Abraxane - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Denosumab kombinován s Paclitaxelem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je paklitaxel kombinován s cyproteronacetátem.
Metabolismus paklitaxelu může být snížen, pokud je kombinován se ziprasidonem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s alectinibem.
Terapeutická účinnost vakcíny proti žluté zimnici může být snížena při použití v kombinaci s paklitaxelem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s Bryostatinem 1.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s Niraparibem.
Koncentrace pazopanibu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s paklitaxelem.
Terapeutická účinnost vakcíny proti hepatitidě typu B (rekombinantní) může být snížena při použití v kombinaci s paklitaxelem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s dexrazoxanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je paklitaxel kombinován s OBP-801.
Methylfenobarbital může zvýšit hypotenzní aktivitu paklitaxelu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s Mebendazolem.
Sérová koncentrace přípravku Conivaptan může být zvýšena, pokud je kombinován s Paclitaxelem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s Calcipotriolem.
Metabolismus paklitaxelu může být snížen, pokud je kombinován s Fluvastatinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s lometrexolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s karboxyamidotriazolem.
Sérová koncentrace paklitaxelu může být zvýšena, pokud je kombinován s přípravkem Eltrombopag.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ergotamin kombinován s Paclitaxelem.
Metabolismus paklitaxelu může být snížen, pokud je kombinován s dronedaronem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s Ofloxacinem.
Sérová koncentrace paklitaxelu může být zvýšena, pokud je kombinován s teriflunomidem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s fumagillinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s albendazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s přípravkem Trilostane.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s Fosinoprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je amfotericin B kombinován s paklitaxelem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je paklitaxel kombinován s 3,3'-diindolylmethanem.
Barbital může zvýšit hypotenzní aktivitu paklitaxelu.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop