Sifor


Výsledky hledání na výraz sifor
Poslední aktualizace: 2024-07-12


Tenoloc 200


Jak Tenoloc 200 uchovávat .. Další informace .. CO JE PŘÍPRAVEK TENOLOC 200 A K ČEMU SE UŽÍVÁ .. Co je přípravek Tenoloc 200: .. Indikační skupina .. Přípravek Tenoloc 200 je antihypertenzivum, sympatolytikum, kardiakum. Charakteristika .. .. Tenoloc 200 se podává pro předcházení záchvatů anginy pectoris a pro léčení vysokého krevního tlaku. Angina pectoris je vyvolána nedostatečným přívodem krve do srdce při zúžení věnčitých cév. Projevuje se jako náhlá svíravá, křečovitá nebo palčivá bolest na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká následkem nedostatečného zásobení srdce kyslíkem při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky. Tenoloc 200 zpomaluje srdeční frekvenci a snižuje spotřebu kyslíku v srdci. Tím zmenšuje pravděpodobnost vzniku záchvatu anginy pectoris. Dochází také k poklesu krevního tlaku. Terapeutické indikace .. Přípravek se užívá pro předcházení záchvatů anginy pectoris a k léčbě vysokého krevního tlaku u .. dospělých pacientů. EMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TENOLOC 200 UŽÍVAT .. Neužívejte přípravek Tenoloc 200 .. jestliže .....

Tagy: Tenoloc 200, sifor

Stadapress


Neužívejte přípravek Stadapress• jestliže jste alergický( na o chinapril-hydrochlorid, o jiné inhibitory ACE ( např. enalapril, ramipril, lisinopril) o hydrochlorothiazid o léky obsahující sulfonamidy o nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se u Vás v minulosti v souvislosti s léčbou inhibitorem ACE vyskytla závažná alergická reakce. Tato reakce zahrnuje otok obličeje, paží nebo dolních končetin, rtů, jazyka nebo hrdla – to může způsobit dušnost nebo potíže při polykání ( angioedém) • jestliže trpíte vrozeným nebo nevysvětlitelným otokem kůže ( angioedém) • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo máte problémy s močením ( tzv. anurie) jestliže máte těžkou poruchu funkce jater • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. Je ale lepší neužívat přípravek Stadapress ani v časném těhotenství viz bod Těhotenství a kojení) jestliže máte onemocnění srdce, které způsobuje překážku výtoku krve ze srdce a tok krve v srdci zpomaluje. jestliže máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a užíváte-li léky obsahující aliskiren na snížení krevního tlaku Upozornění a opatření Před užitím přípravku Stadapress se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem: .....

Tagy: Stadapress, sifor

Quinapril/hydrochlorothiazide aurovitas


Užívat Neužívejte přípravek Quinapril/Hydrochlorothiazide Aurovitas• jestliže jste alergický( na - chinapril-hydrochlorid, - jakékoli jiné ACE inhibitory, - hydrochlorothiazid, - léky obsahující sulfonamidy, - kteroukoli další složku přípravku Quinapril/Hydrochlorothiazide Aurovitas ( uvedenou v bodě 6) jestliže se u Vás objevila závažná alergická reakce po předchozí léčbě ACE inhibitorem. Tyto reakce vedou k otokům obličeje, rukou nebo nohou, rtů, jazyka nebo hrdla – které mohou způsobit dechovou nedostatečnost nebo potíže s polykáním ( angioedém). • jestliže trpíte dědičnými nebo nevysvětlitelnými otoky kůže ( angioedém) • jestliže máte závažné problémy s ledvinami nebo játry. jestliže máte aortální stenózu ( zúžení hlavní cévy vedoucí ze srdce) pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení. pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Quinapril/Hydrochlorothiazide Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Než začnete přípravek Quinapril/Hydrochlorothiazide .....

Tagy: Quinapril/hydrochlorothiazide aurovitas, sifor

Betaxolol xantis


Neužívejte Betaxolol Xantis, jestliže: - jste alergický( na betaxolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) máte těžkou formu astmatu a chronickou obstrukční plicní nemoc - máte těžké srdeční selhání; - máte kardiogenní šok; - máte poruchy vedení srdečního vzruchu ( síňokomorová blokáda II. a III. stupně, pokud není zaveden kardiostimulátor) máte Prinzmetalovu variantní anginu pectoris; - jestliže máte syndrom chorého sinu, včetně sinoatriální blokády ( poruchu tvorby a vedení srdečního impulsu) máte výrazně pomalou tepovou frekvenci; - máte těžkou formu Raynaudova syndromu a onemocnění periferních tepen ( způsobující poruchy prokrvení končetin) máte neléčený nádor dřeně nadledvin ( feochromocytom); - máte nízký krevní tlak; - jste někdy měl( a) anafylaktický šok ( stav vzniklý v důsledku přecitlivělosti na některé cizí látky) máte zvýšenou kyselost krve ( metabolická acidóza) Upozornění a opatření Před užitím Betaxolol Xantis se poraďte se svým lékařem, jestliže: - máte méně závažné formy chronické obstrukční plicní nemoci. Před začátkem léčby se doporučuje funkční vyšetření plic. Riziko nežádoucích účinků je malé. máte vysoký krevní tlak .....

Tagy: Betaxolol xantis, sifor

Amiptic


Sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde k rozvoji oční infekce, pokud dojde k poranění oka, podstoupíte operaci oka, nebo se u Vás objevily jiné reakce, nebo zhoršení příznaků onemocnění. Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, je důležité čočky vyjmout z očí před použitím očních kapek a nenasazovat je zpět do očí dříve než 15 minut po aplikaci očních kapek, jelikož konzervační látka benzalkonium-chlorid může kontaktní čočky zabarvit. Informujte svého lékaře nebo zubního lékaře, že používáte přípravek Amiptic před chirurgickou anestezií, protože může dojít k náhlému poklesu krevního tlaku spojenému s anestetikem. Použití u dětí .. Zkušenosti s přípravkem Amiptic u kojenců a dětí jsou omezené. Použití u starších osob .. Ve studiích s přípravkem obsahujícím dorzolamid/timolol ve formě očních kapek, roztoku byly účinky u starších i mladších pacientů podobné. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky .. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval( a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště je to důležité, pokud: .. užíváte antihypertenziva, léky, které se používají ke .....

Tagy: Amiptic, sifor

Přečtěte si o tématu Sifor. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma sifor, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Sifor. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Sifor.Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop