Vedlejší účinky: Berodual n & Combair & Euthyrox & Grimodin & Atenolol al 25 & Tanyz eras & Atorvastatin mylan

Porovnávané léky
Berodual n (fenoterol and ipratropium bromide)
Combair (formoterol and beclometasone)
Euthyrox (levothyroxine sodium)
Grimodin (gabapentin)
Atenolol al 25 (atenolol)
Tanyz eras (tamsulosin)
Atorvastatin mylan (atorvastatin)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Combair
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Grimodin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Atenolol al 25
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Tanyz eras
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Atorvastatin mylan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Combair a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Combair a Grimodin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Combair a Atenolol al 25
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Combair a Tanyz eras
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Combair a Atorvastatin mylan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Grimodin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Atenolol al 25
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Tanyz eras
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Atorvastatin mylan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Grimodin a Atenolol al 25
mentální deprese
Grimodin (méně časté) a Atenolol al 25 (méně časté)
Průjem
Grimodin (časté) a Atenolol al 25 (časté)
Závrať
Grimodin (méně časté) a Atenolol al 25 (velmi časté)
dušnost
Grimodin (méně časté) a Atenolol al 25 (méně časté)
Únava
Grimodin (méně časté) a Atenolol al 25 (méně časté)
Hypotenze
Grimodin (méně časté) a Atenolol al 25 (časté)
letargie
Grimodin (časté) a Atenolol al 25 (méně časté)
Nevolnost
Grimodin (časté) a Atenolol al 25 (časté)
závrať
Grimodin (méně časté) a Atenolol al 25 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Grimodin a Tanyz eras
Bolest břicha
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
Artralgie
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
Artritida
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Asténie
Grimodin (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Bolesti zad
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
bolest krku
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Bolest na hrudi
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Zácpa
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
snížené libido
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Průjem
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
Závrať
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Dyspepsie
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
dušnost
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
dysurie
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
vyrážka
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
horečka
Grimodin (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Bolest hlavy
Grimodin (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Hypertenze
Grimodin (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Příznaky chřipky
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
plicní choroby
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Nevolnost
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
Bolest
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
Palpitace
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
parestézie
Grimodin (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Zánět hltanu
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Svědění
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
rýma
Grimodin (velmi časté) a Tanyz eras (velmi časté)
Sinusitida
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Pocení
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
TOOTH DISORDER
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Infekce močových cest
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
kopřivka
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Zvracení
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Zimnice
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
periferní edém
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Nevolnost
Grimodin (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Myalgie
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
impotence
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
Rozmazané vidění
Grimodin (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Zvýšený kašel
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Nespavost
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
Spavost
Grimodin (časté) a Tanyz eras (časté)
abnormální ejakulace
Grimodin (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Grimodin a Atorvastatin mylan
Bolest břicha
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Artralgie
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Asténie
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Bolesti zad
Grimodin (méně časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Zácpa
Grimodin (méně časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Průjem
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (méně časté)
Dyspepsie
Grimodin (méně časté) a Atorvastatin mylan (časté)
vyrážka
Grimodin (méně časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Nadýmání
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Bolest hlavy
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (velmi časté)
alergické reakce
Grimodin (méně časté) a Atorvastatin mylan (méně časté)
Příznaky chřipky
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Nazofaryngitida
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Nevolnost
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (méně časté)
Bolest v končetinách
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Zánět hltanu
Grimodin (méně časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Sinusitida
Grimodin (méně časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Infekce močových cest
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Myalgie
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (méně časté)
Nespavost
Grimodin (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Tanyz eras
Průjem
Atenolol al 25 (časté) a Tanyz eras (časté)
Závrať
Atenolol al 25 (velmi časté) a Tanyz eras (časté)
dušnost
Atenolol al 25 (méně časté) a Tanyz eras (časté)
posturální hypotenze
Atenolol al 25 (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Nevolnost
Atenolol al 25 (časté) a Tanyz eras (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Atorvastatin mylan
Průjem
Atenolol al 25 (časté) a Atorvastatin mylan (méně časté)
Nevolnost
Atenolol al 25 (časté) a Atorvastatin mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tanyz eras a Atorvastatin mylan
Bolest břicha
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Artralgie
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Asténie
Tanyz eras (méně časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Bolesti zad
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Zácpa
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Průjem
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (méně časté)
Dyspepsie
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
vyrážka
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Bolest hlavy
Tanyz eras (méně časté) a Atorvastatin mylan (velmi časté)
Příznaky chřipky
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Nevolnost
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (méně časté)
Zánět hltanu
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Sinusitida
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Infekce močových cest
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Myalgie
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (méně časté)
Nespavost
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin mylan (časté)
Berodual & Combair & Euthyrox & Gri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Combair   Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Euthyrox   Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Grimodin   Vedlejší a nežádoucí účink ..více

Euthyrox & Tritace & Nolpaza & Aske..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Tritace   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Nolpaza   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Asketon   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyr ..více

Euthyrox & Venlafaxin & Jovesto & H..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Venlafaxin mylan   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Jovesto   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Helicid 20 zentiva   Vedlejší a než ..více

Euthyrox & Venlafaxin & Jovesto & H..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Venlafaxin mylan   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Jovesto   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Helicid 20 zentiva   Vedlejší a než ..více

Euthyrox & Perinpa & Zoloft & Tritt..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Perinpa   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Zoloft   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Trittico ac 150   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Berodual & Combair & Euphyllin & At..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Combair   Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Euphyllin cr n 200   Vedlejší a nežádoucí účinky Berodual n a Atorvastatin mylan   Vedlej ..více

Atenolol & Tanyz & Grimodin & Atorv..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Tanyz eras  Průjem, Závrať, dušnost, posturální hypotenze, Nevolnost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Grimodin mentální deprese, ..více

Euthyrox & Remood & Neurol & Novalg..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Remood   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Novalgin tablety   Vedlejší a nežádoucí úč ..více

Euthyrox & Prestarium & Stacyl & Tr..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Prestarium neo   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Stacyl   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Trombex   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Euthyrox & Perinpa & Zoloft & Tritt..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Perinpa   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Zoloft   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Trittico ac 150   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Atenolol & Tanyz & Purinol & Atorva..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Tanyz eras  Průjem, Závrať, dušnost, posturální hypotenze, Nevolnost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Purinol  Nevolnost,   Vedl ..více

Euthyrox & Ezetrol & Concor & Amitr..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Ezetrol   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Concor 10   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Amitriptylin-slovakofarma   Vedlejší a než ..více

Euthyrox & Omeprazol & Calcichew & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Omeprazol al 20   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Calcichew d3   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Selen aguettant   Vedlejší a ne ..více

Euthyrox & Argofan & Betaloc & Risp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Argofan 75 sr   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Betaloc zok   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Risperidon actavis   Vedlejší a ne ..více

Combair & Lorista & Xyzal & Euthyro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Combair a Lorista 50   Vedlejší a nežádoucí účinky Combair a Xyzal   Vedlejší a nežádoucí účinky Combair a Euthyrox   Vedlejší a nežádoucí účinky Combair ..více

Euthyrox & Venlafaxin & Jovesto & H..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Venlafaxin mylan   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Jovesto   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Helicid 20 zentiva   Vedlejší a než ..více

Euthyrox & Zenon & Telmisartan & Eg..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Zenon   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Telmisartan actavis   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Egilok   Vedlejší a nežádoucí účin ..více

Euthyrox & Helicid & Mertenil & Det..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Helicid 20 zentiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Mertenil   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Detralex   Vedlejší a nežádoucí ..více

Euthyrox & Januvia & Acc & Concor ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Januvia   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Acc long   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Concor 10   Vedlejší a nežádoucí účinky Eut ..více

Euthyrox & Itakem & Lamictal & Pros..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Itakem   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Lamictal   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Prosulpin   Vedlejší a nežádoucí účinky Itak ..více

Grimodin & Euphyllin & Atenolol & T..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Grimodin a Euphyllin cr n 200  Bolest břicha, Průjem, hyperglykémie, Hypotenze, nervozita, Tachykardie, tremor, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Grimodin a A ..více

Euthyrox & Fortilip & Detralex & Va..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Fortilip   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Detralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Valsacor   Vedlejší a nežádoucí účinky Eut ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop