaky, jako je horečka, bolesti v krku, vředy v ústech, alergické kožní reakce, jako např. Proto se vyhýbejte silnému slunečnímu záření během léčby přípravkem Timonil retard. Někteří z pacientů léčených antiepileptiky, jako je karbamazepin, trpěli představami, že si ublíží či vezmou život. Léčba přípravkem Timonil retard může narušit kontrolu proti početí zajišťovanou „pilulkou“ a způsobit tak nechtěné těhotenství. Další léčivé přípravky a přípravek Timonil retardInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Kromě toho může přípravek Timonil retard ovlivňovat účinek jiných léčiv. Pokud užíváte nebo jste užíval(a) kterékoliv z .....

Tagy: Timonil 600 retard, 200 retard

Timonil 300 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se při léčbě přípravkem Timonil retard objeví příznaky, jako je horečka, bolesti v krku, vředy v ústech, alergické kožní reakce, jako např. Proto se vyhýbejte silnému slunečnímu záření během léčby přípravkem Timonil retard. Někteří z pacientů léčených antiepileptiky, jako je karbamazepin, trpěli představami, že si ublíží či vezmou život. Léčba přípravkem Timonil retard může narušit kontrolu proti početí zajišťovanou „pilulkou“ a způsobit tak nechtěné těhotenství. Další léčivé přípravky a přípravek Timonil retardInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Kromě toho může přípravek Timonil retard ovlivňovat účinek jiných léčiv. Pokud užíváte nebo jste užíval(a) kterékoliv z .....

Tagy: Timonil 300 retard, 200 retard

Přečtěte si o tématu 200 Retard. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma 200 retard, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem 200 Retard. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu 200 Retard.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 25 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: