Vedlejší účinky: Ortanol & Entizol & Doxybene & Prestarium neo & Paroxetin +pharma & Magnesii lactici 0,5 tbl. medicamenta

Porovnávané léky
Ortanol (omeprazole)
Entizol (metronidazole)
Doxybene (doxycycline)
Prestarium neo (perindopril)
Paroxetin +pharma (paroxetine)
Magnesii lactici 0,5 tbl. medicamenta (magnesium lactate)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Entizol
Bolest břicha
Ortanol (časté) a Entizol (časté)
Bolesti zad
Ortanol (méně časté) a Entizol (méně časté)
Zácpa
Ortanol (časté) a Entizol (velmi časté)
Průjem
Ortanol (velmi časté) a Entizol (méně časté)
Závrať
Ortanol (časté) a Entizol (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Ortanol (časté) a Entizol (méně časté)
vyrážka
Ortanol (časté) a Entizol (méně časté)
Únava
Ortanol (méně časté) a Entizol (časté)
Bolest hlavy
Ortanol (časté) a Entizol (méně časté)
Příznaky chřipky
Ortanol (méně časté) a Entizol (méně časté)
Nevolnost
Ortanol (časté) a Entizol (časté)
Zánět hltanu
Ortanol (méně časté) a Entizol (méně časté)
Svědění
Ortanol (méně časté) a Entizol (méně časté)
rýma
Ortanol (časté) a Entizol (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Ortanol (časté) a Entizol (časté)
Zvracení
Ortanol (časté) a Entizol (časté)
Suchá ústa
Ortanol (časté) a Entizol (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Doxybene
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Prestarium neo
Bolest břicha
Ortanol (časté) a Prestarium neo (časté)
Asténie
Ortanol (časté) a Prestarium neo (časté)
Bolesti zad
Ortanol (méně časté) a Prestarium neo (časté)
Kašel
Ortanol (časté) a Prestarium neo (velmi časté)
Průjem
Ortanol (velmi časté) a Prestarium neo (časté)
Dyspepsie
Ortanol (časté) a Prestarium neo (méně časté)
horečka
Ortanol (časté) a Prestarium neo (méně časté)
Bolest hlavy
Ortanol (časté) a Prestarium neo (velmi časté)
Zánět hltanu
Ortanol (méně časté) a Prestarium neo (časté)
rýma
Ortanol (časté) a Prestarium neo (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Ortanol (časté) a Prestarium neo (časté)
kopřivka
Ortanol (méně časté) a Prestarium neo (méně časté)
Nespavost
Ortanol (časté) a Prestarium neo (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Paroxetin +pharma
Bolest břicha
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Alopecie
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Asténie
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Bolesti zad
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Zácpa
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Průjem
Ortanol (velmi časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Závrať
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Dyspepsie
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (velmi časté)
eructation
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
vyrážka
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Únava
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
horečka
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Nadýmání
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Ezofageální reflux
Ortanol (velmi časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
glossitis
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Bolest hlavy
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Příznaky chřipky
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Nevolnost
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
parestézie
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Zánět hltanu
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Svědění
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
rýma
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
kopřivka
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
závrať
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Zvracení
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Suchá ústa
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
periferní edém
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Vzestup ALT
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Nevolnost
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Rozmazané vidění
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
fotosenzitivita
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
vizuální poruchy
Ortanol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Nespavost
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Spavost
Ortanol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Magnesii lactici 0,5 tbl. medicamenta
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Entizol a Doxybene
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Entizol a Prestarium neo
Bolest břicha
Entizol (časté) a Prestarium neo (časté)
Bolesti zad
Entizol (méně časté) a Prestarium neo (časté)
Průjem
Entizol (méně časté) a Prestarium neo (časté)
Bolest hlavy
Entizol (méně časté) a Prestarium neo (velmi časté)
Zánět hltanu
Entizol (méně časté) a Prestarium neo (časté)
rýma
Entizol (časté) a Prestarium neo (časté)
Sinusitida
Entizol (časté) a Prestarium neo (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Entizol (časté) a Prestarium neo (časté)
Infekce močových cest
Entizol (méně časté) a Prestarium neo (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Entizol a Paroxetin +pharma
Bolest břicha
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Bolesti zad
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Bronchitida
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
kandidóza
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Zácpa
Entizol (velmi časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Kontaktní dermatitida
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Průjem
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Závrať
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Dysmenorea
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
vyrážka
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Oční poruchy
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Únava
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Bolest hlavy
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
alergické reakce
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Hypertenze
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Příznaky chřipky
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Bolest prsu
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Nevolnost
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Zánět hltanu
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Svědění
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
rýma
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Sinusitida
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Infekce močových cest
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
vaginitida
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Cévní porucha
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Zvracení
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Suchá ústa
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Suchá kůže
Entizol (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Snížená chuť k jídlu
Entizol (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Entizol a Magnesii lactici 0,5 tbl. medicamenta
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Doxybene a Prestarium neo
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Doxybene a Paroxetin +pharma
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Doxybene a Magnesii lactici 0,5 tbl. medicamenta
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma
Bolest břicha
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Asténie
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Bolesti zad
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Bolest na hrudi
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Průjem
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Dyspepsie
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (velmi časté)
Otok
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
horečka
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Bolest hlavy
Prestarium neo (velmi časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Palpitace
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Zánět hltanu
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
rýma
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Sinusitida
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
poruchy spánku
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Infekce močových cest
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (časté)
kopřivka
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
abnormální elektrokardiogram
Prestarium neo (časté) a Paroxetin +pharma (méně časté)
Nespavost
Prestarium neo (méně časté) a Paroxetin +pharma (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Magnesii lactici 0,5 tbl. medicamenta
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Magnesii lactici 0,5 tbl. medicamenta
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Ortanol & Entizol & Doxybene & Pres..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Entizol  Bolest břicha, Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, Příznaky chřipky, Nevolnost, Zánět hl ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Ortanol & Prestarium & Kinito & Par..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Ortanol & Prestarium & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Paroxetin & Prestarium & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Ortanol & Entizol & Doxybene & Pres..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Entizol  Bolest břicha, Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, Příznaky chřipky, Nevolnost, Zánět hl ..více

Prestarium & Paroxetin & Fromilid &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Degan & Rivotril & Ven..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Degan   Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Rivotril  Bolest břicha, Kašel, Zánět hltanu, rýma, Sinusitida, Infekce horních cest dýchac ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Paroxetin & Entizol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Ortanol & Rennie & Prestarium & Par..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Rennie spearmint bez cukru   Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horeč ..více

Entizol & Ortanol & Prestarium & Pa..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Entizol a Ortanol  Bolest břicha, Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, Příznaky chřipky, Nevolnost, Zánět hl ..více

Paroxetin & Prestarium & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Paroxetin & Bisoprolol & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Bisoprolol pmcs  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, d ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Bisoprolol & Euthyrox ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Bisoprolol mylan  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Otok, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Sinusitida, p ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Ortanol & Prestarium & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Cipralex & Ibalgin & A..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Cipralex  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové n ..více

Ortanol & Prestarium & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Paroxetin & Ortanol & Prestarium & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paroxetin +pharma a Ortanol  Bolest břicha, Alopecie, Asténie, Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, eructation, vyrážka, Únava, ..více

Ortanol & Paroxetin & Prestarium & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Alopecie, Asténie, Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, eructation, vyrážka, Únava, ..více

Ortanol & Prestarium & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Ortanol & Paroxetin & Prestarium & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ortanol a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Alopecie, Asténie, Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, eructation, vyrážka, Únava, ..více

Prestarium & Concor & Doxazosin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Concor 5  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Otok, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Sinusitida, porucha s ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop