Vedlejší účinky: Mirtazapin mylan & Asentra 100 & Paralen grip chřipka a bolest

Porovnávané léky
Mirtazapin mylan (mirtazapine)
Asentra 100 (sertraline)
Paralen grip chřipka a bolest (paracetamol, combinations excl. psycholeptics)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100
Bolest břicha
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Alopecie
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (časté)
amenorea
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
amnézie
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Anorexie
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (velmi časté)
Úzkost
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
Artralgie
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Asténie
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
ataxie
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Bolesti zad
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
Zmatek
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
zánět spojivek
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Zácpa
Mirtazapin mylan (velmi časté) a Asentra 100 (méně časté)
bludy
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
depersonalizace
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Závrať
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Dysmenorea
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
dušnost
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
dysurie
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Bolesti uší
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Otok
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Epistaxis
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
eructation
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
vyrážka
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
horečka
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (časté)
halucinace
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Hypertenze
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Hypestéza
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
Hypotenze
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Leukorea
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Nevolnost
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
neuróza
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
parestézie
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
Svědění
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
Sinusitida
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Synkopa
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Žízeň
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
tremor
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
únik moči
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
závrať
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Zvracení
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
Přibývání na váze
Mirtazapin mylan (velmi časté) a Asentra 100 (časté)
Snížení hmotnosti
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Suchá ústa
Mirtazapin mylan (velmi časté) a Asentra 100 (méně časté)
zadržování moči
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Agitovanost
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
apatie
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
emoční labilita
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
periferní edém
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
hypokinézy
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Migréna
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
bolesti očí
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
paranoidní reakce
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Suchá kůže
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Porucha akomodace
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Nevolnost
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Myalgie
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
Škubání svalů
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Mirtazapin mylan (velmi časté) a Asentra 100 (časté)
abnormální myšlení
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
Abnormální sny
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
euforie
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
impotence
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (časté)
hyper
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (časté)
abnormální koordinace
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Edém obličeje
Mirtazapin mylan (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Spavost
Mirtazapin mylan (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Paralen grip chřipka a bolest
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Paralen grip chřipka a bolest
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Asentra & Nolpaza & Pregabalin & St..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Nolpaza  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, alergické reakce, Nevolnost, Bolest, Svědě ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Asentra & Nolpaza & Pregabalin & St..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Nolpaza  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, alergické reakce, Nevolnost, Bolest, Svědě ..více

Asentra & Nolpaza & Pregabalin & St..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Nolpaza  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, alergické reakce, Nevolnost, Bolest, Svědě ..více

Mirtazapin & Hypnogen & Azitromycin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, cy ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Asentra & Pregabalin & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Pregabalin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Asentra & Sertralin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Mirtazapin & Hypnogen & Azitromycin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, cy ..více

Mirtazapin & Hypnogen & Azitromycin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, cy ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Asentra & Nolpaza & Pregabalin & St..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Nolpaza  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, alergické reakce, Nevolnost, Bolest, Svědě ..více

Asentra & Nolpaza & Pregabalin & St..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Nolpaza  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, alergické reakce, Nevolnost, Bolest, Svědě ..více

Asentra & Sertralin & Pyridoxin & M..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Asentra & Nolpaza & Pregabalin & St..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Nolpaza  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, alergické reakce, Nevolnost, Bolest, Svědě ..více

Mirtazapin & Seropram & Omeprazol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Seropram  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Mirtazapin & Tramal

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Tramal retard tablety 150 mg  Bolest břicha, Angina, Anorexie, Artralgie, Asténie, astma, ataxie, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, dehydrat ..více

Mirtazapin & Seropram & Omeprazol &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Seropram  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Mirtazapin & Seropram & Omeprazol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Seropram  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Mirtazapin & Hypnogen & Azitromycin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, cy ..více

Asentra & Pregabalin & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Pregabalin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět ..více

Asentra & Pregabalin & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Pregabalin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět ..více

Asentra & Pregabalin & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Pregabalin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět ..více

Asentra & Pregabalin & Zolpidem & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Pregabalin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop