Vedlejší účinky: Letrox & Cotrimoxazol al forte & Wellbutrin sr & Velaxin

Porovnávané léky
Letrox (levothyroxine sodium)
Cotrimoxazol al forte (sulfamethoxazole and trimethoprim)
Wellbutrin sr (bupropion)
Velaxin (venlafaxine)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Cotrimoxazol al forte
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Wellbutrin sr
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Velaxin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Cotrimoxazol al forte a Wellbutrin sr
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Cotrimoxazol al forte a Velaxin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Wellbutrin sr a Velaxin
Bolest břicha
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Alopecie
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
Anorexie
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
Úzkost
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
Arytmie
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Artralgie
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Artritida
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Asténie
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
ataxie
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Bronchitida
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
bruxismus
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
bolest krku
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Zmatek
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
Zácpa
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
snížené libido
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Dysfagie
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
depersonalizace
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Průjem
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
diplopie
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Závrať
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (velmi časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Dyspepsie
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
dušnost
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
ekchymóza
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Otok
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
Epistaxis
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
vyrážka
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
Únava
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
horečka
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Nadýmání
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
proplachování
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
zánět dásní
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
glossitis
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
halucinace
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Bolest hlavy
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Hypertenze
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Hypestéza
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Hypotenze
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
posturální hypotenze
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
zvýšené libido
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Příznaky chřipky
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
Podrážděnost
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Cramps leg
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
mydriáza
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
myoklonus
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Nevolnost
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
nervozita
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
nokturie
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Palpitace
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
parestézie
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Zánět hltanu
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
polyuria
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
prostaty
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Svědění
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
psychóza
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
Záchvat
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Sinusitida
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Stomatitida
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Pocení
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Synkopa
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Tachykardie
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Žízeň
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
Tinitus
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
tremor
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
kopřivka
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
vazodilataci
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
závrať
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Zvracení
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Přibývání na váze
Wellbutrin sr (velmi časté) a Velaxin (časté)
Snížení hmotnosti
Wellbutrin sr (velmi časté) a Velaxin (časté)
Suchá ústa
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
zadržování moči
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Zimnice
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
Urgentní močení
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Agitovanost
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
emoční labilita
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Vředy v ústech
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
Migréna
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Suchá kůže
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Škubání svalů
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
Snížená chuť k jídlu
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
Abnormální sny
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
euforie
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
impotence
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (časté)
suché oko
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
extrasystoly
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
akatíza
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
sebevražedné myšlenky
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
hyper
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
abnormální koordinace
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Edém obličeje
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
vizuální poruchy
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Zvýšený kašel
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Horké záblesky
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (časté)
Nespavost
Wellbutrin sr (méně časté) a Velaxin (méně časté)
Spavost
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (velmi časté)
Vaginální krvácení
Wellbutrin sr (časté) a Velaxin (méně časté)
Letrox & Cotrimoxazol & Wellbutrin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Cotrimoxazol al forte   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Wellbutrin sr   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Velaxin   Vedlejší a nežádoucí ..více

Velaxin & Elicea

  Vedlejší a nežádoucí účinky Velaxin a Elicea  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bronchitida, br ..více

Velaxin & Xanax & Rivotril

  Vedlejší a nežádoucí účinky Velaxin a Xanax sr  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální deprese ..více

Letrox & Godasal & Metformin & Pres..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Godasal 100   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Metformin teva xr   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Prestarium neo   Vedlejší a nežádouc ..více

Letrox & Pentasa & Budenofalk & Pan..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Pentasa sachet   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Budenofalk uno   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Pancreolan forte   Vedlejší a nežádo ..více

Letrox & Sertralin & Rivotril & Dor..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Sertralin actavis   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Rivotril   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Dorsiflex   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Cotrimoxazol & Zoloft & Pragiola

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cotrimoxazol al forte a Zoloft   Vedlejší a nežádoucí účinky Cotrimoxazol al forte a Pragiola   Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Pragiola  Bolest břicha ..více

Velaxin & Xanax

  Vedlejší a nežádoucí účinky Velaxin a Xanax sr  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální deprese ..více

Velaxin & Stilnox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Velaxin a Stilnox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bronchitida, bolest krku, , Zmatek, Zácpa, cystitida, Dysfagie, de ..více

Letrox & Vesicare & Prestarium & Da..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Vesicare   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Prestarium neo forte   Vedlejší a nežádoucí účinky Letrox a Dasselta   Vedlejší a nežádoucí účin ..více

Velaxin & Siofor & Detralex & Zenon..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Velaxin a Siofor 1000  Bolest břicha, Anorexie, Asténie, , Zácpa, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, hypoglykémie, Nevol ..více

Velaxin & Venlafaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Velaxin a Venlafaxin mylan  Bolest břicha, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, angioedém, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Astén ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop