Vedlejší účinky: Alprazolam aurovitas & Amoxicillin/clavulanic acid dr.max & Ibalgin & Omeprazol dr.max & Paracetamol actavis

Porovnávané léky
Alprazolam aurovitas (alprazolam)
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (amoxicillin and enzyme inhibitor)
Ibalgin (ibuprofen)
Omeprazol dr.max (omeprazole)
Paracetamol actavis (paracetamol,acetaminofen)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max
Bolest břicha
Alprazolam aurovitas (časté) a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté)
Průjem
Alprazolam aurovitas (časté) a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (časté)
vyrážka
Alprazolam aurovitas (velmi časté) a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (časté)
Bolest hlavy
Alprazolam aurovitas (časté) a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté)
Nevolnost
Alprazolam aurovitas (časté) a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté)
Svědění
Alprazolam aurovitas (časté) a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté)
kopřivka
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté)
Zvracení
Alprazolam aurovitas (časté) a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Ibalgin
Zácpa
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Ibalgin (velmi časté)
Průjem
Alprazolam aurovitas (časté) a Ibalgin (časté)
Závrať
Alprazolam aurovitas (časté) a Ibalgin (velmi časté)
Dyspepsie
Alprazolam aurovitas (časté) a Ibalgin (časté)
Otok
Alprazolam aurovitas (časté) a Ibalgin (časté)
Gastrointestinální poruchy
Alprazolam aurovitas (velmi časté) a Ibalgin (velmi časté)
Bolest hlavy
Alprazolam aurovitas (časté) a Ibalgin (velmi časté)
Nevolnost
Alprazolam aurovitas (časté) a Ibalgin (velmi časté)
Svědění
Alprazolam aurovitas (časté) a Ibalgin (méně časté)
Zvracení
Alprazolam aurovitas (časté) a Ibalgin (velmi časté)
Spavost
Alprazolam aurovitas (velmi časté) a Ibalgin (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Omeprazol dr.max
Bolest břicha
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Asténie
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Bolesti zad
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Zácpa
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Dermatitida
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Průjem
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (velmi časté)
Závrať
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Dyspepsie
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
vyrážka
Alprazolam aurovitas (velmi časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Únava
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
horečka
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Bolest hlavy
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Příznaky chřipky
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Nevolnost
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
parestézie
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Svědění
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
kopřivka
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
závrať
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Zvracení
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Suchá ústa
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Nevolnost
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Rozmazané vidění
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Pocení zvýšené
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Nespavost
Alprazolam aurovitas (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Spavost
Alprazolam aurovitas (velmi časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Paracetamol actavis
Psychiatrické poruchy
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Bolest na hrudi
Alprazolam aurovitas (velmi časté) a Paracetamol actavis (časté)
Zácpa
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Průjem
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Závrať
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
ospalost
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Dyspepsie
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Oční poruchy
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Únava
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
horečka
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Gastrointestinální poruchy
Alprazolam aurovitas (velmi časté) a Paracetamol actavis (časté)
Bolest hlavy
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
hypotonia
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Nevolnost
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Poruchy nervového systému
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Svědění
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Zvracení
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Suchá ústa
Alprazolam aurovitas (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Rušení pozornosti
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Nespavost
Alprazolam aurovitas (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Amoxicillin/clavulanic acid dr.max a Ibalgin
Průjem
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (časté) a Ibalgin (časté)
Bolest hlavy
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Ibalgin (velmi časté)
Nevolnost
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Ibalgin (velmi časté)
Svědění
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Ibalgin (méně časté)
Zvracení
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Ibalgin (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Amoxicillin/clavulanic acid dr.max a Omeprazol dr.max
Bolest břicha
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Průjem
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (časté) a Omeprazol dr.max (velmi časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
vyrážka
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Bolest hlavy
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Nevolnost
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Svědění
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
kopřivka
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Zvracení
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Amoxicillin/clavulanic acid dr.max a Paracetamol actavis
Průjem
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Bolest hlavy
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Nevolnost
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Svědění
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Zvracení
Amoxicillin/clavulanic acid dr.max (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin a Omeprazol dr.max
Zácpa
Ibalgin (velmi časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Kašel
Ibalgin (méně časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Průjem
Ibalgin (časté) a Omeprazol dr.max (velmi časté)
Závrať
Ibalgin (velmi časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Dyspepsie
Ibalgin (časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Nadýmání
Ibalgin (velmi časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Bolest hlavy
Ibalgin (velmi časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Nevolnost
Ibalgin (velmi časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Svědění
Ibalgin (méně časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Zvracení
Ibalgin (velmi časté) a Omeprazol dr.max (časté)
periferní edém
Ibalgin (méně časté) a Omeprazol dr.max (méně časté)
Spavost
Ibalgin (velmi časté) a Omeprazol dr.max (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin a Paracetamol actavis
Anémie
Ibalgin (velmi časté) a Paracetamol actavis (časté)
Zácpa
Ibalgin (velmi časté) a Paracetamol actavis (časté)
Kašel
Ibalgin (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Průjem
Ibalgin (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Závrať
Ibalgin (velmi časté) a Paracetamol actavis (časté)
Dyspepsie
Ibalgin (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Gastrointestinální poruchy
Ibalgin (velmi časté) a Paracetamol actavis (časté)
Bolest hlavy
Ibalgin (velmi časté) a Paracetamol actavis (časté)
Hypokalémie
Ibalgin (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Nevolnost
Ibalgin (velmi časté) a Paracetamol actavis (časté)
Svědění
Ibalgin (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Zvracení
Ibalgin (velmi časté) a Paracetamol actavis (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol dr.max a Paracetamol actavis
Zácpa
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Kašel
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Průjem
Omeprazol dr.max (velmi časté) a Paracetamol actavis (časté)
Závrať
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Dyspepsie
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Únava
Omeprazol dr.max (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
horečka
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Bolest hlavy
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Nevolnost
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Svědění
Omeprazol dr.max (méně časté) a Paracetamol actavis (časté)
Zvracení
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Suchá ústa
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
reakce v místě vpichu
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (velmi časté)
Nespavost
Omeprazol dr.max (časté) a Paracetamol actavis (časté)
Alprazolam & Amoxicillin/clavulanic ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max  Bolest břicha, Průjem, vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení,   Vedlejší a nežádo ..více

Alprazolam & Ansilan & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Neurol 0,5  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie ..více

Ibalgin & Asentra & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin a Asentra 50  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, zadržování moči, periferní edém, Spavost, ..více

Alprazolam & Amoxicillin/clavulanic ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max  Bolest břicha, Průjem, vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení,   Vedlejší a nežádo ..více

Ibalgin & Asentra & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin a Asentra 50  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, zadržování moči, periferní edém, Spavost, ..více

Alprazolam & Hypnogen & Prothiaden

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depers ..více

Paracetamol & Zolpidem & Olanzapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Alprazolam & Ansilan & Neurol & Fro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Neurol 0,5  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie ..více

Alprazolam & Paralen & Paracetamol ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Paralen 500  Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Oční poruchy, Únava, horečka, Gastrointestinál ..více

Paracetamol & Zolpidem & Stilnox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Ibalgin & Asentra & Trittico &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin a Asentra 50  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, zadržování moči, periferní edém, Spavost, ..více

Ibalgin & Asentra & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin a Asentra 50  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, zadržování moči, periferní edém, Spavost, ..více

Ibalgin & Asentra & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin a Asentra 50  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, zadržování moči, periferní edém, Spavost, ..více

Alprazolam & Ansilan & Neurol & Fro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Neurol 0,5  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie ..více

Alprazolam & Paralen & Paracetamol ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Paralen 500  Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Oční poruchy, Únava, horečka, Gastrointestinál ..více

Paracetamol & Zolpidem & Olanzapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Paracetamol & Zolpidem & Stilnox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Ibalgin & Asentra & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin a Asentra 50  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, zadržování moči, periferní edém, Spavost, ..více

Alprazolam & Ansilan & Neurol & Fro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Neurol 0,5  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie ..více

Alprazolam & Amoxicillin/clavulanic ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Amoxicillin/clavulanic acid dr.max  Bolest břicha, Průjem, vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení,   Vedlejší a nežádo ..více

Paracetamol & Zolpidem & Olanzapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Alprazolam & Paralen & Paracetamol ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Paralen 500  Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Oční poruchy, Únava, horečka, Gastrointestinál ..více

Alprazolam & Ansilan & Neurol & Fro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Neurol 0,5  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie ..více

Alprazolam & Ansilan & Neurol & Fro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Neurol 0,5  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie ..více

Paracetamol & Zolpidem & Olanzapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Alprazolam & Ansilan & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Neurol 0,5  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie ..více

Alprazolam & Ansilan & Neurol & Fro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Alprazolam aurovitas a Neurol 0,5  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop