Ulfamid 20 - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Ulfamid 20 Potahovaná tableta


Generikum: famotidine
Účinná látka: famotidine
ATC skupina: A02BA03 - famotidine
Obsah účinných látek: 20MG
Balení: Blistr
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
- bolest hlavy, závratě,
- zácpa, průjem.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
- ztráta chuti k jídlu (anorexie),
- poruchy chuti,
- sucho v ústech, nauzea a/nebo zvracení, dyskomfort nebo roztažení žaludku, plynatost,
- vyrážka, svědění, kopřivka,
- únava.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):
- leukopenie (snížený počet bílých krvinek), trombocytopenie (snížený počet krevních destiček),
neutropenie (abnormálně nízký počet neutrofilů), agranulocytóza (závažné snížení počtu bílých
krvinek), pancytopenie (snížení počtu červených a bílých krvinek a také krevních destiček),
- závažné alergické reakce,
- vratné psychické změny včetně deprese, úzkosti, agitace, dezorientace, zmatenosti a halucinací,
nespavost, snížení libida,
- záchvaty, křeče typu grand mal (zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin), brnění, spavost,
poruchy rovnováhy,
- nastříknutí spojivek,
- zvonění v uších,
- atrioventrikulární blokáda antagonisty H2-receptorů podávanými intravenózně, palpitace
(abnormální srdeční rytmus),
- intersticiální pneumonie, někdy fatální,
- abnormality jaterních enzymů, hepatitida (zánět jater), cholestatická žloutenka,
- alopecie, Stevens-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza, někdy fatální, akné,
suchá kůže,
- bolest kloubů, svalové křeče,
- impotence,


- tíha na hrudi,
- zvýšená tělesná teplota.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop