Abraxane - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s deoxyspergualinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s mequinolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s přípravkem Canertinib.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s Mebendazolem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s Formestanem.
Cisplatina může zvýšit myelosupresivní aktivitu paklitaxelu.
Koncentrace afatinibu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s paklitaxelem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s Rhodaminem 6G.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s nelarabinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s amylnitritem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s Venetoclaxem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s gemifloxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s Trastuzumab emtansinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s enoxacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s Captoprilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s azacitidinem.
Terapeutická účinnost paklitaxelu může být snížena při použití v kombinaci se Sarilumabem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s regorafenibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s vincristinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je paklitaxel kombinován s fentolaminem.
Sérová koncentrace paklitaxelu může být zvýšena, pokud je kombinován s Vemurafenibem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s Minoxidilem.
Metabolismus paklitaxelu může být snížen, pokud je kombinován s gemfibrozilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s isosorbidmononitrátem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s goserelinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s bisoprololem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s kyselinou azelaovou.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je paklitaxel kombinován s Cordycepinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je morfin kombinován s paklitaxelem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se paklitaxel kombinuje s lisinoprilem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: