Vedlejší účinky: Isicom 100 mg & Gabapentin aurobindo & Zopitin & Trittico ac 75

Porovnávané léky
Isicom 100 mg (levodopa and decarboxylase inhibitor)
Gabapentin aurobindo (gabapentin)
Zopitin (zopiclone)
Trittico ac 75 (trazodone)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Gabapentin aurobindo
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Zopitin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Trittico ac 75
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin aurobindo a Zopitin
Alopecie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
amenorea
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Anémie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Anorexie
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (méně časté)
Úzkost
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (méně časté)
Artritida
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
astma
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
ataxie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Bronchitida
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
celulitida
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Bolest na hrudi
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (časté)
Zmatek
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (časté)
zánět spojivek
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
cystitida
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
snížené libido
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (časté)
mentální deprese
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Průjem
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (časté)
Závrať
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Dysmenorea
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (časté)
Dyspepsie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (časté)
dušnost
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
dysurie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Bolesti uší
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Ekzém
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Epistaxis
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
vyrážka
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (časté)
horečka
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (méně časté)
halucinace
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Bolest hlavy
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (velmi časté)
Hematuria
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
alergické reakce
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Hypertenze
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (méně časté)
Hypestéza
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
artropatie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Cramps leg
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Bolest prsu
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
menoragie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Nevolnost
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (časté)
nervozita
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (časté)
nystagmus
Gabapentin aurobindo (velmi časté) a Zopitin (méně časté)
zánět středního ucha
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Bolest
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (časté)
parestézie
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (méně časté)
Svědění
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Pocení
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Žízeň
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Tinitus
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
únik moči
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Infekce močových cest
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (časté)
kopřivka
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
závrať
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
virová infekce
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (časté)
Zvracení
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (časté)
Přibývání na váze
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Snížení hmotnosti
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Suchá ústa
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (časté)
Agitovanost
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
apatie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
emoční labilita
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (méně časté)
periferní edém
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (časté)
Migréna
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (časté)
snížené reflexy
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Suchá kůže
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Nevolnost
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (méně časté)
Škubání svalů
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
abnormální myšlení
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (méně časté)
Abnormální sny
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
suché oko
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
lymfadenopatie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
abnormální koordinace
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Edém obličeje
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (méně časté)
Nespavost
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (méně časté)
myasthenia
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Spavost
Gabapentin aurobindo (časté) a Zopitin (časté)
Vaginální krvácení
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Zopitin (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin aurobindo a Trittico ac 75
amnézie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
afázie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Bolesti zad
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Zmatek
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Zácpa
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
snížené libido
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Průjem
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (časté)
Závrať
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (velmi časté)
dušnost
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Otok
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Únava
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (velmi časté)
Bolest hlavy
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
alergické reakce
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Hypertenze
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (časté)
Hypestéza
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Hypotenze
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Nevolnost
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
nervozita
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (velmi časté)
Bolest
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (časté)
Palpitace
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
parestézie
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (časté)
Svědění
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
porucha řeči
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Pocení
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Synkopa
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Tachykardie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Tinitus
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
tremor
Gabapentin aurobindo (velmi časté) a Trittico ac 75 (časté)
únik moči
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
závrať
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Zvracení
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (velmi časté)
Přibývání na váze
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Snížení hmotnosti
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Suchá ústa
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (velmi časté)
fotofobie
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
bolesti očí
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Nevolnost
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (časté)
Škubání svalů
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
suché oko
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Rozmazané vidění
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (velmi časté)
abnormální koordinace
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Abnormální chůze
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Nespavost
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (časté)
Hypoakuze
Gabapentin aurobindo (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Spavost
Gabapentin aurobindo (časté) a Trittico ac 75 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zopitin a Trittico ac 75
Zmatek
Zopitin (časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
snížené libido
Zopitin (časté) a Trittico ac 75 (časté)
Průjem
Zopitin (časté) a Trittico ac 75 (časté)
Závrať
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (velmi časté)
dušnost
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Bolest hlavy
Zopitin (velmi časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
alergické reakce
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Hypertenze
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Hypestéza
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Nevolnost
Zopitin (časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
nervozita
Zopitin (časté) a Trittico ac 75 (velmi časté)
Bolest
Zopitin (časté) a Trittico ac 75 (časté)
parestézie
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Svědění
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Pocení
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Tinitus
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
únik moči
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
závrať
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Zvracení
Zopitin (časté) a Trittico ac 75 (velmi časté)
Přibývání na váze
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Snížení hmotnosti
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Suchá ústa
Zopitin (časté) a Trittico ac 75 (velmi časté)
Nevolnost
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Škubání svalů
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Zhoršení paměti
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
suché oko
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
abnormální koordinace
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (méně časté)
Nespavost
Zopitin (méně časté) a Trittico ac 75 (časté)
Spavost
Zopitin (časté) a Trittico ac 75 (časté)
Isicom & Gabapentin & Zopitin & Tri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Gabapentin aurobindo   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Zopitin   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Trittico ac 75  ..více

Isicom & Augmentin & Rolpryna & Gab..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Augmentin 1 g   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Gabapentin aurobindo  ..více

Trittico & Zopitin & Rolpryna

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 75 a Zopitin  Zmatek, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování, alergické reakce, Hypertenze, Hypestéza, Ne ..více

Trittico & Fromilid & Derin & Ospam..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 75 a Fromilid  Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, dušnost, proplachování, Bolest hlavy, Nevolnost, Bolest, Svědění, tremor, Zvracení, fotofobie, bolest, ..více

Zopitin & Mirzaten

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zopitin a Mirzaten  Alopecie, amenorea, Anorexie, Úzkost, Artritida, astma, ataxie, Bronchitida, Zmatek, zánět spojivek, cystitida, Závrať, Dysmenorea, dušnost, dysur ..více

Zopitin & Mirzaten

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zopitin a Mirzaten  Alopecie, amenorea, Anorexie, Úzkost, Artritida, astma, ataxie, Bronchitida, Zmatek, zánět spojivek, cystitida, Závrať, Dysmenorea, dušnost, dysur ..více

Isicom & Augmentin & Rolpryna & Gab..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Augmentin 1 g   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Gabapentin aurobindo  ..více

Isicom & Gabapentin & Zopitin & Tri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Gabapentin aurobindo   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Zopitin   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Trittico ac 75  ..více

Isicom & Augmentin & Rolpryna & Gab..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Augmentin 1 g   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Gabapentin aurovitas  ..více

Trittico & Fromilid & Derin & Ospam..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 75 a Fromilid  Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, dušnost, proplachování, Bolest hlavy, Nevolnost, Bolest, Svědění, tremor, Zvracení, fotofobie, bolest, ..více

Trittico & Elicea & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 75 a Elicea amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, Hyp ..více

Isicom & Augmentin & Rolpryna & Tri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Augmentin 1 g   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Trittico ac 75   Vedle ..více

Trittico & Fromilid & Derin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 75 a Fromilid  Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, dušnost, proplachování, Bolest hlavy, Nevolnost, Bolest, Svědění, tremor, Zvracení, fotofobie, bolest, ..více

Isicom & Rolpryna & Ibalgin & Acylp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Ibalgin 400   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Acylpyrin   Vedlejší a n ..více

Isicom & Gabapentin & Zopitin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Gabapentin aurobindo   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Zopitin   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a    Vedlejší a ne ..více

Trittico & Zopitin & Rolpryna

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 75 a Zopitin  Zmatek, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování, alergické reakce, Hypertenze, Hypestéza, Ne ..více

Isicom & Rolpryna & Rivotril

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Rivotril   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Br ..více

Isicom & Gabapentin & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Gabapentin aurobindo   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Zopitin   Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin aurobindo a Zopitin  Alo ..více

Zopitin & Rivotril & Ibalgin & Rolp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zopitin a Rivotril ataxie, Bronchitida, Zmatek, snížené libido, mentální deprese, Závrať, Dysmenorea, alergické reakce, nervozita, Pollakiurie - zvýšená frekvence mo ..více

Isicom & Rolpryna & Tezeo & Purinol..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Tezeo   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Purinol   Vedlejší a nežádoucí ..více

Isicom & Rolpryna & Erdomed & Zopit..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Erdomed   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Zopitin   Vedlejší a nežádou ..více

Trittico & Augmentin & Klacid & Rol..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 75 a Augmentin 1 g  Průjem, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 75 a Klacid 250  Bolesti zad, Zácpa, ..více

Isicom & Gabapentin & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Gabapentin aurobindo   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Zopitin   Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin aurobindo a Zopitin  Alo ..více

Isicom & Rolpryna & Ibalgin & Acylp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Ibalgin 400   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Acylpyrin   Vedlejší a n ..více

Trittico & Fromilid & Derin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 75 a Fromilid  Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, dušnost, proplachování, Bolest hlavy, Nevolnost, Bolest, Svědění, tremor, Zvracení, fotofobie, bolest, ..více

Zopitin & Mirzaten &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zopitin a Mirzaten  Alopecie, amenorea, Anorexie, Úzkost, Artritida, astma, ataxie, Bronchitida, Zmatek, zánět spojivek, cystitida, Závrať, Dysmenorea, dušnost, dysur ..více

Isicom & Gabapentin & Zopitin & Tri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Gabapentin aurobindo   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Zopitin   Vedlejší a nežádoucí účinky Isicom 100 mg a Trittico ac 75  ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop