Addaven - Příbalový leták


 
Generikum: electrolytes in combination with other drugs
Účinná látka: stopové prvky
Alternativy: Kalium-l-malat "fresenius" 1 molar, Nutryelt
ATC skupina: B05XA31 - electrolytes in combination with other drugs
Obsah účinných látek:
Formy: Koncentrát pro infuzní roztok
Balení: Ampulka (Ampule)
Obsah balení: 20X10ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Addaven

koncentrát pro infuzní roztok

stopové prvky


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Addaven a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Addaven používat
3. Jak se přípravek Addaven používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Addaven uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Addaven a k čemu se používá

Addaven je léčivý přípravek obsahující stopové prvky. Stopové prvky jsou chemické prvky, které jsou
v malém množství potřebné pro správné fungování organismu. Addaven se podává intravenózně (do
žíly) jestliže nejste schopna/schopen normálně přijímat potravu. Tento léčivý přípravek se obvykle
používá jako součást vyvážené parenterální výživy spolu s bílkovinami, tuky, sacharidy, solemi a
vitaminy.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Addaven používat

Nepoužívejte přípravek Addaven:
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6). Jestliže se u Vás vyskytne vyrážka nebo jiné alergické
reakce (jako je svědění, oteklé rty a/nebo obličej, dušnost), okamžitě informujte svého
lékaře.
- jestliže máte úplný uzávěr žlučových cest
- jestliže máte Wilsonovu chorobu (genetickou poruchu způsobující hromadění mědi
v organismu) nebo hemochromatózu (nahromadění železa v těle)

Addaven se nesmí podávat dětem s tělesnou hmotností do 15 kg.

Upozornění a opatření
Informujte svého lékaře, jestliže máte problémy s játry a/nebo ledvinami.
Váš lékař Vás může pravidelně posílat na krevní testy, aby zkontroloval Váš zdravotní stav.
Jestliže současně s infuzí přípravku Addaven užíváte také železo perorálně (ústy), Váš lékař
se ujistí, že nedochází k jeho kumulaci (hromaďění) v těle. Železo a jód podané infuzí
mohou vzácně způsobit alergické reakce. Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru,
jestliže se u Vás po podání přípravku Addaven vyskytne alergická reakce.


Další léčivé přípravky a přípravek Addaven
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat.Těhotenství a kojení
Přípravek Addaven může být použit u těhotných a kojících žen.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Addaven nemá žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Addaven používá

Tento léčivý přípravek Vám bude podán zdravotnickým pracovníkem.
Lék Vám bude podán infuzí (kapačkou) do žíly.
Váš lékař rozhodne, jaká dávka Vám bude podána.
Doporučená dávka pro dospělé je 10 mililitrů (ml) denně. Jestliže máte problémy s játry nebo
ledvinami, může Vám lékař podat nižší dávku.
Přípravek Addaven musí být předtím, než Vám bude podán smíchán nejprve s jiným vhodným
roztokem. Váš lékař nebo zdravotní sestra se ujistí, že je přípravek správně připraven.


Použití u dětí
Doporučená denní dávka u dětí vážících více než l5 kg je 0,1 ml na kg tělesné hmotnosti.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Addaven, než mělo
Je velice nepravděpodobné, že Vám bude podáno více přípravku než má, jelikož Vás bude v průběhu
léčby sledovat Váš lékař nebo zdravotní sestra. Nicméně, pokud si myslíte, že Vám bylo podáno příliš
mnoho přípravku Addaven, okamžitě informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Při použití přípravku Addaven nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. Nicméně, pokud se u Vás
vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky, sdělte to Vašemu lékaři nebo zdravotní sestře.
Při současném podání přípravku Addaven s roztokem glukózy může dojít k podráždění a zánětu žíly.
Může se objevit alergická reakce na jód po místní aplikaci.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Addaven uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a ampulce za
Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Váš lékař a nemocniční lékárník jsou zodpovědní za správné uchovávání, použití a likvidaci
infuzního roztoku přípravku Addaven.

Po naředění: Přidání přípravku Addaven k jiným vhodným přípravkům musí být provedeno
těsně před zahájením infuze a podávání vzniklé směsi infuzí musí být dokončeno během 24
hodin. Pokud není přípravek Addaven použit okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání
před použitím v odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24
hodin při 2 až 8 oC, pokud smísení neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických
podmínek.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Addaven obsahuje

- Léčivé látky v jednom ml:

Chromii trichloridum hexahydricum 5,33 mikrogramů
Cupri chloridum dihydricum 0,10 mg
Ferri chloridum hexahydricum 0,54 mg
Mangani chloridum tetrahydricum 19,8 mikrogramů
Kalii iodidum 16,6 mikrogramů
Natrii fluoridum 0,21 mg
Natrii molybdenas dihydricus 4,85 mikrogramů
Natrii selenas anhydricus 17,3 mikrogramů
Zinci chloridum 1,05 mg
- Pomocnými látkami jsou: xylitol, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH), voda na injekci

Tento přípravek obsahuje 5,2 μmol sodíku (120 μg) v jednom ml.


Jak přípravek Addaven vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Addaven je čirý, téměř bezbarvý roztok obsahující stopové prvky.
Addaven je dostupný v polypropylenových ampulkách obsahujících 10 ml koncentrátu pro infuzní
roztok, velikost balení je: 20 x 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko

Výrobce

Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.7.2015.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop