Mg potahované tablety

Poslední aktualizace: 2020-01-22Výsledky hledání na výraz mg potahované tablety:


Zenon


Neužívejte přípravek Zenon 10 mg/40 mg potahované tablety současně s fibráty....

Tagy: Zenon, mg potahované tablety

Yaz


Každé balení (blistr) obsahuje 24 světle růžových potahovaných tablet s léčivou látkou a 4 bílé potahované tablety placeba....

Tagy: Yaz, mg potahované tablety

Xyzal


Neužívejte Xyzal- jestliže jste alergický( na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin ( závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Xyzal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže máte potíže ( jako poranění míchy nebo zvětšená prostata) je pravděpodobné, že budete mít problém s vyprázdněním močového měchýře. Poraďte se, prosím, se svým lékařem. Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože Xyzal může způsobit zhoršení záchvatu. Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Xyzal několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. DětiPodávání přípravku Xyzal dětem pod 6 let věku se nedoporučuje, protože forma potahovaných tablet nedovoluje úpravu dávkování. Další léčivé přípravky a XyzalInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Xyzal s jídlem, pitím a .....

Tagy: Xyzal, mg potahované tablety

Volnostin


Protože potahované tablety neumožňují příhodnou úpravu dávkování. protože potahované tablety neumožňují upravit dávku. Použití u dětíXyzal, potahované tablety, se nedoporučuje podávat dětem pod 6 let věku....

Tagy: Volnostin, mg potahované tablety

Vitamin D3 Axonia


Užívat Neužívejte Vitamin D3 Axonia potahované tablety: • jestliže jste alergický( Další léčivé přípravky a Vitamin D3 Axonia potahované tabletyInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Vitamin D3 Axonia potahované tablety obsahuje laktózu a sacharózu Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Dávkování potahované tablety 800 IU a 1000 IU: Váš lékař Vám obvykle předepíše 1 tabletu denně. Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamin D3 Axonia potahované tablety, než jste měl( Použití u dětíXyzal, potahované tablety, se nedoporučuje podávat dětem pod 6 let věku....

Tagy: Vitamin D3 Axonia, mg potahované tablety

Violetta


Obecné poznámkyPředtím, než začnete užívat přípravek Violetta, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2 „Krevní sraženiny“. Než začnete užívat přípravek Violetta, lékař Vám položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést v závislosti na Vaší osobní situaci ještě další vyšetření. V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Violetta přerušit nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Violetta snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, takzvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Violetta ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu. Přípravek Violetta, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, .....

Tagy: Violetta, mg potahované tablety

Vidette


Dávkování: Jeden blistr přípravku Vidette obsahuje 24 žlutých aktivních potahovaných tablet a 4 bílé neaktivní potahované tablety. ▪ Začněte užívat přípravek Vidette tabletou s číslem 1, vedle níž je napsáno „Start“. Přípravek Violetta obsahuje laktosu a hlinitý lak oranžové žluti Přípravek Violetta obsahuje 40,118 mg monohydrátu laktosy v jedné žluté, aktivní potahované tabletě a 37,26 mg laktosy v jedné zelené, neaktivní ( placebo) potahované tabletě. Každý blistr obsahuje 24 aktivních, žlutých potahovaných tablet a 4 zelené potahované tablety placeba....

Tagy: Vidette, mg potahované tablety

Viavardis


Neužívejte přípravek Viavardis: - jestliže jste alergický na vardenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Mezi příznaky alergické reakce patří vyrážka, svědění, otok obličeje nebo rtů a dušnost. jestliže používáte léčivé přípravky obsahující nitráty, jako např. nitroglycerin k léčbě anginy pectoris nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např. amylnitrit. Současné používání těchto léčiv a přípravku Viavardis může vážně ovlivnit Váš krevní tlak. jestliže užíváte ritonavir nebo indinavir, léky užívané k léčbě infekce virem lidské imunodeficience ( HIV). - jestliže je Vám více než 75 let a užíváte ketokonazol nebo itrakonazol, léky užívané k léčbě plísňových onemocnění. jestliže máte závažné onemocnění srdce nebo závažné onemocnění jater. jestliže pravidelně chodíte na dialýzu. jestliže jste v nedávné době prodělal cévní mozkovou příhodu nebo srdeční infarkt. jestliže máte nebo jste měl nízký krevní tlak. trpíte-li Vy sám nebo někdo z Vaší rodiny degenerativním očním onemocněním ( např. retinitis pigmentosa) pokud se u Vás kdykoli v minulosti objevila ztráta zraku v důsledku poškození očního nervu vznikajícího při .....

Tagy: Viavardis, mg potahované tablety

Venviran


Které nejsou schopny spolknout potahované tablety přípravku Venviran, lze použít jiné lékové formy valgancikloviru – prášek nebo perorální roztok. Přípravek Viavardis, potahované tablety, neužívejte v kombinaci s jinou léčbou erektilní dysfunkce....

Tagy: Venviran, mg potahované tablety

Vardenafil mylan


Neužívejte přípravek Vardenafil Mylan potahované tablety v kombinaci s jinou léčbou erektilní dysfunkce. Přípravek Viavardis, potahované tablety, neužívejte v kombinaci s jinou léčbou erektilní dysfunkce....

Tagy: Vardenafil mylan, mg potahované tablety

Přečtěte si o tématu Mg Potahované Tablety. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma mg potahované tablety, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Mg Potahované Tablety. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Mg Potahované Tablety.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: