Vedlejší účinky: Mirtazapin mylan & Tramal retard tablety 150 mg

Porovnávané léky
Mirtazapin mylan (mirtazapine)
Tramal retard tablety 150 mg (tramadol)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Tramal retard tablety 150 mg
Bolest břicha
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Angina
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (časté)
Anorexie
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Artralgie
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Asténie
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
astma
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
ataxie
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Bronchitida
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
bolest krku
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Zmatek
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Zácpa
Mirtazapin mylan (velmi časté) a Tramal retard tablety 150 mg (velmi časté)
dehydratace
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Závrať
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (velmi časté)
dysartrie
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Dysmenorea
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
dušnost
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Bolesti uší
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Epistaxis
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
vyrážka
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
horečka
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Hematuria
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
herpes simplex
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Hypertenze
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (časté)
Hypestéza
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Hypotenze
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Příznaky chřipky
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Renální počet
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Nevolnost
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (velmi časté)
parestézie
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Svědění
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (časté)
Sinusitida
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
tremor
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
únik moči
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Infekce močových cest
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
závrať
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Zvracení
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Suchá ústa
Mirtazapin mylan (velmi časté) a Tramal retard tablety 150 mg (časté)
zadržování moči
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Agitovanost
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
apatie
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Migréna
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Krční tuhost
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
abnormální testy jaterních funkcí
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
bolesti očí
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Suchá kůže
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Nevolnost
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Myalgie
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
euforie
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
impotence
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Bradykardie
Mirtazapin mylan (méně časté) a Tramal retard tablety 150 mg (méně časté)
Spavost
Mirtazapin mylan (časté) a Tramal retard tablety 150 mg (velmi časté)
Mirtazapin & Tramal

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Tramal retard tablety 150 mg  Bolest břicha, Angina, Anorexie, Artralgie, Asténie, astma, ataxie, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, dehydrat ..více

Mirtazapin & Hypnogen & Azitromycin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, cy ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Mirtazapin & Tramal &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Tramal retard tablety 150 mg  Bolest břicha, Angina, Anorexie, Artralgie, Asténie, astma, ataxie, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, dehydrat ..více

Mirtazapin & Seropram & Omeprazol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Seropram  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Mirtazapin & Hypnogen & Azitromycin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, cy ..více

Mirtazapin & Seropram & Omeprazol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Seropram  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Mirtazapin & Tramal

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Tramal retard tablety 150 mg  Bolest břicha, Angina, Anorexie, Artralgie, Asténie, astma, ataxie, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, dehydrat ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Mirtazapin & Hypnogen & Azitromycin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, cy ..více

Mirtazapin & Tramal

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Tramal retard tablety 150 mg  Bolest břicha, Angina, Anorexie, Artralgie, Asténie, astma, ataxie, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, dehydrat ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Mirtazapin & Hypnogen & Azitromycin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, cy ..více

Mirtazapin & Seropram & Omeprazol &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Seropram  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Mirtazapin & Seropram & Omeprazol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Seropram  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchit ..více
Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop