Vedlejší účinky: Pregabalin mylan & Zolpinox

Porovnávané léky
Pregabalin mylan (pregabalin)
Zolpinox (zolpidem)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Zolpinox
Bolest břicha
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
amnézie
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Anorexie
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Úzkost
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Artralgie
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
Artritida
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Asténie
Pregabalin mylan (velmi časté) a Zolpinox (méně časté)
ataxie
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Bolesti zad
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (časté)
Bronchitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
bolest krku
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Bolest na hrudi
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Zmatek
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (časté)
Zácpa
Pregabalin mylan (velmi časté) a Zolpinox (časté)
cystitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Dysfagie
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
depersonalizace
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
mentální deprese
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
Průjem
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
diplopie
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
Závrať
Pregabalin mylan (velmi časté) a Zolpinox (méně časté)
dysartrie
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
dušnost
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
dysurie
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Otok
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Únava
Pregabalin mylan (velmi časté) a Zolpinox (méně časté)
horečka
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Nadýmání
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
gastroenteritida
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
halucinace
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (časté)
Bolest hlavy
Pregabalin mylan (velmi časté) a Zolpinox (méně časté)
hyperglykémie
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
alergické reakce
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
Hypertenze
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Hypestéza
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
posturální hypotenze
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Příznaky chřipky
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
Cramps leg
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
letargie
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
menoragie
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
menstruační porucha
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Nazofaryngitida
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
Nevolnost
Pregabalin mylan (velmi časté) a Zolpinox (méně časté)
nervozita
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
otitis externa
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Palpitace
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (časté)
parestézie
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Svědění
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
rýma
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Sinusitida
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
porucha řeči
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Synkopa
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Tachykardie
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Žízeň
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Tinitus
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
tremor
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
únik moči
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
kopřivka
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
vaginitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
závrať
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Zvracení
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Suchá ústa
Pregabalin mylan (velmi časté) a Zolpinox (časté)
otupělost
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Agitovanost
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (časté)
apatie
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Migréna
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
bolesti očí
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Vzestup ALT
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Nevolnost
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Myalgie
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
dezorientace
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
Rušení pozornosti
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
Abnormální sny
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
euforie
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (méně časté)
Rozmazané vidění
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (časté)
porucha rovnováhy
Pregabalin mylan (časté) a Zolpinox (časté)
porucha spánku
Pregabalin mylan (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Nespavost
Pregabalin mylan (velmi časté) a Zolpinox (časté)
Spavost
Pregabalin mylan (velmi časté) a Zolpinox (méně časté)

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop