Vedlejší účinky: Lyrica & Controloc & Betaloc zok & Magnosolv & Caltrate 600 mg/400 iu d3 potahovaná tableta & Maltofer tablety & Euthyrox

Porovnávané léky
Lyrica (pregabalin)
Controloc (pantoprazole)
Betaloc zok (metoprolol)
Magnosolv (magnesium (different salts in combination))
Caltrate 600 mg/400 iu d3 potahovaná tableta (calcium, combinations with other drugs)
Maltofer tablety (dextriferron)
Euthyrox (levothyroxine sodium)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Controloc
Bolest břicha
Lyrica (časté) a Controloc (méně časté)
Artralgie
Lyrica (časté) a Controloc (časté)
Zácpa
Lyrica (velmi časté) a Controloc (časté)
Průjem
Lyrica (časté) a Controloc (méně časté)
Závrať
Lyrica (velmi časté) a Controloc (časté)
Únava
Lyrica (velmi časté) a Controloc (časté)
Nadýmání
Lyrica (časté) a Controloc (časté)
Bolest hlavy
Lyrica (velmi časté) a Controloc (méně časté)
hyperglykémie
Lyrica (méně časté) a Controloc (méně časté)
alergické reakce
Lyrica (časté) a Controloc (méně časté)
Nevolnost
Lyrica (velmi časté) a Controloc (časté)
Bolest
Lyrica (časté) a Controloc (méně časté)
Svědění
Lyrica (časté) a Controloc (méně časté)
Zvracení
Lyrica (časté) a Controloc (časté)
abnormální testy jaterních funkcí
Lyrica (méně časté) a Controloc (méně časté)
Rozmazané vidění
Lyrica (méně časté) a Controloc (méně časté)
Nespavost
Lyrica (velmi časté) a Controloc (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Betaloc zok
Bolest břicha
Lyrica (časté) a Betaloc zok (časté)
Artralgie
Lyrica (časté) a Betaloc zok (časté)
Zácpa
Lyrica (velmi časté) a Betaloc zok (časté)
mentální deprese
Lyrica (časté) a Betaloc zok (méně časté)
Průjem
Lyrica (časté) a Betaloc zok (časté)
Závrať
Lyrica (velmi časté) a Betaloc zok (časté)
dušnost
Lyrica (časté) a Betaloc zok (časté)
Otok
Lyrica (časté) a Betaloc zok (méně časté)
Únava
Lyrica (velmi časté) a Betaloc zok (časté)
Nadýmání
Lyrica (časté) a Betaloc zok (časté)
Bolest hlavy
Lyrica (velmi časté) a Betaloc zok (časté)
Srdeční selhání
Lyrica (méně časté) a Betaloc zok (velmi časté)
Hypertenze
Lyrica (časté) a Betaloc zok (časté)
Hypotenze
Lyrica (časté) a Betaloc zok (velmi časté)
posturální hypotenze
Lyrica (méně časté) a Betaloc zok (velmi časté)
Nevolnost
Lyrica (velmi časté) a Betaloc zok (časté)
Palpitace
Lyrica (méně časté) a Betaloc zok (časté)
parestézie
Lyrica (časté) a Betaloc zok (méně časté)
Svědění
Lyrica (časté) a Betaloc zok (časté)
Synkopa
Lyrica (méně časté) a Betaloc zok (časté)
kopřivka
Lyrica (méně časté) a Betaloc zok (méně časté)
závrať
Lyrica (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Zvracení
Lyrica (časté) a Betaloc zok (časté)
Přibývání na váze
Lyrica (velmi časté) a Betaloc zok (méně časté)
AV blok První stupeň
Lyrica (méně časté) a Betaloc zok (časté)
periferní edém
Lyrica (velmi časté) a Betaloc zok (časté)
Bradykardie
Lyrica (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Nespavost
Lyrica (velmi časté) a Betaloc zok (méně časté)
Spavost
Lyrica (velmi časté) a Betaloc zok (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Magnosolv
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Caltrate 600 mg/400 iu d3 potahovaná tableta
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Maltofer tablety
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Betaloc zok
Bolest břicha
Controloc (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Artralgie
Controloc (časté) a Betaloc zok (časté)
Zácpa
Controloc (časté) a Betaloc zok (časté)
Průjem
Controloc (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Závrať
Controloc (časté) a Betaloc zok (časté)
vyrážka
Controloc (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Únava
Controloc (časté) a Betaloc zok (časté)
Nadýmání
Controloc (časté) a Betaloc zok (časté)
Bolest hlavy
Controloc (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Nevolnost
Controloc (časté) a Betaloc zok (časté)
Svědění
Controloc (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Zvracení
Controloc (časté) a Betaloc zok (časté)
Nespavost
Controloc (méně časté) a Betaloc zok (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Magnosolv
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Caltrate 600 mg/400 iu d3 potahovaná tableta
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Maltofer tablety
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Magnosolv
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Caltrate 600 mg/400 iu d3 potahovaná tableta
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Maltofer tablety
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Magnosolv a Caltrate 600 mg/400 iu d3 potahovaná tableta
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Magnosolv a Maltofer tablety
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Magnosolv a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Caltrate 600 mg/400 iu d3 potahovaná tableta a Maltofer tablety
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Caltrate 600 mg/400 iu d3 potahovaná tableta a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Maltofer tablety a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Lyrica & Controloc & Betaloc & Magn..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Controloc  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, hyperglykémie, alergické reakce, Nevolnost, Bolest, Svědění, Zvrac ..více

Euthyrox & Tritace & Nolpaza & Aske..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Tritace   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Nolpaza   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Asketon   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyr ..více

Lyrica & Betaloc & Controloc

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Srdeční selhání, Hypertenze, Hy ..více

Controloc & Indapamid & Trombex & F..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Indapamid pmcs  Zácpa, Průjem, Závrať, Bolest hlavy, Nevolnost, Bolest,   Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Trombex  Bolest břicha, Zácpa, Průje ..více

Euthyrox & Argofan & Betaloc & Risp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Argofan 75 sr   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Betaloc zok   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Risperidon actavis   Vedlejší a ne ..více

Lyrica & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, d ..více

Betaloc & Prestarium & Vasocardin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Prestarium neo  Bolest břicha, Průjem, Otok, Bolest hlavy, Palpitace, kopřivka, Nespavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Vasocardin 100 ..více

Lyrica & Zaldiar & Novalgin & Helic..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Zaldiar   Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Novalgin tablety   Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Helicid 20 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, ..více

Betaloc & Warfarin & Condrosulf & R..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Warfarin orion   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Condrosulf   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Rosucard   Vedlejší a než ..více

Controloc & Paroxetin & Erdomed & P..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, hyperglykémie, alergické reakce, N ..více

Controloc & Prenewel & Argofan & Ne..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Argofan 150 sr  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadým ..více

Betaloc & Zolpidem & Olanzapine

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Zolpidem mylan  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, po ..více

Euthyrox & Perinpa & Zoloft & Tritt..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Perinpa   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Zoloft   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Trittico ac 150   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Controloc & Paroxetin & Erdomed & P..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, hyperglykémie, alergické reakce, N ..více

Controloc & Prenewel & Argofan & Ne..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Argofan 150 sr  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadým ..více

Controloc & Prenewel & Argofan & Ne..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Argofan 150 sr  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadým ..více

Euthyrox & Venlafaxin & Jovesto & H..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Venlafaxin mylan   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Jovesto   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Helicid 20 zentiva   Vedlejší a než ..více

Controloc & Indapamid & Trombex & F..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Indapamid pmcs  Zácpa, Průjem, Závrať, Bolest hlavy, Nevolnost, Bolest,   Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Trombex  Bolest břicha, Zácpa, Průje ..více

Lyrica & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, d ..více

Euthyrox & Tritace & Nolpaza & Aske..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Tritace   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Nolpaza   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Asketon   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyr ..více

Lyrica & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Trittico ac 150 amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské ch ..více

Betaloc & Cipralex & Caramlo & Eliq..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Cipralex  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Srdeční selhání, pálení žáhy, Hyperten ..více

Euthyrox & Januvia & Acc & Concor ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Januvia   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Acc long   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Concor 10   Vedlejší a nežádoucí účinky Eut ..více

Lyrica & Controloc & Betaloc & Magn..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Controloc  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, hyperglykémie, alergické reakce, Nevolnost, Bolest, Svědění, Zvrac ..více

Betaloc & Cipralex & Caramlo & Eliq..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Cipralex  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Srdeční selhání, pálení žáhy, Hyperten ..více

Controloc & Prenewel & Neurol & Tes..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Neurol 0,5  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergic ..více

Lyrica & Trittico & Cipralex & Pana..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lyrica a Trittico ac 75 amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské cho ..více
Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop