Acc 200 neo - Příbalový leták, SPC


 

Příbalový leták: Acc 200 neo Šumivá tableta (SPC)


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 200MG
Balení: Obal na tablety

Acc 200 neo Dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí a dospívající od 14 let: 2-3krát denně 1 šumivou tabletu, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu denně. Použití u dětí a dospívajícíchDěti...více

Acc 200 neo Vedlejší a nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence: Velmi časté:  †††††洀潨潵⁰潳琀椀桮漀畴 více než 1 z 10 pacientů  Časté:  †††††mohou postihnout až 1 z 10 pacientů  Méně časté:  †††††mohou...více

Acc 200 neo Interakce

Neužívejte ACC 200 NEO: - jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev), Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů)). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu...více

Zobrazit celý příbalový leták

Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop