Acc 100 neo - Příbalový leták, SPC


 

Příbalový leták: Acc 100 neo Šumivá tableta (SPC)


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 100MG
Balení: Obal na tablety

Acc 100 neo Dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, užívá se ACC 100 NEO obvykle v následujících dávkách: Dospělí a dospívající od 14 let: 2-3krát denně 2 šumivé tablety, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu...více

Acc 100 neo Vedlejší a nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí Časté:  †††††mohou postihnout až 1 z 10 pacientů  Méně časté:  †††††mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů† Vzácné:  †††††mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů Velmi vzácné:  †††††mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů Není známo㨀††† †††† z...více

Acc 100 neo Interakce

Neužívejte ACC 100 NEO: Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev), Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů)). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční změny, neodkladně se poraďte s lékařem. Opatrnosti je třeba, pokud...více

Zobrazit celý příbalový leták

Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop