Abraxane - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Akutní pankreatitidy (časté)
Alopecie (velmi časté)
Anafylaxe (vzácné)
Anémie (velmi časté)
Angioedém (méně časté)
Anorexie (velmi časté)
Artralgie (méně časté)
Ascites (časté)
Asténie (méně časté)
Ataxie (velmi vzácné)
Fibrilace síní (časté)
AV blok (časté)
Psychiatrické poruchy (časté)
Kandidóza (časté)
Oral Moniliasis (velmi časté)
Celulitida (časté)
Bolest na hrudi (velmi časté)
Zmatek (velmi vzácné)
Zánět spojivek (časté)
Poruchy spojivového tkáně (méně časté)
Zácpa (velmi časté)
Kašel (časté)
Kryptosporidióza (časté)
Dehydratace (časté)
Exfoliativní dermatitida (velmi časté)
Průjem (velmi časté)
Závrať (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti (časté)
Dyspepsie (časté)
Dušnost (méně časté)
Otok (časté)
Lokalizovaný edém (časté)
Lyell (velmi vzácné)
Epistaxis (časté)
Erythema multiforme (méně časté)
Ezofagitida (časté)
Vyrážka (velmi časté)
Extravazace (časté)
Únava (časté)
Horečka (méně časté)
Proplachování (velmi časté)
Gastrointestinální poruchy (časté)
Bolest hlavy (časté)
Neurosenzorická hluchota (časté)
Asystole (vzácné)
Srdeční selhání (vzácné)
Městnavé srdeční selhání (časté)
Krvácející (velmi časté)
Herpes simplex (velmi časté)
Hyperglykémie (méně časté)
Alergické reakce (méně časté)
Hypertenze (méně časté)
Hypestéza (časté)
Hypokalcémie (méně časté)
Hypoglykémie (méně časté)
Hypokalémie (časté)
Hyponatrémie (méně časté)
Hypotenze (velmi časté)
Posturální hypotenze (časté)
Příznaky chřipky (časté)
Střevní obstrukce (časté)
Střevní perforace (časté)
Svědění oka (časté)
Keratitida (časté)
Keratoconjunctivitis sicca (časté)
Akutní nelymfocytární leukémie (méně časté)
Leukopenie (velmi časté)
Cystoidní makulární edém (časté)
Poruchy mediastína (časté)
Meléna (časté)
Hypertonie - zvýšené svalové napětí (vzácné)
Myelodysplastický syndrom (méně časté)
Infarkt myokardu (časté)
Nevolnost (velmi časté)
Poruchy nervového systému (méně časté)
Nervozita (časté)
Neutropenie (časté)
Bolest (časté)
Palpitace (časté)
Pankreatitida (vzácné)
Paralytický ileus (časté)
Periferní neuropatie (méně časté)
Zánět pobřišnice (vzácné)
Zánět hltanu (velmi časté)
Pleurální výpotek (vzácné)
Zápal plic (časté)
Pneumotorax (méně časté)
Svědění (vzácné)
Plicní embolie (vzácné)
Plicní fibróza (vzácné)
Rýma (vzácné)
Poškození zraku (vzácné)
Záchvat (časté)
Šokovat (méně časté)
Septický šok (méně časté)
Sinusitida (vzácné)
Kožní vřed (velmi časté)
Stevensův Johnsonův syndrom (méně časté)
Otok (velmi časté)
Synkopa (časté)
Tachykardie (časté)
Supraventrikulární tachykardie (velmi vzácné)
Trombocytopenie (velmi časté)
Tromboflebitida (méně časté)
Trombóza (vzácné)
Tinitus (časté)
Erytém (časté)
Infekce horních cest dýchacích (časté)
Infekce močových cest (časté)
Kopřivka (méně časté)
Ventrikulární tachykardie (časté)
Závrať (časté)
Zvracení (velmi časté)
Snížení hmotnosti (méně časté)
Suchá ústa (časté)
Kryptokoková meningitida (časté)
Encefalopatie (velmi vzácné)
Zimnice (vzácné)
Polydipsie (méně časté)
Onycholýza (méně časté)
Hypofosfatémie (méně časté)
Hypokinézy (časté)
Vředy v ústech (časté)
Periferní senzorická neuropatie (velmi časté)
Edém v místě vpichu (vzácné)
Epidermální nekrolýza (méně časté)
Gamma GT se zvýšila (časté)
Reakce v místě vpichu (méně časté)
Jaterní nekróza (vzácné)
Kožní nekróza (časté)
Bolesti očí (časté)
Zvýšená alkalická fosfatáza (velmi časté)
Změna barvy kůže (vzácné)
Suchá kůže (velmi časté)
Zvýšil se slzot (časté)
Ischemická kolitida (časté)
Intersticiální pneumonitida (vzácné)
Nevolnost (vzácné)
Myalgie (méně časté)
Snížená chuť k jídlu (časté)
Abnormální myšlení (časté)
Něha (vzácné)
Zraková ostrost se snížila (časté)
Změny nehtů (méně časté)
Periferní motorická neuropatie (časté)
Podráždění očí (časté)
Zvýšený kreatinin v krvi (vzácné)
Hypoalbuminemie (méně časté)
Dysfunkce levé komory (vzácné)
Sepse (vzácné)
Autonomní neuropatie (časté)
Bigeminy (časté)
Zachování tekutin (méně časté)
Leukoencefalopatie (časté)
Madaróza (časté)
Metastazující rakovina prsu (vzácné)
Zvýšený bilirubin (časté)
Suché oko (časté)
Zánět sliznice (velmi časté)
Nádorová nekróza (méně časté)
Extrasystoly (méně časté)
Rozmazané vidění (časté)
Neutropenická kolitida (velmi vzácné)
Bradykardie (méně časté)
Neuropatie (časté)
Dýchací obtíže (méně časté)
Velké záchvaty (velmi vzácné)
Nekrotizující enterokolitida (časté)
Vizuální poruchy (velmi časté)
Abnormální chůze (časté)
Lékových interakcí (velmi vzácné)
Febrilní neutropenie (méně časté)
Generalizovaná kopřivka (méně časté)
Infestace (méně časté)
Myelosuprese (velmi časté)
Neutropenická sepse (méně časté)
Kardiomyopatie (časté)
Nespavost (časté)
Pigmentace nehtů (méně časté)
Respirační selhání (vzácné)
Pseudomembranózní kolitida (časté)
Vyvolejte jev (vzácné)
Hypoakuze (velmi vzácné)
Radiační reakce (vzácné)
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
179 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
49 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
219 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
319 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
32 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop