Vedlejší účinky: Apo-parox & Azitrox & Sertralin actavis

Porovnávané léky
Apo-parox (paroxetine)
Azitrox (azithromycin)
Sertralin actavis (sertraline)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Apo-parox a Azitrox
Bolest břicha
Apo-parox (méně časté) a Azitrox (časté)
Artralgie
Apo-parox (časté) a Azitrox (časté)
Průjem
Apo-parox (méně časté) a Azitrox (časté)
Závrať
Apo-parox (méně časté) a Azitrox (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Apo-parox (časté) a Azitrox (časté)
Dyspepsie
Apo-parox (velmi časté) a Azitrox (méně časté)
vyrážka
Apo-parox (časté) a Azitrox (časté)
Únava
Apo-parox (časté) a Azitrox (časté)
horečka
Apo-parox (časté) a Azitrox (časté)
Nadýmání
Apo-parox (méně časté) a Azitrox (velmi časté)
Bolest hlavy
Apo-parox (méně časté) a Azitrox (méně časté)
Nevolnost
Apo-parox (časté) a Azitrox (velmi časté)
Bolest
Apo-parox (časté) a Azitrox (časté)
Svědění
Apo-parox (časté) a Azitrox (časté)
Tinitus
Apo-parox (časté) a Azitrox (méně časté)
vaginitida
Apo-parox (méně časté) a Azitrox (méně časté)
Zvracení
Apo-parox (méně časté) a Azitrox (méně časté)
Suchá ústa
Apo-parox (méně časté) a Azitrox (časté)
Nevolnost
Apo-parox (časté) a Azitrox (méně časté)
akné
Apo-parox (méně časté) a Azitrox (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Apo-parox a Sertralin actavis
Bolest břicha
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Alopecie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
amenorea
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
amnézie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Úzkost
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
Artralgie
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Asténie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
ataxie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Bolesti zad
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
bruxismus
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Bolest na hrudi
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Zmatek
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
zánět spojivek
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Zácpa
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
snížené libido
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Dysfagie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
depersonalizace
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Průjem
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
diplopie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Závrať
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Dysmenorea
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Dyspepsie
Apo-parox (velmi časté) a Sertralin actavis (méně časté)
dušnost
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
dysurie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Bolesti uší
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Otok
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Epistaxis
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
eructation
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
vyrážka
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
Únava
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
horečka
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
Nadýmání
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
gastroenteritida
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
gastrointestinální krvácení
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
halucinace
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Bolest hlavy
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
hematom
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
alergické reakce
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
Hypertenze
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Hypestéza
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Hypotenze
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
posturální hypotenze
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
artropatie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
menstruační porucha
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
mydriáza
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
myoklonus
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Nevolnost
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
nervozita
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
neuróza
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
noční můra
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
nokturie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
nystagmus
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Bolest
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Palpitace
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
parestézie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Zánět hltanu
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
polyuria
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Svědění
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
purpura
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
rýma
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
Záchvat
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
zvýšené slinění
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Sinusitida
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Synkopa
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Tachykardie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Žízeň
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Tinitus
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
tremor
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
únik moči
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
kopřivka
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
závrať
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Zvracení
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Přibývání na váze
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Snížení hmotnosti
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Suchá ústa
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
zívání
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
zadržování moči
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Agitovanost
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
emoční labilita
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
periferní edém
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
hypokinézy
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Migréna
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
generalizovaný edém
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
bolesti očí
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
paranoidní reakce
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Suchá kůže
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Porucha akomodace
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Nevolnost
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Myalgie
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
abnormální myšlení
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Abnormální sny
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
euforie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Znepokojená koncentrace
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
impotence
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (časté)
makulopapulární vyrážka
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
sebevražedné myšlenky
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
hyper
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
lymfadenopatie
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
abnormální koordinace
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Edém obličeje
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Sexuální dysfunkce
Apo-parox (velmi časté) a Sertralin actavis (časté)
abnormální krvácení
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Nespavost
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Spavost
Apo-parox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Vaginální krvácení
Apo-parox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Azitrox a Sertralin actavis
Bolest břicha
Azitrox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Anorexie
Azitrox (časté) a Sertralin actavis (velmi časté)
Artralgie
Azitrox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Průjem
Azitrox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Závrať
Azitrox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Dyspepsie
Azitrox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
vyrážka
Azitrox (časté) a Sertralin actavis (časté)
Únava
Azitrox (časté) a Sertralin actavis (časté)
horečka
Azitrox (časté) a Sertralin actavis (časté)
Nadýmání
Azitrox (velmi časté) a Sertralin actavis (časté)
Bolest hlavy
Azitrox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Nevolnost
Azitrox (velmi časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Bolest
Azitrox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Svědění
Azitrox (časté) a Sertralin actavis (časté)
Tinitus
Azitrox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Zvracení
Azitrox (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Suchá ústa
Azitrox (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Nevolnost
Azitrox (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Apo-parox & Azitrox & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Apo-parox a Azitrox  Bolest břicha, Artralgie, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, vyrážka, Únava, horečka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Bol ..více

Apo-parox & Paroxetin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Apo-parox a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Ast ..více

Sertralin & Mirzaten

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Mirzaten oro tab  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Z ..více

Sertralin & Xyzal & Ventolin & Auli..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Xyzal  Bolest břicha, Bronchospazmus, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Bolest hlavy, Nevolnost, Zánět hltanu, Svědění, ..více

Sertralin & Ibalgin & Pantoprazol &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Ibalgin 400  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, zadržování moči, periferní edém, ..více

Sertralin & Xyzal & Ventolin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Xyzal  Bolest břicha, Bronchospazmus, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Bolest hlavy, Nevolnost, Zánět hltanu, Svědění, ..více

Sertralin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dy ..více

Sertralin & Mirzaten

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Mirzaten  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, bl ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop