Trisequens - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Trisequens Potahovaná tableta


Generikum: norethisterone and estrogen
Účinná látka: estradiol hemihydrate, estradiol hemihydrate, norethisterone acetate, estradiol hemihydrate
ATC skupina: G03FB05 - norethisterone and estrogen
Obsah účinných látek: 2MG+MG/1MG+1MG
Balení: Krabička
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Následující onemocnění jsou u uživatelek HST hlášena častěji v porovnání s ženami, které HST neužívají:
• rakovina prsu
• abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria)
• rakovina vaječníků
• krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolie)
• onemocnění srdce
• cévní mozková příhoda
• pravděpodobná ztráta paměti, pokud je s léčbou HST započato po 65. roku života
Více informací o těchto nežádoucích účincích najdete v bodě 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než
začnete přípravek Trisequens používat.

Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek – projeví u 1 až 10 žen z 1 000)
Může se objevit přecitlivělost/alergie, byť se jedná o méně častý nežádoucí účinek. Příznaky
přecitlivělosti/alergie mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících stavů: kopřivku, svědění, otoky,
dýchací obtíže, nízký krevní tlak (bledá a chladná pokožka, rychlý srdeční tep), závratě, pocení, což mohou
být známky anafylaktické reakce/šoku. Pokud se objeví některý ze zmíněných příznaků, přestaňte
Trisequens užívat a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Velmi časté nežádoucí účinky
• Bolesti nebo citlivost prsů

• Nepravidelná menstruace nebo nadměrné menstruační krvácení

Časté nežádoucí účinky
• Bolesti hlavy

• Zvýšení hmotnosti způsobené zadržováním tekutin
• Zánět pochvy
• Poševní infekce spojené s plísňovými onemocněními
• Migréna, která se objevila nově nebo která se zhoršila
• Deprese, která se objevila nově nebo která se zhoršila
• Nausea (nevolnost)
• Bolesti břicha, otok nebo nepříjemný pocit v břiše
• Otok nebo zvětšení prsů
• Bolest zad
• Křeče dolních končetin
• Děložní fibroidy (nezhoubný nádor dělohy), zhoršení, nový nebo opakovaný výskyt děložních
fibroidů
• Otok horních nebo dolních končetin (periferní otoky)
• Zvyšování tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky
• Plynatost nebo otoky

• Akné
• Vypadávání vlasů (alopecie)
• Abnormální nadměrný růst chloupků podobný mužskému
• Svědění nebo kopřivka
• Zánět žil (povrchová tromboflebitida)
• Lék neúčinkuje
• Alergická reakce
• Hyperplazie endometria (nadměrný růst děložní sliznice)
• Bolestivá menstruace
• Nervozita

Vzácné nežádoucí účinky
• Plicní embolie (krevní sraženina) (viz část Krevní sraženiny v žilách v bodě 2 Čemu musíte
věnovat pozornost, než začnete přípravek Trisequens užívat).
• Hluboký zánět žil spojený s trombózou (krevní sraženina)

Velmi vzácné nežádoucí účinky
• Rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)
• Zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení vysokého krevního tlaku
• Onemocnění žlučníku, žlučové kameny, zhoršení, nový nebo opakovaný výskyt žlučových
kamenů
• Nadměrná sekrece mazu, kožní vyrážky
• Akutní alergická reakce projevující se otoky (angioneurotický edém) nebo jeho recidiva
• Nespavost, závratě, úzkost
• Změny sexuálních potřeb
• Poruchy vidění
• Snížení tělesné hmotnosti
• Zvracení
• Pálení žáhy
• Svědění pochvy a genitálií
• Infarkt myokardu a cévní mozková příhoda

Nežádoucí účinky se mohou objevovat s určitou frekvencí, která je definována následovně:
• Velmi časté: projeví se u více než 1 pacienta z 10
• Časté: projeví se u 1 až 10 pacientů ze 100
• Méně časté: projeví se u 1 až 10 pacientů z 1 000
• Vzácné: projeví se u 1 až 10 pacientů z 10 000
• Velmi vzácné: projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000
• Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

Další nežádoucí účinky kombinované HST
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po použití jiného typu HST
• Různá kožní onemocnění:
- zbarvení kůže zvláště na obličeji a krku známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma)
- bolestivé zarudnutí uzlinek v kůži (nodózní erytém)
- zarudlá nebo bolestivá vyrážka ve tvaru terče (multiformní erytém)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop