SOBYCOR - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Sobycor Potahovaná tableta


Generikum: bisoprolol
Účinná látka: bisoprolol-fumarÁt
Alternativy: Bisocard, Bisocard 10, Bisocard 5, Bisogamma 10, Bisogamma 5, Bisoprolol aurovitas, Bisoprolol medreg, Bisoprolol mylan, Bisoprolol pmcs, Bisoprolol viatris, Bisoprolol vitabalans, Bisoprolol-ratiopharm, Byol, Conaret, Concor, Concor 10, Concor 5, Concor cor, Rivocor 10, Rivocor 5, Tyrez
ATC skupina: C07AB07 - bisoprolol
Obsah účinných látek: 10MG, 2,5MG, 5MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 30
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Aby se předešlo vážným reakcím, spojte se s lékařem okamžitě, pokud jsou nežádoucí účinky
závažné, objevily se náhle nebo se rychle zhoršují. Nejzávažnější nežádoucí účinky se vztahující k
funkci srdce:
- zpomalení srdečního tepu (může postihnout až 1 z 10 osob)
- zhoršení srdečního selhání (může postihnout až 1 z 10 osob)
- pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus (může postihnout až 1 ze 100 osob)
Pokud máte závratě nebo se cítíte slabý(á), nebo máte potíže s dýcháním, obraťte se co nejdříve
na svého lékaře.

Další nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle toho, jak často se mohou vyskytnout:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):


- únava, pocit slabosti, závratě, bolest hlavy
- pocit chladu nebo necitlivosti v rukou nebo nohou
- nízký krevní tlak
- potíže se žaludkem nebo střevy, jako je pocit na zvracení, zvracení, průjem nebo zácpa.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
- poruchy spánku
- deprese
- závratě při vstávání
- dechové potíže u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním plic
- svalová slabost, svalové křeče.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):
- potíže se sluchem
- alergická vodnatá rýma
- snížení tvorby slz (suché oči)
- zánět jater, který může způsobit zežloutnutí kůže nebo očního bělma
- některé výsledky jaterních krevních testů nebo hladin tuků se liší od normálních hodnot
- reakce alergického typu, jako je svědění, zrudnutí, vyrážka
- porucha erekce
- noční můry, halucinace
- mdloby.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):
- podráždění a začervenání očí (zánět spojivek)
- vypadávání vlasů
- objevení se nebo zhoršení kožní vyrážky s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná
lupénce.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop