Oxytocin


Výsledky hledání na výraz oxytocin
Poslední aktualizace: 2020-08-09


Xylometazoline/dexpanthenol teva


Doxapram, ergotamin, oxytocin) .. doxapram, ergotamin, oxytocin), může vést ke zvýšení krevního tlaku díky vlivu na kardiovaskulární funkce. Nepoužívejte přípravek Xylometazoline/dexpanthenol Teva .. Jestliže jste alergický( na xylometazolin hydrochlorid nebo dexpanthenol nebo na jakoukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže trpíte suchou rýmou ( druh chronické rýmy, která způsobuje suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust) Jestliže jste v nedávné době podstoupil( a) neurochirurgický zákrok ( transsfenoidální hypofyzektomii nebo jiný zákrok, při kterém dochází k odkrytí mozkových blan) Xylometazoline/dexpanthenol Teva 0,5mg/ml + 50 mg/ml: .. u dětí do 2 let .. Xylometazoline/dexpanthenol Teva 1,0mg/ml + 50 mg/ml: .. u dětí ve věku 6 let nebo mladších .. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Xylometazoline/dexpanthenol Teva se poraďte se svým lékařem, jestliže: .. užíváte určité léčivé přípravky k léčbě deprese, nazývané inhibitory monoaminooxidázy ( inhibitory MAO) nebo jiné léky, které mohou zvyšovat krevní tlak ( např. doxapram, ergotamin, oxytocin) užíváte-li léky na snížení krevního tlaku ( např. .....

Tagy: Xylometazoline/dexpanthenol teva, oxytocin

Prostin e2


Pokud u Vás je kontraindikováno podání oxytocinu, např. Podobně jako u všech oxytocinů je nutné vzít v úvahu riziko ruptury dělohy. Protože oxytocin a dinoproston působí na různé receptory v buňkách hladké svaloviny dělohy, současné podání obou přípravků může vést ke zvýšené kontraktilitě myometria. buď dinoprostonem nebo oxytocinem popsáno riziko poporodní diseminované intravaskulární koagulopatie. Nepoužívejte přípravek Xylometazoline/dexpanthenol Teva .. Jestliže jste alergický( na xylometazolin hydrochlorid nebo dexpanthenol nebo na jakoukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže trpíte suchou rýmou ( druh chronické rýmy, která způsobuje suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust) Jestliže jste v nedávné době podstoupil( a) neurochirurgický zákrok ( transsfenoidální hypofyzektomii nebo jiný zákrok, při kterém dochází k odkrytí mozkových blan) Xylometazoline/dexpanthenol Teva 0,5mg/ml + 50 mg/ml: .. u dětí do 2 let .. Xylometazoline/dexpanthenol Teva 1,0mg/ml + 50 mg/ml: .. u dětí ve věku 6 let nebo mladších .. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku .....

Tagy: Prostin e2, oxytocin

Prepidil


Zvaný oxytocin, který je užíván k zesílení porodních kontrakcí. buď dinoprostonem nebo oxytocinem, bylo hlášeno zvýšené riziko poporodní diseminované intravaskulární koagulopatie ( Nepoužívejte přípravek Xylometazoline/dexpanthenol Teva .. Jestliže jste alergický( na xylometazolin hydrochlorid nebo dexpanthenol nebo na jakoukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže trpíte suchou rýmou ( druh chronické rýmy, která způsobuje suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust) Jestliže jste v nedávné době podstoupil( a) neurochirurgický zákrok ( transsfenoidální hypofyzektomii nebo jiný zákrok, při kterém dochází k odkrytí mozkových blan) Xylometazoline/dexpanthenol Teva 0,5mg/ml + 50 mg/ml: .. u dětí do 2 let .. Xylometazoline/dexpanthenol Teva 1,0mg/ml + 50 mg/ml: .. u dětí ve věku 6 let nebo mladších .. Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Xylometazoline/dexpanthenol Teva se poraďte se svým lékařem, jestliže: .. užíváte určité léčivé přípravky k léčbě deprese, nazývané inhibitory monoaminooxidázy ( inhibitory MAO) nebo jiné léky, které mohou zvyšovat krevní tlak ( např. doxapram, ergotamin, oxytocin) .....

Tagy: Prepidil, oxytocin

Oxytocin ferring-lÉČiva


...

Tagy: Oxytocin ferring-lÉČiva, oxytocin

Ofost


Ofost Vám nesmí být podán jestliže jste alergická na oxytocin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Ofost nesmí být podáván současně s nosním sprejem obsahujícím oxytocin. Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká nebo pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude Ofost podán. V některých případech může následovat kapková infuze podaná do žíly obsahující až 20 IU oxytocinu v 500 ml fyziologického roztoku elektrolytu....

Tagy: Ofost, oxytocin

Noradrenalin lÉČiva


Nepoužívejte přípravek Noradrenalin Léčiva: - jestliže jste alergický( na norepinefrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Přípravek Noradrenalin Léčiva se nesmí podávat u pacientů se subaortální stenózou ( zúžení výtokové části levé srdeční komory) feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin) tachyarytmií (rychlá a nepravidelná srdeční činnost) nebo fibrilací komor ( míhání srdečních komor) hypertenzí (vysoký krevní tlak) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Noradrenalin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při sníženém objemu obíhající krve ( hypovolémii) je třeba před podáním norepinefrinu doplnit krevní objem. Během léčby noradrenalinem je třeba udržovat normální množství obíhající krve ( normovolémii). 2 Při infarktu myokardu mohou vyšší dávky norepinefrinu vést k nedokrevnosti ( ischémii) srdeční svaloviny zvýšením potřeby kyslíku. Norepinefrin rovněž urychluje vedení vzruchu srdeční svalovinou a zvyšuje aktivitu ektopických pacemakerů. Je třeba se vyvarovat podání mimo cévu, které může vést k odumření tkání. V průběhu léčby je nutné monitorování krevního tlaku, tepové frekvence, funkce ledvin, event. EKG. Další léčivé .....

Tagy: Noradrenalin lÉČiva, oxytocin

Nocdurna


Aspirin/kyselina acetylsalicylová a ibuprofen) .. .. ..- oxytocin, což je lék používaný v době kolem porodu .. Nepoužívejte přípravek Noradrenalin Léčiva: - jestliže jste alergický( na norepinefrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Přípravek Noradrenalin Léčiva se nesmí podávat u pacientů se subaortální stenózou ( zúžení výtokové části levé srdeční komory) feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin) tachyarytmií (rychlá a nepravidelná srdeční činnost) nebo fibrilací komor ( míhání srdečních komor) hypertenzí (vysoký krevní tlak) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Noradrenalin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při sníženém objemu obíhající krve ( hypovolémii) je třeba před podáním norepinefrinu doplnit krevní objem. Během léčby noradrenalinem je třeba udržovat normální množství obíhající krve ( normovolémii). 2 Při infarktu myokardu mohou vyšší dávky norepinefrinu vést k nedokrevnosti ( ischémii) srdeční svaloviny zvýšením potřeby kyslíku. Norepinefrin rovněž urychluje vedení vzruchu srdeční svalovinou a zvyšuje aktivitu ektopických pacemakerů. Je třeba se vyvarovat podání mimo cévu, které může vést k .....

Tagy: Nocdurna, oxytocin

Modafen


Léky s obsahem oxytocinu ( Nepoužívejte přípravek Noradrenalin Léčiva: - jestliže jste alergický( na norepinefrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Přípravek Noradrenalin Léčiva se nesmí podávat u pacientů se subaortální stenózou ( zúžení výtokové části levé srdeční komory) feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin) tachyarytmií (rychlá a nepravidelná srdeční činnost) nebo fibrilací komor ( míhání srdečních komor) hypertenzí (vysoký krevní tlak) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Noradrenalin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při sníženém objemu obíhající krve ( hypovolémii) je třeba před podáním norepinefrinu doplnit krevní objem. Během léčby noradrenalinem je třeba udržovat normální množství obíhající krve ( normovolémii). 2 Při infarktu myokardu mohou vyšší dávky norepinefrinu vést k nedokrevnosti ( ischémii) srdeční svaloviny zvýšením potřeby kyslíku. Norepinefrin rovněž urychluje vedení vzruchu srdeční svalovinou a zvyšuje aktivitu ektopických pacemakerů. Je třeba se vyvarovat podání mimo cévu, které může vést k odumření tkání. V průběhu léčby je nutné monitorování krevního tlaku, tepové .....

Tagy: Modafen, oxytocin

Infusio ringeri imuna


Zejména při podání v kombinaci s oxytocinem, z důvodu rizika hyponatrémie ( Nepoužívejte přípravek Noradrenalin Léčiva: - jestliže jste alergický( na norepinefrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Přípravek Noradrenalin Léčiva se nesmí podávat u pacientů se subaortální stenózou ( zúžení výtokové části levé srdeční komory) feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin) tachyarytmií (rychlá a nepravidelná srdeční činnost) nebo fibrilací komor ( míhání srdečních komor) hypertenzí (vysoký krevní tlak) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Noradrenalin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při sníženém objemu obíhající krve ( hypovolémii) je třeba před podáním norepinefrinu doplnit krevní objem. Během léčby noradrenalinem je třeba udržovat normální množství obíhající krve ( normovolémii). 2 Při infarktu myokardu mohou vyšší dávky norepinefrinu vést k nedokrevnosti ( ischémii) srdeční svaloviny zvýšením potřeby kyslíku. Norepinefrin rovněž urychluje vedení vzruchu srdeční svalovinou a zvyšuje aktivitu ektopických pacemakerů. Je třeba se vyvarovat podání mimo cévu, které může vést k odumření tkání. V průběhu léčby je .....

Tagy: Infusio ringeri imuna, oxytocin

Infusio natrii chlorati isotonica imuna


Zejména při podání v kombinaci s oxytocinem, z důvodu rizika hyponatrémie ( Nepoužívejte přípravek Noradrenalin Léčiva: - jestliže jste alergický( na norepinefrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Přípravek Noradrenalin Léčiva se nesmí podávat u pacientů se subaortální stenózou ( zúžení výtokové části levé srdeční komory) feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin) tachyarytmií (rychlá a nepravidelná srdeční činnost) nebo fibrilací komor ( míhání srdečních komor) hypertenzí (vysoký krevní tlak) Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Noradrenalin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při sníženém objemu obíhající krve ( hypovolémii) je třeba před podáním norepinefrinu doplnit krevní objem. Během léčby noradrenalinem je třeba udržovat normální množství obíhající krve ( normovolémii). 2 Při infarktu myokardu mohou vyšší dávky norepinefrinu vést k nedokrevnosti ( ischémii) srdeční svaloviny zvýšením potřeby kyslíku. Norepinefrin rovněž urychluje vedení vzruchu srdeční svalovinou a zvyšuje aktivitu ektopických pacemakerů. Je třeba se vyvarovat podání mimo cévu, které může vést k odumření tkání. V průběhu léčby je .....

Tagy: Infusio natrii chlorati, chlorati isotonica imuna, oxytocin

Přečtěte si o tématu Oxytocin. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma oxytocin, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Oxytocin. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Oxytocin.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 1 min
5,415,666
Celkový Počet Případů
170,415 (3.1%)
Celkem úmrtí
2,843,204 (52.5%)
Celkem Uzdraveno
2,402,047
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: