Třezalková naŤ - Příbalový leták


 
Generikum: hyperici herba
Účinná látka:
ATC skupina: N06AX25 - hyperici herba
Obsah účinných látek:
Balení: Sáček
Strana 1 (celkem 2)
sp.zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Třezalková nať
Hyperici herba

Léčivý čaj
Perorální podání

SLOŽENÍ
Hyperici herba 50,0 g

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek k úlevě při přechodném psychickém vyčerpání, často
spojeným s psychovegetativními potížemi (napětí, úzkost, strach, rozlady nejrozmanitějšího
původu).
Přípravek je určen pro dospělé.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ
čajová lžička třezalkové nati se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 10 min vyluhovat v
zakryté nádobě a pak se scedí. Čaj se pije teplý 2x denně, ráno a večer. Připravuje se vždy
čerstvý, bezprostředně před použitím.
Délka podávání: K dosažení žádoucího účinku je nutno čaj užívat nejméně 10 - 14 dní. Jestliže
příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 2
týdny, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Užívání třezalky by nemělo být
dlouhodobé a bez přestávek.
Podávání dětem a dospívajícím do 18 let se nedoporučuje.

KONTRAINDIKACE
Neužívejte při přecitlivělosti na třezalku nebo při přecitlivělosti na sluneční záření, zejména u
osob se světlou pletí. Dále se přípravek nesmí užívat při těžkých poruchách nervové soustavy,
po transplantaci orgánů nebo u HIV pozitivních pacientů léčených inhibitory proteázy.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Mohou se objevit gastrointestinální poruchy, alergické kožní reakce, únava a neklid. Četnost
výskytu není známa. Obzvláště u lidí se světlou pletí se může vyskytnout fotosensibilizace
(přecitlivělost na sluneční záření).

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Strana 2 (celkem 2)
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

INTERAKCE
Třezalková nať může ovlivňovat účinek některých současně podávaných léků užívaných
k uklidnění a při depresích. Může snižovat účinky indinaviru a ostatních retrovirových
přípravků používaných k léčbě HIV pozitivních pacientů. Dále může reagovat s cyklosporinem
(lék užívaný po transplantacích) a pravděpodobně i některými dalšími léčivy, jako je
hormonální antikoncepce, digoxin (na léčbu srdečních chorob), theofylin (na léčbu astmatu),
warfarin (lék k ovlivnění krevní srážlivosti), triptany (na léčbu migrény), léky na svalové křeče
(fenytoin, karbamazepin, fenobarbital).

UPOZORNĚNÍ

Při užívání se vyvarujte intenzivního slunečního ozáření či jiného zdroje UV záření.
Vzhledem k nedostatku údajů se podávání dětem a dospívajícím do 18 let nedoporučuje.
Vzhledem k nedostatku údajů se nedoporučuje přípravek užívat během těhotenství a kojení.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné
do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu,
aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ
50 g
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
94/182/98-C


Č. ŠARŽE
POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU
TŘEZALKOVÁ NAŤ

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU
11.2.2015
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
59 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
62 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop