Vedlejší účinky: Diclofenac al 50 & Rolpryna & Zopitin

Porovnávané léky
Diclofenac al 50 (diclofenac)
Rolpryna (ropinirole)
Zopitin (zopiclone)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac al 50 a Rolpryna
Bolest břicha
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Alopecie
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Anorexie
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Úzkost
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Artralgie
Diclofenac al 50 (velmi časté) a Rolpryna (časté)
Asténie
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (velmi časté)
astma
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Bolesti zad
Diclofenac al 50 (velmi časté) a Rolpryna (časté)
Bronchitida
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
bolest krku
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Bolest na hrudi
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
zánět spojivek
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Zácpa
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Kašel
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Dermatitida
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Kontaktní dermatitida
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (méně časté)
Průjem
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Závrať
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (méně časté)
Dyspepsie
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
dušnost
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Otok
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (méně časté)
vyrážka
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Nadýmání
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
proplachování
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Bolest hlavy
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (méně časté)
Hematuria
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (méně časté)
herpes simplex
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
hypercholesterolémie
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (méně časté)
Hyperesthesia
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (méně časté)
alergické reakce
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (méně časté)
Hypertenze
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Příznaky chřipky
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Nazofaryngitida
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Nevolnost
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
osteoartróza
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Bolest
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Bolest v končetinách
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
parestézie
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Zánět hltanu
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
flebitida
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Zápal plic
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (méně časté)
Svědění
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
rýma
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Sinusitida
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Kožní vřed
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Infekce močových cest
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
kopřivka
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
závrať
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Zvracení
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
hypokinézy
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Migréna
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
bolesti očí
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Sinus kongesce
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
Myalgie
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Snížená chuť k jídlu
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (méně časté)
Břišní nepohodlí
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (méně časté)
Bolest břicha v horní části
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
makulopapulární vyrážka
Diclofenac al 50 (časté) a Rolpryna (časté)
akné
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (méně časté)
Spavost
Diclofenac al 50 (méně časté) a Rolpryna (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac al 50 a Zopitin
Alopecie
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Anorexie
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (méně časté)
Úzkost
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
astma
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (méně časté)
Bronchitida
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (méně časté)
Bolest na hrudi
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (časté)
zánět spojivek
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Kontaktní dermatitida
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (méně časté)
Průjem
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (časté)
Závrať
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Dyspepsie
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (časté)
dušnost
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (méně časté)
vyrážka
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (časté)
zápach z úst
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (méně časté)
Bolest hlavy
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (velmi časté)
Hematuria
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
hypercholesterolémie
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
alergické reakce
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Hypertenze
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
artropatie
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (méně časté)
Nevolnost
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (časté)
Bolest
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (časté)
parestézie
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Svědění
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Infekce močových cest
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (časté)
kopřivka
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (méně časté)
závrať
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (méně časté)
Zvracení
Diclofenac al 50 (časté) a Zopitin (časté)
Migréna
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (časté)
Suchá kůže
Diclofenac al 50 (velmi časté) a Zopitin (méně časté)
Spavost
Diclofenac al 50 (méně časté) a Zopitin (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Zopitin
Alopecie
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
amenorea
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Anémie
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Anorexie
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Úzkost
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Artritida
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
astma
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
ataxie
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Bronchitida
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
burzititidy
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
celulitida
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Bolest na hrudi
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
cholelitiáza
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Zmatek
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
zánět spojivek
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
cystitida
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
snížené libido
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
Kontaktní dermatitida
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Průjem
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
Závrať
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Dysmenorea
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (časté)
Dyspepsie
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
dušnost
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
dysurie
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Bolesti uší
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Ekzém
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Epistaxis
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
vyrážka
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
horečka
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
gynekomastie
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
halucinace
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Bolest hlavy
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (velmi časté)
Hematuria
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
škytavka
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
hypercholesterolémie
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
alergické reakce
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Hypertenze
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Hypestéza
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Renální počet
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
zánět hrtanu
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
mastitida
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
meléna
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
menoragie
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Nevolnost
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
nervozita
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
neuralgie
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
neuróza
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
otitis externa
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
zánět středního ucha
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Bolest
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
parestézie
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Svědění
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
ulcerózní stomatitida
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Žízeň
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Tinitus
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
únik moči
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Infekce močových cest
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
kopřivka
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
závrať
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
virová infekce
Rolpryna (velmi časté) a Zopitin (časté)
Zvracení
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
Přibývání na váze
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Snížení hmotnosti
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Suchá ústa
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
Agitovanost
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
apatie
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
emoční labilita
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
periferní edém
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
Vředy v ústech
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Migréna
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
změna barvy kůže
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Nevolnost
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Škubání svalů
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Zhoršení paměti
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Abnormální sny
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
lymfadenopatie
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
abnormální koordinace
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Edém obličeje
Rolpryna (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Spavost
Rolpryna (časté) a Zopitin (časté)
Vaginální krvácení
Rolpryna (časté) a Zopitin (méně časté)
Diclofenac & Rolpryna & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac al 50 a Rolpryna  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, zánět spoji ..více

Diclofenac & Dimexol & Prelica

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac al 50 a Dimexol   Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac al 50 a Prelica  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolest ..více

Diclofenac & Paroxetin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac al 50 a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Alopecie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, , zánět spoj ..více

Rolpryna & Dorzogen & Rivotril

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Dorzogen combi   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dy ..více

Rolpryna & Gabapentin & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Gabapentin aurovitas  Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, afázie, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, a ..více

Rolpryna & Isicom & Trittico & Nime..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Trittico ac 150 amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Rolpryna & Zopitin & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Zopitin  Alopecie, amenorea, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artritida, astma, ataxie, Bronchitida, burzititidy, celulitida, Bolest na hrudi, cholelitiáza, Zmate ..více

Rolpryna & Pk-merz & Rivotril

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Pk-merz  Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Zmatek, Zácpa, Závrať, Dyspepsie, Únava, halucinace, Bolest hlavy, posturální hypotenze, letargie, Nevolnost, n ..více

Rolpryna & Isicom & Trittico & Pant..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Trittico ac 150 amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Rolpryna & Isicom & Amoksiklav & Ri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Amoksiklav 1 g  Bolest břicha, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hlavy, Nevo ..více

Rolpryna & Rivotril & Elicea

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Rolpryna & Valtrex & Amoksiklav & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Valtrex  Bolest břicha, Anémie, Anorexie, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, dehydratace, Průjem, Závrať, ..více

Zopitin & Mirzaten

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zopitin a Mirzaten  Alopecie, amenorea, Anorexie, Úzkost, Artritida, astma, ataxie, Bronchitida, Zmatek, zánět spojivek, cystitida, Závrať, Dysmenorea, dušnost, dysur ..více

Rolpryna & Tezeo & Aurorix & Zopiti..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Tezeo  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Rolpryna & Rivotril & Klacid

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Diclofenac & Rolpryna & Zopitin & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac al 50 a Rolpryna  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, zánět spoji ..více

Rolpryna & Augmentin & Klacid

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Augmentin 1 g  Bolest břicha, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí ..více

Rolpryna & Rivotril & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Rolpryna & Isicom & Amoksiklav & Zo..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Amoksiklav 1 g  Bolest břicha, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hlavy, Nevo ..více

Zopitin & Rivotril & Ibalgin & Rolp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zopitin a Rivotril ataxie, Bronchitida, Zmatek, snížené libido, mentální deprese, Závrať, Dysmenorea, alergické reakce, nervozita, Pollakiurie - zvýšená frekvence mo ..více

Rolpryna & Zopitin & Exelon

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Zopitin  Alopecie, amenorea, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artritida, astma, ataxie, Bronchitida, burzititidy, celulitida, Bolest na hrudi, cholelitiáza, Zmate ..více

Rolpryna & Pk-merz & Valtrex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Pk-merz  Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Zmatek, Zácpa, Závrať, Dyspepsie, Únava, halucinace, Bolest hlavy, posturální hypotenze, letargie, Nevolnost, n ..více

Rolpryna & Gabapentin & Nimesil & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Gabapentin aurobindo  Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, afázie, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, a ..více

Rolpryna & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Trittico ac 150 amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, refluxní ezofagitida, Únava, proplachování, Bo ..více

Rolpryna & Rivotril & Elicea & Dore..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Rolpryna & Rivotril & Doreta & Dorz..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Rolpryna & Rivotril & Doreta & Elic..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop