Accupro 20 - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Accupro 20 Potahovaná tableta


Generikum: quinapril
Účinná látka: quinapril hydrochloride
ATC skupina: C09AA06 - quinapril
Obsah účinných látek: 20MG
Balení: Blistr

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv z uvedených nežádoucích účinků, vysaďte přípravek a okamžitě to sdělte lékaři nebo vyhledejte příjmové oddělení nejbližší nemocnice.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou bolest hlavy, závratě, kašel, únava, rýma, nevolnost, zvracení a bolest svalů.

Hlášené nežádoucí účinky dle četnosti výskytu

Časté nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů ze 100) zahrnují

• zvýšená hladina draslíku • nespavost • závratě • bolest hlavy • pocit brnění • nízký krevní tlak • kašel • zánět nosohltanu • dušnost • rýma • průjem • zvracení • nevolnost • porucha trávení • bolesti břicha • bolesti zad • bolesti svalů • bolest na prsou • únava • laboratorní změny

Méně časté nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů z 1000) zahrnují

• nervozita • deprese • zmatenost • nespavost • mozková příhoda • tupozrakost • závratě • hučení v uších • bušení srdce • angina pectoris • zvýšení tepové frekvence • infarkt myokardu • rozšíření cév • zánět nosních dutin • infekce horních cest dýchacích • zánět průdušek • sucho v ústech nebo krku • nadýmání • vyrážka • zvýšené pocení • otok podkoží • porucha funkce ledvin • infekce močových cest • impotence • horečka • otoky

Vzácné nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů z 10 000) zahrnují

• porucha rovnováhy • krátkodobá ztráta vědomí • zápal plic • změna chuti • zácpa • zánět jazyka • kopřivka • závažná kožní reakce • zánětlivé onemocnění kůže

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují

• rozmazané vidění • neprůchodnost střev • otok střevní sliznice • vyrážka podobná lupénce

Další nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není známo (z dostupných údajů nelze určit) mohou zahrnovat:

• změny laboratorních výsledků • cévní mozková příhoda • pokles krevního tlaku při změně polohy • zúžení průdušek • zánět slinivky • porucha žlučových cest • závažné kožní reakce • citlivost na světlo • ztráta vlasů • nízké hladiny sodíku v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

5.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
369 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop