SOBYCOR - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Bolest břicha (časté)
Alopecie (velmi vzácné)
Artralgie (časté)
Asténie (méně časté)
Astma (méně časté)
Bolesti zad (časté)
Bronchospazmus (méně časté)
Bronchitida (časté)
Bolest na hrudi (časté)
Zánět spojivek (velmi vzácné)
Zácpa (časté)
Kašel (časté)
Mentální deprese (méně časté)
Průjem (časté)
Závrať (časté)
Dušnost (časté)
Bolesti uší (časté)
Otok (časté)
Vyrážka (vzácné)
Únava (časté)
Horečka (časté)
Proplachování (vzácné)
Halucinace (vzácné)
Bolest hlavy (velmi časté)
Srdeční selhání (časté)
Hepatitida (vzácné)
Alergické reakce (vzácné)
Hypestéza (časté)
Hypotenze (časté)
Posturální hypotenze (méně časté)
Křeče (časté)
Nevolnost (časté)
Noční můra (vzácné)
Bolest (časté)
Zánět hltanu (časté)
Svědění (vzácné)
Psoriáza (velmi vzácné)
Rýma (časté)
Sinusitida (časté)
Zvracení (časté)
Suchá ústa (méně časté)
Periferní edém (časté)
Svalová slabost (méně časté)
Myalgie (časté)
Končetinová necitlivost (časté)
Impotence (časté)
Poruchy sluchu (vzácné)
Bradykardie (méně časté)
Pocení zvýšené (méně časté)
Chlad (časté)
Porucha spánku (méně časté)
Nespavost (časté)
Alergická rýma (vzácné)
Ztráta libida (časté)


Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop