Triamcinolon léčiva crm - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Triamcinolon léčiva crm Krém


Generikum: triamcinolone
Účinná látka: triamcinolone acetonide
ATC skupina: D07AB09 - triamcinolone
Obsah účinných látek: 1MG/G
Balení: Tuba
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při krátkodobé terapii jsou nežádoucí účinky zpravidla pouze místní, samovolně vratné a vyskytují se
vzácně.

Při déle trvajícím ošetřování chorobných ploch přesahujících 20 % tělesného povrchu přípravkem
Triamcinolon Léčiva crm se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence
výskytu:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
- poruchy žláz s vnitřní sekrecí, především nadledvin,
- onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom),

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):
- druhotná kožní infekce,
- pálení kůže,
- svědění,
- pocit napětí a podráždění kůže,
- potničky,
- zvýšená citlivost kůže na sluneční záření,
- akné vyvolané nebo výrazně zhoršené léčebným podáváním hormonů kůry nadledvin –
kortikoidů,
- vyrážka v oblasti úst,
- poruchy zabarvení kůže (pigmentace),
- nadměrné ochlupení,
- ztenčení kůže,
- rozšíření cévek, zčervenání, mírné krvácení do kůže,
- tvorba žlutavých pupínků (milia),
- pajizévky (strie).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
- zvýšený tlak v lebeční dutině s bolestmi hlavy (zejména u malých dětí),
- oboustranné neostře ohraničené překrvení sítnice oka, v místě, kde vzniká zrakový nerv
(zejména u malých dětí),
- retardace růstu.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
- rozmazané vidění.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop