Vedlejší účinky: Rolpryna & Pk-merz & Valtrex

Porovnávané léky
Rolpryna (ropinirole)
Pk-merz (amantadine)
Valtrex (valaciclovir)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Pk-merz
Anorexie
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
Úzkost
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
Asténie
Rolpryna (velmi časté) a Pk-merz (časté)
ataxie
Rolpryna (méně časté) a Pk-merz (časté)
Zmatek
Rolpryna (časté) a Pk-merz (méně časté)
Zácpa
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
Závrať
Rolpryna (méně časté) a Pk-merz (časté)
Dyspepsie
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
Únava
Rolpryna (velmi časté) a Pk-merz (časté)
halucinace
Rolpryna (časté) a Pk-merz (méně časté)
Bolest hlavy
Rolpryna (méně časté) a Pk-merz (časté)
posturální hypotenze
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
letargie
Rolpryna (méně časté) a Pk-merz (časté)
Nevolnost
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
nervozita
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
noční můra
Rolpryna (méně časté) a Pk-merz (méně časté)
Palpitace
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
Zvracení
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
Suchá ústa
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
Agitovanost
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
periferní edém
Rolpryna (časté) a Pk-merz (velmi časté)
Znepokojená koncentrace
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
Rozmazané vidění
Rolpryna (méně časté) a Pk-merz (časté)
Pocení zvýšené
Rolpryna (časté) a Pk-merz (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Valtrex
Bolest břicha
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Anémie
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Anorexie
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Artralgie
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Asténie
Rolpryna (velmi časté) a Valtrex (méně časté)
Bolesti zad
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Bronchitida
Rolpryna (časté) a Valtrex (časté)
Bolest na hrudi
Rolpryna (časté) a Valtrex (velmi časté)
Zmatek
Rolpryna (časté) a Valtrex (časté)
Zácpa
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Kašel
Rolpryna (časté) a Valtrex (velmi časté)
dehydratace
Rolpryna (méně časté) a Valtrex (časté)
Průjem
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Závrať
Rolpryna (méně časté) a Valtrex (méně časté)
Dysmenorea
Rolpryna (méně časté) a Valtrex (méně časté)
Dyspepsie
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
dušnost
Rolpryna (časté) a Valtrex (velmi časté)
Ekzém
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Otok
Rolpryna (méně časté) a Valtrex (velmi časté)
vyrážka
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
horečka
Rolpryna (časté) a Valtrex (časté)
Nadýmání
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
halucinace
Rolpryna (časté) a Valtrex (časté)
Bolest hlavy
Rolpryna (méně časté) a Valtrex (velmi časté)
herpes simplex
Rolpryna (časté) a Valtrex (časté)
Hypertenze
Rolpryna (časté) a Valtrex (velmi časté)
Příznaky chřipky
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
leukopenie
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Nevolnost
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
nervozita
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Bolest
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
parestézie
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Zánět hltanu
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Svědění
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
rýma
Rolpryna (časté) a Valtrex (časté)
Sinusitida
Rolpryna (časté) a Valtrex (časté)
Trombocytopenie
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
tremor
Rolpryna (časté) a Valtrex (časté)
Zvracení
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Suchá ústa
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
periferní edém
Rolpryna (časté) a Valtrex (velmi časté)
Vředy v ústech
Rolpryna (méně časté) a Valtrex (velmi časté)
Migréna
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Myalgie
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
akné
Rolpryna (méně časté) a Valtrex (méně časté)
porucha spánku
Rolpryna (časté) a Valtrex (velmi časté)
rhinorrhoea
Rolpryna (méně časté) a Valtrex (časté)
Spavost
Rolpryna (časté) a Valtrex (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Pk-merz a Valtrex
Anorexie
Pk-merz (časté) a Valtrex (méně časté)
Asténie
Pk-merz (časté) a Valtrex (méně časté)
Zmatek
Pk-merz (méně časté) a Valtrex (časté)
Zácpa
Pk-merz (časté) a Valtrex (méně časté)
Závrať
Pk-merz (časté) a Valtrex (méně časté)
Dyspepsie
Pk-merz (časté) a Valtrex (méně časté)
halucinace
Pk-merz (méně časté) a Valtrex (časté)
Bolest hlavy
Pk-merz (časté) a Valtrex (velmi časté)
Nevolnost
Pk-merz (časté) a Valtrex (méně časté)
nervozita
Pk-merz (časté) a Valtrex (méně časté)
Zvracení
Pk-merz (časté) a Valtrex (méně časté)
Suchá ústa
Pk-merz (časté) a Valtrex (méně časté)
periferní edém
Pk-merz (velmi časté) a Valtrex (velmi časté)
Nespavost
Pk-merz (časté) a Valtrex (méně časté)
Rolpryna & Pk-merz & Valtrex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Pk-merz  Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Zmatek, Zácpa, Závrať, Dyspepsie, Únava, halucinace, Bolest hlavy, posturální hypotenze, letargie, Nevolnost, n ..více

Rolpryna & Rivotril & Biofenac

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Rolpryna & Gabapentin & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Gabapentin aurovitas  Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, afázie, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, a ..více

Rolpryna & Rivotril & Elicea & Dore..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Rolpryna & Isicom & Augmentin & Tri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Augmentin 1 g  Bolest břicha, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hlavy, Nevol ..více

Pk-merz & Amoksiklav & Rolpryna & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pk-merz a Amoksiklav 1 g  Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Pk-merz a Rolpryna  Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Zmatek, Zácpa, Z ..více

Rolpryna & Rivotril & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Rolpryna & Zopitin & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Zopitin  Alopecie, amenorea, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artritida, astma, ataxie, Bronchitida, burzititidy, celulitida, Bolest na hrudi, cholelitiáza, Zmate ..více

Rolpryna & Rivotril & Elicea

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Rolpryna & Isicom & Amoksiklav & Zo..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Amoksiklav 1 g  Bolest břicha, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hlavy, Nevo ..více

Pk-merz & Rolpryna & Valtrex & Zopi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pk-merz a Rolpryna  Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Zmatek, Zácpa, Závrať, Dyspepsie, Únava, halucinace, Bolest hlavy, posturální hypotenze, letargie, Nevolnost, n ..více

Rolpryna & Isicom & Aurorix & Tezeo..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Aurorix   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Tezeo  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Art ..více

Rolpryna & Tezeo & Aurorix & Zopiti..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Tezeo  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Rolpryna & Isicom & Amoksiklav & Ri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Amoksiklav 1 g  Bolest břicha, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hlavy, Nevo ..více

Pk-merz & Xalacom & Rolpryna & Zopi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pk-merz a Xalacom   Vedlejší a nežádoucí účinky Pk-merz a Rolpryna  Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Zmatek, Zácpa, Závrať, Dyspepsie, Únava, halucinace, Boles ..více

Rolpryna & Augmentin & Klacid

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Augmentin 1 g  Bolest břicha, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí ..více

Rolpryna & Isicom & Trittico & Pant..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Trittico ac 150 amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Rolpryna & Rivotril & Doreta & Elic..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Rolpryna & Augmentin & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Augmentin 1 g  Bolest břicha, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí ..více

Rolpryna & Wobenzym & Zopitin & Cal..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Wobenzym   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Zopitin  Alopecie, amenorea, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artritida, astma, ataxie, Bronchitida, burzit ..více

Rolpryna & Gabapentin & Nimesil & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Gabapentin aurobindo  Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, afázie, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, a ..více

Rolpryna & Rivotril & Klacid & Zopi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Příznaky chřipky, Podráždě ..více

Pk-merz & Rolpryna & Zopitin & Suma..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pk-merz a Rolpryna  Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Zmatek, Zácpa, Závrať, Dyspepsie, Únava, halucinace, Bolest hlavy, posturální hypotenze, letargie, Nevolnost, n ..více

Valtrex & Isicom & Rolpryna

  Vedlejší a nežádoucí účinky Valtrex a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Valtrex a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Anorexie, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest n ..více

Rolpryna & Pk-merz & Rivotril

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Pk-merz  Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Zmatek, Zácpa, Závrať, Dyspepsie, Únava, halucinace, Bolest hlavy, posturální hypotenze, letargie, Nevolnost, n ..více

Rolpryna & Nakom & Sumamed & Zopiti..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Nakom mite   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Sumamed  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Dermatitida, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení ch ..více

Rolpryna & Isicom & Trittico & Nime..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Trittico ac 150 amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop