Topimark - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Břišní distenze (méně časté)
Bolest břicha (časté)
Acidóza (časté)
Renální tubulární acidóza (velmi vzácné)
Akutní pankreatitidy (velmi vzácné)
Agrese (časté)
Agranulocytóza (méně časté)
Albuminurie (méně časté)
Alopecie (méně časté)
Amenorea (časté)
Amnézie (časté)
Anémie (méně časté)
Hněv (časté)
Angina (méně časté)
Anorexie (časté)
Úzkost (méně časté)
Afázie (časté)
Apraxie (méně časté)
Artralgie (méně časté)
Asténie (méně časté)
Astma (méně časté)
Ataxie (méně časté)
AV blok (méně časté)
Bolesti zad (méně časté)
Koagulační vady (méně časté)
Bronchitida (méně časté)
Kandidóza (méně časté)
Kardiovaskulární poruchy (méně časté)
Cerebrální dysfunkce (vzácné)
Bolest na hrudi (méně časté)
Kognitivní porucha (méně časté)
Zmatek (méně časté)
Zánět spojivek (méně časté)
Zácpa (méně časté)
Kašel (méně časté)
Cystitida (méně časté)
Snížené libido (méně časté)
Dysfagie (méně časté)
Dehydratace (časté)
Delirium (méně časté)
Bludy (méně časté)
Depersonalizace (méně časté)
Mentální deprese (časté)
Dermatitida (méně časté)
Diabetes (méně časté)
Průjem (časté)
Diplopie (méně časté)
Závrať (velmi časté)
Dysartrie (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti (méně časté)
Dyskineze (méně časté)
Dysmenorea (časté)
Dyspepsie (méně časté)
Dušnost (méně časté)
Dysurie (méně časté)
Bolesti uší (časté)
Ekzém (méně časté)
Otok (méně časté)
Eozinofilie (méně časté)
Grand mal (méně časté)
Epistaxis (méně časté)
Ezofagitida (méně časté)
Vyrážka (méně časté)
Oční abnormalita (méně časté)
Únava (méně časté)
Fekální inkontinence (méně časté)
Horečka (méně časté)
Nadýmání (méně časté)
Proplachování (časté)
Zánět žaludku (méně časté)
Gastroenteritida (méně časté)
Ezofageální reflux (méně časté)
Gastrointestinální poruchy (časté)
Krvácení z gumy (časté)
Gingivální hyperplazie (méně časté)
Zánět dásní (méně časté)
Glaukom s úzkým úhlem (velmi vzácné)
Glossitis (méně časté)
Halucinace (časté)
Bolest hlavy (méně časté)
Hematom (méně časté)
Hematuria (méně časté)
Krvácející (méně časté)
Hemoroidy (časté)
Hyperesthesia (méně časté)
Hyperglykémie (méně časté)
Hyperlipidemie (méně časté)
Hypernatrémie (vzácné)
Alergické reakce (méně časté)
Hypertenze (méně časté)
Hypertyreóza (časté)
Hypertrichóza (méně časté)
Hypestéza (méně časté)
Hypokalcémie (méně časté)
Hypoglykémie (méně časté)
Hypokalémie (méně časté)
Hyponatrémie (vzácné)
Hypotenze (méně časté)
Posturální hypotenze (méně časté)
Zvýšené libido (méně časté)
Irita (vzácné)
Podrážděnost (velmi časté)
Artropatie (méně časté)
Renální počet (méně časté)
Zánět hrtanu (časté)
Cramps leg (časté)
Bolest nohy (méně časté)
Letargie (časté)
Leukopenie (méně časté)
Leukorea (časté)
Lymfocytóza (vzácné)
Lymfopenie (méně časté)
Mastitida (časté)
Bolest prsu (časté)
Chloasma (vzácné)
Meléna (méně časté)
Menoragie (méně časté)
Menstruační porucha (méně časté)
Pozorování (méně časté)
Hypertonie - zvýšené svalové napětí (časté)
Mydriáza (méně časté)
Krátkozrakost (méně časté)
Porucha nehtů (časté)
Nevolnost (časté)
Novotvary (méně časté)
Nervozita (velmi časté)
Neuróza (méně časté)
Neutropenie (velmi vzácné)
Nokturie (méně časté)
Nystagmus (časté)
Oliguria (méně časté)
Zánět středního ucha (méně časté)
Bolest (časté)
Bledost (méně časté)
Pancytopenie (vzácné)
Parestézie (méně časté)
Periferní neuropatie (velmi časté)
Porucha osobnosti (časté)
Zánět hltanu (časté)
Flebitida (méně časté)
Zápal plic (méně časté)
Polycytemie (vzácné)
Polyuria (méně časté)
Předčasná ejakulace (časté)
Prostaty (časté)
Svědění (méně časté)
Psychóza (časté)
Plicní embolie (méně časté)
Purpura (časté)
Rýma (méně časté)
Poškození zraku (méně časté)
Seborrhea (méně časté)
Záchvat (méně časté)
Zvýšené slinění (časté)
Sinusitida (méně časté)
Porucha kůže (méně časté)
Křeč (časté)
Porucha řeči (méně časté)
Stomatitida (méně časté)
Pokus o sebevraždu (časté)
Synkopa (méně časté)
Tachykardie (časté)
Žízeň (méně časté)
Trombocytopenie (méně časté)
Tinitus (méně časté)
Bolest zubů (méně časté)
Tremor (časté)
Infekce horních cest dýchacích (velmi časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení (méně časté)
únik moči (méně časté)
Infekce močových cest (méně časté)
Porucha močových cest (méně časté)
Kopřivka (časté)
Vaginitida (velmi časté)
Vazodilataci (méně časté)
Závrať (méně časté)
Virová infekce (méně časté)
Zvracení (méně časté)
Přibývání na váze (méně časté)
Snížení hmotnosti (velmi časté)
Xerophthalmia (méně časté)
Suchá ústa (méně časté)
Zadržování moči (méně časté)
Encefalopatie (méně časté)
Tělesný zápach (méně časté)
Cévní křeč (vzácné)
Otupělost (méně časté)
Agitovanost (méně časté)
Apatie (méně časté)
Emoční labilita (méně časté)
Fotofobie (méně časté)
Periferní edém (časté)
Hyperchlorémie (méně časté)
Hypofosfatémie (vzácné)
Vypouštění bradavek (méně časté)
Trombóza hlubokých žil (méně časté)
Migréna (méně časté)
Alkoholová intolerance (vzácné)
Zvýšený kreatinin (vzácné)
Edém jazyka (méně časté)
Abnormální elektroencefalogram (méně časté)
Gamma GT se zvýšila (méně časté)
Hypocholesterolémie (vzácné)
Manická reakce (méně časté)
Deprese kostní dřeně (vzácné)
Svalová slabost (méně časté)
Bolest kostí (méně časté)
Bolesti očí (velmi vzácné)
Paranoidní reakce (méně časté)
Zvýšená alkalická fosfatáza (méně časté)
Zvýšený protrombinový čas (méně časté)
Snížené reflexy (časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy (méně časté)
Vzestup ALT (méně časté)
Změna barvy kůže (méně časté)
Porucha akomodace (méně časté)
Přechodná slepota (velmi vzácné)
Fotosenzitivní reakce (méně časté)
Metabolická acidóza (velmi vzácné)
Myalgie (časté)
Škubání svalů (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu (méně časté)
Snížená chuť k jídlu (časté)
Bolest břicha v horní části (časté)
Dezorientace (časté)
Rušení pozornosti (velmi časté)
Ovlivnit labilitu (méně časté)
Abnormální chování (velmi časté)
Zhoršení paměti (časté)
Chvění záměru (časté)
Vyrážka erytematózní (méně časté)
Křeče se zhoršily (časté)
Paralýza jazyka (vzácné)
Svalové kontrakce nedobrovolné (méně časté)
Euforie (časté)
Znepokojená koncentrace (časté)
žaludeční nepohodlí (méně časté)
Abnormality moči (méně časté)
Abnormální struktura vlasů (méně časté)
Léze horních motorických neuronů (méně časté)
Zhoršená deprese (méně časté)
Abnormální slzení (méně časté)
Ejakulační porucha (méně časté)
Edém hltanu (časté)
Expresivní porucha jazyka (časté)
Impotence (méně časté)
Poruchy sluchu (méně časté)
Suché oko (časté)
Rozmazané vidění (časté)
Depresivní nálada (méně časté)
Zvětšení břicha (méně časté)
Příznaky influenzy (méně časté)
Nefrolitiáza (časté)
Makulopapulární vyrážka (méně časté)
Sebevražedné myšlenky (velmi vzácné)
Psychomotorická retardace (časté)
Hyper (časté)
Riziky (méně časté)
Bradykardie (méně časté)
Neuropatie (méně časté)
Pruritus generalizován (časté)
Muskuloskeletální bolesti na hrudi (časté)
Lymfadenopatie (méně časté)
Abnormální koordinace (velmi časté)
Orální parestézie (časté)
Edém obličeje (méně časté)
Vizuální poruchy (časté)
Snížené pocení (méně časté)
Bradyfrenie (časté)
Bolest ledvin (méně časté)
Abnormální chůze (časté)
Porucha rovnováhy (méně časté)
Horké záblesky (méně časté)
Pocení zvýšené (méně časté)
Akné (méně časté)
Trombocytózy (méně časté)
Porucha spánku (časté)
Poruchy psychomotoriky (časté)
Nespavost (velmi časté)
Dysfázií (méně časté)
Rhinorrhoea (časté)
Duševní postižení (méně časté)
Hypoakuze (méně časté)
Abnormální pocit (velmi vzácné)
Paranoia (méně časté)
Agresivní reakce (méně časté)
Parosmie (méně časté)
Dysfonie (méně časté)
Spavost (méně časté)
Vaginální krvácení (časté)
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop