Vitamin d3 teva


Výsledky hledání na výraz vitamin d3 teva
Poslední aktualizace: 2021-05-08


Kombinace, interakce: Fenofix & Betaxolol teva & Tonanda & Warfarin orion


Betaxolol teva & Tonanda . Fenofix & Warfarin orion .Fenofibrát může zvýšit antikoagulační aktivitu Warfarinu. Betaxolol teva & Tonanda .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Betaxolol kombinován s amlodipinem. Interakce s potravinami a ........

Tagy: Kombinace, interakce Fenofix, Fenofix & Betaxolol teva & Tonanda & Warfarin orion, vitamin d3 teva

Kombinace, interakce: Gabapentin teva & Atenolol al 25 & Tanyz eras & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Euphyllin cr n 200 & Berodual n & Combair


Než začnete užívat velké množství vitaminu K ( Fenofix & Warfarin orion .Fenofibrát může zvýšit antikoagulační aktivitu Warfarinu. Betaxolol teva & Tonanda .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Betaxolol kombinován s amlodipinem. ........

Tagy: Kombinace, interakce Gabapentin, Gabapentin teva & Atenolol al 25 & Tanyz eras & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Euphyllin cr n 200 & Berodual n & Combair, vitamin d3 teva

Kombinace, interakce: Agen 5 & Prestarium neo & Prestarium neo combi & Tanyz eras & Rilmenidin teva & Warfarin orion & Eucreas


Agen 5 & Prestarium neo .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Amlodipin kombinuje s Perindoprilem. Agen 5 & Prestarium neo combi .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Amlodipin kombinuje s Perindoprilem. Agen 5 & Tanyz eras .Tamsulosin může zvýšit hypotenzní ........

Tagy: Kombinace, interakce Agen, Agen 5 & Prestarium neo & Prestarium neo combi & Tanyz eras & Rilmenidin teva & Warfarin orion & Eucreas, vitamin d3 teva

Kombinace, interakce: Gabapentin teva & Atenolol al 25 & Tanyz eras & Purinol & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Euthyrox & Euphyllin cr n 200


Než začnete užívat velké množství vitaminu K ( Agen 5 & Prestarium neo .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Amlodipin kombinuje s Perindoprilem. Agen 5 & Prestarium neo combi .Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Amlodipin ........

Tagy: Kombinace, interakce Gabapentin, Gabapentin teva & Atenolol al 25 & Tanyz eras & Purinol & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Euthyrox & Euphyllin cr n 200, vitamin d3 teva

Pemetrexed teva


Doplňování léčby o vitaminy: během léčby přípravkem Pemetrexed Teva Vám lékař předepíše užívat kyselinu listovou ( Dostanete rovněž injekci vitaminu B12 ( Nepoužívejte přípravek Pemetrexed Teva: - jestliže jste alergický( pokud kojíte, MUSÍTE během léčby přípravkem Pemetrexed Teva přestat kojit ( Upozornění a opatření Před použitím přípravku Pemetrexed Teva se poraďte se svým lékařem nebo nemocničním lékárníkem. Pokud máte nebo jste měl(a) problémy s ledvinami, oznamte to svému lékaři nebo nemocničnímu lékárníkovi, protože by nemuselo být vhodné, abyste dostával(a) přípravek Pemetrexed Teva. Před každou infuzí Vám bude odebrána krev k vyšetření, zda máte v pořádku funkci ledvin a jater a ke kontrole, zda máte dostatečný počet krvinek, abyste mohl( a) dostat přípravek Pemetrexed Teva. Váš lékař se může rozhodnout změnit dávku nebo odložit léčbu v závislosti na Vašem celkovém zdravotním stavu a v případě, že máte příliš nízký počet krvinek. Oznamte svému lékaři, .....

Tagy: Pemetrexed teva, vitamin d3 teva

Paricalcitol teva


Jestliže máte velmi vysoké hladiny vápníku nebo vitaminu D v krvi. Také je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud užíváte léky, které obsahují fosfát nebo vitamin D, neboť se nemají užívat současně s parikalcitolem. Neužívejte přípravek Paricalcitol Teva- jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Paricalcitol Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - Před započetím léčby je důležité omezit množství fosfátů ve Vaší stravě. Jestliže užíváte vápenatou sůl vázající fosfáty, Váš lékař Vám může dávku přípravku Paricalcitol Teva upravit. Děti a dospívajícíNejsou k dispozici informace o používání přípravku Paricalcitol Teva u dětí a dospívajících. Další léčivé přípravky a přípravek Paricalcitol Teva Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Některé léky mohou mít vliv na působení přípravku Paricalcitol Teva nebo mohou spíše způsobit nežádoucí účinky. Přípravek .....

Tagy: Paricalcitol teva, vitamin d3 teva

Orlistat teva


Neužívejte Orlistat Teva 60 mg jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Orlistat Teva 60 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Poraďte se s lékařem předtím, než začnete Orlistat Teva 60 mg užívat. Další léčivé přípravky a Orlistat Teva 60 mgOrlistat Teva 60 mg může ovlivnit účinek léků, které máte užívat. Neužívejte Orlistat Teva 60 mg s těmito léky:  cyklosporinem: cyklosporin se používá po transplantaci orgánů nebo k léčbě těžké revmatoidní artritidy a některých závažných kožních onemocnění  warfarinem nebo jinými přípravky na ředění krve. Perorální antikoncepce a Orlistat Teva 60 mgPokud trpíte těžkým průjmem, mohou být antikoncepční pilulky méně účinné. Multivitamíny a Orlistat Teva 60 mgMěl( Orlistat Teva 60 mg totiž může snižovat hladiny některých vstřebávaných vitamínů. Multivitamíny byste měl(a) užívat před spaním, v době, kdy neužíváte Orlistat Teva, aby se zajistilo, že se vitamíny .....

Tagy: Orlistat teva, vitamin d3 teva

Omeprazol teva pharma


Jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12. warfarin a jiné blokátory vitaminu K. užívat Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA jestliže jste alergický( pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)  jestliže užíváte lék obsahující nelfinavir (k léčbě HIV infekce) Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívat Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A)  pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku OMEPRAZOL
Tagy: Omeprazol teva pharma, vitamin d3 teva

Metformin teva xr


Neužívejte přípravek Metformin Teva XR: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Metformin Teva XR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Riziko laktátové acidózyMetformin Teva XR může vyvolat velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Pokud budete podstupovat operaci v celkové anestézii nebo rentgenové vyšetření, informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Metformin Teva XR. Léčba přípravkem Metformin Teva XR by měla být přerušena 48 hodin před a po zákroku. Ukončete užívání přípravku Metformin Teva XR na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může souviset s dehydratací ( Ukončete užívání přípravku Metformin Teva XR a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy, protože tento stav může vést ke kómatu. Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku Metformin
Tagy: Metformin teva xr, vitamin d3 teva

Metformin teva


Neužívejte přípravek Metformin Teva: • jestliže jste alergický( Přípravek Metformin Teva musíte přestat užívat po určitou dobu před a po vyšetření nebo chirurgickým výkonem. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Metformin Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Riziko laktátové acidózyPřípravek Metformin Teva může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Ukončete užívání přípravku Metformin Teva na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může souviset s dehydratací ( Ukončete užívání přípravku Metformin Teva a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy, protože tento stav může vést ke kómatu. Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku Metformin Teva v období během tohoto zákroku a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Metformin
Tagy: Metformin teva, vitamin d3 teva

Ibandronic acid teva


Nepoužívejte přípravek Ibandronic acid Teva 3 mg- pokud máte, nebo jste měla sníženou hladinu vápníku v krvi. Upozornění a opatření U pacientů s osteoporózou léčených přípravkem Ibandronic acid Teva byl v poregistračním sledování ve velmi vzácných případech hlášen nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti ( Lékař Vás může požádat, abyste před zahájením léčby přípravkem Ibandronic acid Teva absolvovala zubní prohlídku. trhání zubu), informujte o zubní léčbě lékaře a sdělte stomatologovi, že užíváte přípravek Ibandronic acid Teva. V případě jakýchkoliv problémů v ústní dutině nebo se zuby, jako je uvolněný zub, bolest nebo otok nebo nehojící se léze nebo výtok, se okamžitě obraťte na lékaře a stomatologa, protože by se mohlo jednat o příznaky osteonekrózy čelisti. Některé osoby musí být při používání přípravku Ibandronic acid Teva 3 mg obzvlášť opatrné. Další léčivé přípravky a přípravek Ibandronic acid Teva 3 mgInformujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době .....

Tagy: Ibandronic acid teva, vitamin d3 teva

Calcium folinate teva 450 mg


Používat Nepoužívejte CALCIUM FOLINATE TEVA 450 MG- jestliže jste alergický/á na léčivou látku kalcium-folinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Pokud se u Vás stavy uvedené v tomto bodu vyskytnou teprve během užívání přípravku CALCIUM FOLINATE TEVA 450 MG, informujte svého ošetřujícího lékaře. Upozornění a opatřeníCALCIUM FOLINATE TEVA 450 MG smí být podáván pouze intramuskulární ( Další léčivé přípravky a CALCIUM FOLINATE TEVA 450 MGInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( zení dopravních prostředků a obsluha strojůNeexistují žádné důkazy o tom, že by používání přípravku CALCIUM FOLINATE TEVA 450 MG ovlivňovalo schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Podobně jako všechny léky, může mít i CALCIUM FOLINATE TEVA 450 MG nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. CALCIUM FOLINATE TEVA 450 MG může způsobit následující nežádoucí účinky: Pro obě léčebné indikace: Poruchy imunitního systémuVelmi vzácné ( CALCIUM FOLINATE .....

Tagy: Calcium folinate teva, teva 450 mg, vitamin d3 teva

Calcium folinate teva 150 mg


Nepoužívejte CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg: - jestliže jste alergický( Pokud se u Vás stavy uvedené v tomto bodu vyskytnou teprve během užívání přípravku CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg, informujte svého ošetřujícího lékaře. Upozornění a opatřeníCALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg smí být podáván pouze intramuskulární ( Další léčivé přípravky a CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( zení dopravních prostředků a obsluha strojůNeexistují žádné důkazy o tom, že by používání přípravku CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg ovlivňovalo schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Podobně jako všechny léky, může mít i CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg může způsobit následující nežádoucí účinky: Pro obě léčebné indikace: Poruchy imunitního systémuVelmi vzácné ( CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg Vám smí být podán pouze injekcí do svalu nebo do žíly nebo .....

Tagy: Calcium folinate teva, teva 150 mg, vitamin d3 teva

Alendronic acid/ vitamin d3 teva


Teva užívat Neužívejte přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva: • jestliže jste alergická na kyselinu alendronovou, cholekalciferol ( Upozornění a opatření Informujte svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva. Může Vám být doporučeno, abyste před zahájením léčby přípravkem ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva podstoupila zubní vyšetření. Během léčby přípravkem ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva je důležité dbát na ústní hygienu. Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu, často s příznaky bolesti na hrudi, pálením žáhy nebo potížemi, případně bolestí při polykání, zvláště pokud pacientky nevypijí plnou sklenici vody a/nebo si lehnou dříve než 30 minut po užití přípravku ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 Teva. Tyto nežádoucí účinky se mohou zhoršit, jestliže pacientky po zjištění těchto příznaků dále užívají přípravek ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 .....

Tagy: Alendronic acid/ vitamin, vitamin d3 teva, vitamin d3 teva

Přečtěte si o tématu Vitamin D3 Teva. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma vitamin d3 teva, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Vitamin D3 Teva. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Vitamin D3 Teva.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 2 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: