Vedlejší účinky: Paracetamol actavis & Zolpidem mylan & Stilnox & Hypnogen & Olanzapin actavis

Porovnávané léky
Paracetamol actavis (paracetamol,acetaminofen)
Zolpidem mylan (zolpidem)
Stilnox (zolpidem)
Hypnogen (zolpidem)
Olanzapin actavis (olanzapine)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan
Bolest na hrudi
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zácpa
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Kašel
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Průjem
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Závrať
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ospalost
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Dyspepsie
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Únava
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
horečka
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolest hlavy
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
hyperglykémie
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nevolnost
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Poruchy nervového systému
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Svědění
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zvracení
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Suchá ústa
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Rušení pozornosti
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nespavost
Paracetamol actavis (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Stilnox
Bolest na hrudi
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Zácpa
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Kašel
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Průjem
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Závrať
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
ospalost
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Dyspepsie
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Únava
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
horečka
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Bolest hlavy
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
hyperglykémie
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Nevolnost
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Poruchy nervového systému
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Svědění
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Zvracení
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (méně časté)
Suchá ústa
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Rušení pozornosti
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Nespavost
Paracetamol actavis (časté) a Stilnox (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Hypnogen
Bolest na hrudi
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
Zácpa
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (časté)
Kašel
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
Průjem
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
Závrať
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
ospalost
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
Dyspepsie
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (časté)
Únava
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
horečka
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
Bolest hlavy
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
hyperglykémie
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
Nevolnost
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
Poruchy nervového systému
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (časté)
Svědění
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
Zvracení
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (méně časté)
Suchá ústa
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (časté)
Rušení pozornosti
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (časté)
Nespavost
Paracetamol actavis (časté) a Hypnogen (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Olanzapin actavis
Anémie
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Bolest na hrudi
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Zácpa
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Kašel
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Průjem
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Závrať
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Dyspepsie
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Oční poruchy
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Únava
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (časté)
horečka
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Bolest hlavy
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
hyperglykémie
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Hypokalémie
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
hypotonia
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Nevolnost
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Svědění
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Zvracení
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Suchá ústa
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Bolest v místě injekce
Paracetamol actavis (velmi časté) a Olanzapin actavis (časté)
Zvětšení břicha
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Nespavost
Paracetamol actavis (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Stilnox
Bolest břicha
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
amnézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Anorexie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Úzkost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
poruchy chuti k jídlu
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Artralgie
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Artritida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Asténie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Asthenopie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
ataxie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Bolesti zad
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Bronchitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Cerebrovaskulární choroby
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
bolest krku
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Bolest na hrudi
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Zmatek
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Zácpa
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Kašel
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
cystitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Dysfagie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
depersonalizace
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
mentální deprese
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Průjem
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
diplopie
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
ospalost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
dysartrie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Dyspepsie
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
dušnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
dysurie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Otok
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
vyrážka
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Únava
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
horečka
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Nadýmání
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
gastroenteritida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Ezofageální reflux
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
halucinace
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Bolest hlavy
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
škytavka
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
hyperglykémie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
alergické reakce
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Hypertenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Hypestéza
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
posturální hypotenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
iluze
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Příznaky chřipky
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Podrážděnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
labyrinthitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Cramps leg
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
letargie
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
menoragie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
menstruační porucha
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Křeče
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Nazofaryngitida
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Poruchy nervového systému
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
nervozita
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
noční můra
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
otitis externa
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Bledost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Palpitace
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
parestézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Zánět hltanu
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Svědění
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
rýma
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
skleritída
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Sinusitida
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
porucha řeči
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Synkopa
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Tachykardie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Žízeň
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Tinitus
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
tremor
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
únik moči
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Infekce močových cest
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
kopřivka
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
vaginitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Zvracení
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Suchá ústa
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
pocit pálení
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
otupělost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Agitovanost
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
apatie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
emoční labilita
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
infekce dolních cest dýchacích
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Migréna
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
bolesti očí
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Vzestup ALT
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Slabost
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Myalgie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Břišní nepohodlí
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
břišní citlivost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
dezorientace
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Rušení pozornosti
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Abnormální sny
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Posturální závratě
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
svalové kontrakce nedobrovolné
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
euforie
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
hrdlo suché
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
podráždění očí
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
oční zarudnutí
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Nepohodlí hrudníku
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
časté pohyby střev
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Rozmazané vidění
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
depresivní nálada
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
příznaky influenzy
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
psychomotorická retardace
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Ztráta zábran
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
zvýšení krevního tlaku
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Příznaky chřipkového onemocnění
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
příznaky stresu
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
vizuální poruchy
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
porucha rovnováhy
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
binge
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
podráždění hrdla
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Pocení zvýšené
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
porucha spánku
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Nespavost zhoršila
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Nespavost
Zolpidem mylan (časté) a Stilnox (časté)
Spavost
Zolpidem mylan (méně časté) a Stilnox (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Hypnogen
Bolest břicha
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
amnézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Anorexie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Úzkost
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
poruchy chuti k jídlu
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Artralgie
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Artritida
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Asténie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Asthenopie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
ataxie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Bolesti zad
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Bronchitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Cerebrovaskulární choroby
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
bolest krku
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Bolest na hrudi
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Zmatek
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Zácpa
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Kašel
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
cystitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Dysfagie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
depersonalizace
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
mentální deprese
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Průjem
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
diplopie
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
ospalost
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
dysartrie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Dyspepsie
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
dušnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
dysurie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Otok
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
vyrážka
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Únava
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
horečka
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Nadýmání
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
gastroenteritida
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Ezofageální reflux
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
halucinace
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Bolest hlavy
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
škytavka
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
hyperglykémie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
alergické reakce
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Hypertenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Hypestéza
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
posturální hypotenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
iluze
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Příznaky chřipky
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Podrážděnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
labyrinthitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Cramps leg
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
letargie
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
menoragie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
menstruační porucha
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Křeče
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Nazofaryngitida
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Poruchy nervového systému
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
nervozita
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
noční můra
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
otitis externa
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Bledost
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Palpitace
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
parestézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Zánět hltanu
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Svědění
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
rýma
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
skleritída
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Sinusitida
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
porucha řeči
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Synkopa
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Tachykardie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Žízeň
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Tinitus
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
tremor
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
únik moči
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Infekce močových cest
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
kopřivka
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
vaginitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Zvracení
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Suchá ústa
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
pocit pálení
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
otupělost
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Agitovanost
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
apatie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
emoční labilita
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
infekce dolních cest dýchacích
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Migréna
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
bolesti očí
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Vzestup ALT
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Slabost
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Myalgie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Břišní nepohodlí
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
břišní citlivost
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
dezorientace
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Rušení pozornosti
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Abnormální sny
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Posturální závratě
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
svalové kontrakce nedobrovolné
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
euforie
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
hrdlo suché
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
podráždění očí
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
oční zarudnutí
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Nepohodlí hrudníku
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
časté pohyby střev
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Rozmazané vidění
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
depresivní nálada
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
příznaky influenzy
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
psychomotorická retardace
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Ztráta zábran
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
zvýšení krevního tlaku
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Příznaky chřipkového onemocnění
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
příznaky stresu
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
vizuální poruchy
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
porucha rovnováhy
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
binge
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
podráždění hrdla
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Pocení zvýšené
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
porucha spánku
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Nespavost zhoršila
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Nespavost
Zolpidem mylan (časté) a Hypnogen (časté)
Spavost
Zolpidem mylan (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Olanzapin actavis
Bolest břicha
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (časté)
amnézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Úzkost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Artralgie
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Artritida
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Asténie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
ataxie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Bolesti zad
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (časté)
bolest krku
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Bolest na hrudi
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Zmatek
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Zácpa
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Kašel
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
cystitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Dysfagie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
depersonalizace
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Průjem
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
diplopie
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
dysartrie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Dyspepsie
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
dušnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
dysurie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Otok
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
vyrážka
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Únava
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
horečka
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nadýmání
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
gastroenteritida
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
halucinace
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Bolest hlavy
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
hyperglykémie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Hypertenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Hypestéza
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
posturální hypotenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Příznaky chřipky
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Cramps leg
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
letargie
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
menoragie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
menstruační porucha
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nazofaryngitida
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
nervozita
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Bledost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Palpitace
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
parestézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Zánět hltanu
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Svědění
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
rýma
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Sinusitida
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (časté)
porucha řeči
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Synkopa
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Tachykardie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Žízeň
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Tinitus
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
tremor
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
únik moči
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Infekce močových cest
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (časté)
kopřivka
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
vaginitida
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Zvracení
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Suchá ústa
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
otupělost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Agitovanost
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
emoční labilita
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Migréna
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
bolesti očí
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Vzestup ALT
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Abnormální sny
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
euforie
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
porucha spánku
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nespavost
Zolpidem mylan (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Spavost
Zolpidem mylan (méně časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Hypnogen
Bolest břicha
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
amnézie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Anorexie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Úzkost
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
poruchy chuti k jídlu
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Artralgie
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Artritida
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Asténie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Asthenopie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
ataxie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Bolesti zad
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Bronchitida
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Cerebrovaskulární choroby
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
bolest krku
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Bolest na hrudi
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Zmatek
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Zácpa
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Kašel
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
cystitida
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Dysfagie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
depersonalizace
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
mentální deprese
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
diplopie
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Závrať
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
ospalost
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
dysartrie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Dyspepsie
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
dušnost
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
dysurie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Otok
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
vyrážka
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Únava
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
horečka
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Nadýmání
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
gastroenteritida
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Ezofageální reflux
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
halucinace
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
škytavka
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
hyperglykémie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
alergické reakce
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Hypertenze
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Hypestéza
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
posturální hypotenze
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
iluze
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Příznaky chřipky
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Podrážděnost
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
labyrinthitida
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Cramps leg
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
letargie
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
menoragie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
menstruační porucha
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Křeče
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Nazofaryngitida
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Poruchy nervového systému
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
nervozita
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
noční můra
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
otitis externa
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Bledost
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Palpitace
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
parestézie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Zánět hltanu
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Svědění
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
rýma
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
skleritída
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Sinusitida
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
porucha řeči
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Synkopa
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Tachykardie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Žízeň
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Tinitus
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
tremor
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
únik moči
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Infekce močových cest
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
kopřivka
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
vaginitida
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
závrať
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Zvracení
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Suchá ústa
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
pocit pálení
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
otupělost
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Agitovanost
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
apatie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
emoční labilita
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
infekce dolních cest dýchacích
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Migréna
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
bolesti očí
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Vzestup ALT
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Slabost
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Myalgie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Břišní nepohodlí
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
břišní citlivost
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
dezorientace
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Rušení pozornosti
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Abnormální sny
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Posturální závratě
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
svalové kontrakce nedobrovolné
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
euforie
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
hrdlo suché
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
podráždění očí
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
oční zarudnutí
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Nepohodlí hrudníku
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
časté pohyby střev
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Rozmazané vidění
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
depresivní nálada
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
příznaky influenzy
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
psychomotorická retardace
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Ztráta zábran
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
zvýšení krevního tlaku
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Příznaky chřipkového onemocnění
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
příznaky stresu
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
vizuální poruchy
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
porucha rovnováhy
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
binge
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
podráždění hrdla
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Pocení zvýšené
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
porucha spánku
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Nespavost zhoršila
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Hypnogen (časté)
Spavost
Stilnox (méně časté) a Hypnogen (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Olanzapin actavis
Bolest břicha
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (časté)
amnézie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Úzkost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Artralgie
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Artritida
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Asténie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
ataxie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Bolesti zad
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (časté)
bolest krku
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Bolest na hrudi
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Zmatek
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Zácpa
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Kašel
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
cystitida
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Dysfagie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
depersonalizace
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Průjem
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
diplopie
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Závrať
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
dysartrie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Dyspepsie
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
dušnost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
dysurie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Otok
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
vyrážka
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Únava
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
horečka
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nadýmání
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
gastroenteritida
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
halucinace
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Bolest hlavy
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
hyperglykémie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Hypertenze
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Hypestéza
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
posturální hypotenze
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Příznaky chřipky
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Cramps leg
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
letargie
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
menoragie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
menstruační porucha
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nazofaryngitida
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
nervozita
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Bledost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Palpitace
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
parestézie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Zánět hltanu
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Svědění
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
rýma
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Sinusitida
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (časté)
porucha řeči
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Synkopa
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Tachykardie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Žízeň
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Tinitus
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
tremor
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
únik moči
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Infekce močových cest
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (časté)
kopřivka
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
vaginitida
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
závrať
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Zvracení
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Suchá ústa
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
otupělost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Agitovanost
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
emoční labilita
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Migréna
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
bolesti očí
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Vzestup ALT
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nevolnost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Abnormální sny
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
euforie
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
porucha spánku
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nespavost
Stilnox (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Spavost
Stilnox (méně časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Olanzapin actavis
Bolest břicha
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (časté)
amnézie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Úzkost
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Artralgie
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Artritida
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Asténie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
ataxie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Bolesti zad
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (časté)
bolest krku
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Bolest na hrudi
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Zmatek
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Zácpa
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Kašel
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
cystitida
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Dysfagie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
depersonalizace
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Průjem
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
diplopie
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Závrať
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
dysartrie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Dyspepsie
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
dušnost
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
dysurie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Otok
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
vyrážka
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Únava
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
horečka
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nadýmání
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
gastroenteritida
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
halucinace
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Bolest hlavy
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
hyperglykémie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Hypertenze
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Hypestéza
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
posturální hypotenze
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Příznaky chřipky
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Cramps leg
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
letargie
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
menoragie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
menstruační porucha
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nazofaryngitida
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
nervozita
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Bledost
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Palpitace
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
parestézie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Zánět hltanu
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (časté)
Svědění
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
rýma
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Sinusitida
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (časté)
porucha řeči
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Synkopa
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Tachykardie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Žízeň
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Tinitus
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
tremor
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
únik moči
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Infekce močových cest
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (časté)
kopřivka
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
vaginitida
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
závrať
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Zvracení
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Suchá ústa
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
otupělost
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Agitovanost
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
emoční labilita
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Migréna
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
bolesti očí
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Vzestup ALT
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nevolnost
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (méně časté)
Abnormální sny
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
euforie
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
porucha spánku
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (časté)
Nespavost
Hypnogen (časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Spavost
Hypnogen (méně časté) a Olanzapin actavis (velmi časté)
Paracetamol & Zolpidem & Stilnox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Paracetamol & Zolpidem & Olanzapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Paracetamol & Zolpidem & Olanzapin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Paracetamol & Zolpidem & Stilnox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Zolpidem & Ansilan & Alprazolam & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, B ..více

Paracetamol & Zolpidem & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paracetamol actavis a Zolpidem mylan  Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, hyperglykémie, Nevolnost, Poru ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Stilnox & Ketilept

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Ketilept prolong  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, , Zmatek, Zácpa, , Kašel, cysti ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril & N..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více

Hypnogen & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Stilnox & Guajacuran & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest ..více

Hypnogen & Xanax & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ment ..více

Stilnox & Neurol & Olanzapin & Diaz..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Neurol 1,0  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Stilnox & Betaloc & Perindopril

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, posturáln ..více

Hypnogen & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Zolpidem & Trittico & Rosucard & He..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Hyp ..více

Stilnox & Zolpidem-ratiopharm & Apo-..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Stilnox a Zolpidem-ratiopharm  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, poruchy chuti k jídlu, Artralgie, Artritida, Asténie, Asthenopie, ataxie, Bolesti zad, Bronch ..více

Hypnogen & Zyprexa &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cystitida, ..více

Zolpidem & Xanax

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Hypnogen & Lexaurin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a Lexaurin 1,5 ataxie, Zmatek, Závrať, ospalost, Bolest hlavy, Nevolnost, porucha řeči, Zvracení, porucha spánku,   Vedlejší a nežádoucí účinky Hypnogen a ..více


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop