Vedlejší účinky: Prestarium neo & Paroxetin +pharma & Fromilid 500 & Entizol

Porovnávané léky
Prestarium neo (perindopril)
Paroxetin +pharma (paroxetine)
Fromilid 500 (clarithromycin)
Entizol (metronidazole)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma
Bolest břicha
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Asténie
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Bolesti zad
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Bolest na hrudi
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Průjem
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Dyspepsie
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (velmi časté)
Otok
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
horečka
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Bolest hlavy
Prestarium neo (velmi časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Palpitace
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Zánět hltanu
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
rýma
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Sinusitida
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
poruchy spánku
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Infekce močových cest
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
kopřivka
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
abnormální elektrokardiogram
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Nespavost
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Fromilid 500
Bolest břicha
Prestarium neo (časté) a Fromilid 500 (časté)
Asténie
Prestarium neo (časté) a Fromilid 500 (časté)
Bolesti zad
Prestarium neo (časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Bolest na hrudi
Prestarium neo (časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Průjem
Prestarium neo (časté) a Fromilid 500 (časté)
Dyspepsie
Prestarium neo (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
horečka
Prestarium neo (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
Bolest hlavy
Prestarium neo (velmi časté) a Fromilid 500 (časté)
Zánět hltanu
Prestarium neo (časté) a Fromilid 500 (časté)
rýma
Prestarium neo (časté) a Fromilid 500 (časté)
poruchy spánku
Prestarium neo (méně časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Entizol
Bolest břicha
Prestarium neo (časté) a Entizol (časté)
Bolesti zad
Prestarium neo (časté) a Entizol (méně časté)
Průjem
Prestarium neo (časté) a Entizol (méně časté)
Bolest hlavy
Prestarium neo (velmi časté) a Entizol (méně časté)
Zánět hltanu
Prestarium neo (časté) a Entizol (méně časté)
rýma
Prestarium neo (časté) a Entizol (časté)
Sinusitida
Prestarium neo (méně časté) a Entizol (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Prestarium neo (časté) a Entizol (časté)
Infekce močových cest
Prestarium neo (časté) a Entizol (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Fromilid 500
Bolest břicha
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
Asténie
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
astma
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
Bolesti zad
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (méně časté)
kandidóza
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Bolest na hrudi
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (méně časté)
zánět spojivek
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
Zácpa
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (časté)
Průjem
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
Závrať
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (velmi časté)
Dyspepsie
Paroxetin +pharma (velmi časté) a Fromilid 500 (časté)
dušnost
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
vyrážka
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (časté)
Oční poruchy
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (méně časté)
horečka
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (časté)
Nadýmání
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (velmi časté)
Bolest hlavy
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
Příznaky chřipky
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Nevolnost
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Bolest
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Zánět hltanu
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (časté)
Svědění
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (časté)
rýma
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (časté)
poruchy spánku
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Stomatitida
Paroxetin +pharma (časté) a Fromilid 500 (méně časté)
tremor
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Cévní porucha
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Zvracení
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
fotofobie
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (méně časté)
Vzestup ALT
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
Zvýšený kašel
Paroxetin +pharma (méně časté) a Fromilid 500 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Entizol
Bolest břicha
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (časté)
Bolesti zad
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (méně časté)
Bronchitida
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (časté)
kandidóza
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (časté)
Zácpa
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (velmi časté)
Kontaktní dermatitida
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (méně časté)
Průjem
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (méně časté)
Závrať
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (méně časté)
Dysmenorea
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (časté)
vyrážka
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (méně časté)
Oční poruchy
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (méně časté)
Únava
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (časté)
Bolest hlavy
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (méně časté)
alergické reakce
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (časté)
Hypertenze
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (méně časté)
Příznaky chřipky
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (méně časté)
Bolest prsu
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (méně časté)
Nevolnost
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (časté)
Zánět hltanu
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (méně časté)
Svědění
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (méně časté)
rýma
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (časté)
Sinusitida
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (časté)
Infekce močových cest
Paroxetin +pharma (časté) a Entizol (méně časté)
vaginitida
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (časté)
Cévní porucha
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (méně časté)
Zvracení
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (časté)
Suchá ústa
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (méně časté)
Suchá kůže
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (časté)
Snížená chuť k jídlu
Paroxetin +pharma (méně časté) a Entizol (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Fromilid 500 a Entizol
Bolest břicha
Fromilid 500 (časté) a Entizol (časté)
Bolesti zad
Fromilid 500 (méně časté) a Entizol (méně časté)
kandidóza
Fromilid 500 (méně časté) a Entizol (časté)
Poruchy spojivového tkáně
Fromilid 500 (méně časté) a Entizol (časté)
Zácpa
Fromilid 500 (časté) a Entizol (velmi časté)
Průjem
Fromilid 500 (časté) a Entizol (méně časté)
Závrať
Fromilid 500 (časté) a Entizol (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Fromilid 500 (velmi časté) a Entizol (méně časté)
vyrážka
Fromilid 500 (časté) a Entizol (méně časté)
Oční poruchy
Fromilid 500 (méně časté) a Entizol (méně časté)
Bolest hlavy
Fromilid 500 (časté) a Entizol (méně časté)
Příznaky chřipky
Fromilid 500 (méně časté) a Entizol (méně časté)
Poruchy mediastína
Fromilid 500 (časté) a Entizol (časté)
Nevolnost
Fromilid 500 (méně časté) a Entizol (časté)
Poruchy nervového systému
Fromilid 500 (časté) a Entizol (časté)
Zánět hltanu
Fromilid 500 (časté) a Entizol (méně časté)
Svědění
Fromilid 500 (časté) a Entizol (méně časté)
rýma
Fromilid 500 (časté) a Entizol (časté)
Cévní porucha
Fromilid 500 (méně časté) a Entizol (méně časté)
Zvracení
Fromilid 500 (časté) a Entizol (časté)
Infestace
Fromilid 500 (časté) a Entizol (velmi časté)
Prestarium & Paroxetin & Fromilid &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Tezeo & Perindopril

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Tezeo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Dyspepsie, Otok, Bolest hlavy, Palpitace, Zánět hltanu, rýma, Sinusitida, ..více

Prestarium & Ortanol & Dalacin & Pa..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Concor & Doxazosin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Concor 5  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Otok, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Sinusitida, porucha s ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Paroxetin & Citalec & Brintellix

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Citalec 20 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Bisoprolol & Euthyrox ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Bisoprolol mylan  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Otok, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Sinusitida, p ..více

Prestarium & Ortanol & Ibalgin & Al..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Carteol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Paroxetin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Prestarium & Degan & Rivotril & Ven..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Degan   Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Rivotril  Bolest břicha, Kašel, Zánět hltanu, rýma, Sinusitida, Infekce horních cest dýchac ..více

Paroxetin & Prestarium & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Paroxetin & Prestarium & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Entizol & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Entizol a Asentra 100  Bolest břicha, Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, Dysmenorea, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Pozorování, Křeče, N ..více

Prestarium & Paroxetin & Fromilid &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Ibalgin & Guajacuran &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ibalgin 200  Kašel, Průjem, Dyspepsie, Otok, Bolest hlavy, Infekce močových cest, renální nedostatečnost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium ..více

Prestarium & Paroxetin & Fromilid

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Fromilid & Rosucard & Prestarium & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Fromilid 500 a Rosucard   Vedlejší a nežádoucí účinky Fromilid 500 a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, hor ..více

Prestarium & Paroxetin & Entizol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Cipralex & Ibalgin & A..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Cipralex  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové n ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop