Aciclovir al - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Bolest břicha (časté)
Alopecie (méně časté)
Anafylaxe (vzácné)
Anémie (velmi vzácné)
Angioedém (vzácné)
Asténie (časté)
Ataxie (velmi vzácné)
Blefaritidu (vzácné)
Kóma (velmi vzácné)
Zmatek (časté)
Zánět spojivek (časté)
Dehydratace (časté)
Průjem (časté)
Závrať (časté)
Dysartrie (velmi vzácné)
Dušnost (vzácné)
Vyrážka (časté)
Únava (časté)
Horečka (časté)
Halucinace (časté)
Bolest hlavy (méně časté)
Hepatitida (velmi vzácné)
Herpes simplex (časté)
Okamžitá přecitlivělost (velmi vzácné)
žloutenka (velmi vzácné)
Akutní renální selhání (velmi vzácné)
Leukopenie (velmi vzácné)
Nevolnost (časté)
Parestézie (méně časté)
Svědění (časté)
Psychóza (velmi vzácné)
Selhání ledvin (velmi vzácné)
Záchvat (časté)
Trombocytopenie (velmi vzácné)
Tremor (velmi vzácné)
Kopřivka (méně časté)
Zvracení (časté)
Encefalopatie (velmi vzácné)
Agitovanost (velmi vzácné)
BUN se zvýšil (vzácné)
Nevolnost (velmi časté)
Fotosenzitivita (časté)
Bolest ledvin (velmi vzácné)
Bodnutí (časté)
Rhinorrhoea (časté)
Renální nedostatečnost (velmi vzácné)
Spavost (časté)
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
132 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop