Mannitol


Výsledky hledání na výraz mannitol
Poslední aktualizace: 2020-07-02


Tracrium 50


Mezi tyto léky patří: • anestetika (používaná ke snížení vědomí a bolesti během chirurgického zákroku), jako jsou halothan, isofluran, enfluran nebo ketamin • antibiotika (používaná k léčbě infekcí), jako jsou aminoglykosidy, polymyxiny, spektinomycin, tetracykliny, linkomycin a klindamycin • antiarytmika (používaná k léčbě poruch srdečního rytmu), jako jsou propanolol, oxpreonolon, blokátory kalciových kanálů, lidokain, prokainamid a chinidin • léky užívané ke snížení množství vody v těle (diuretika), jako je furosemid, mannitol, thiazidová diuretika a acetazolamid • soli hořčíku ( Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Tracrium podán. Upozornění a opatření Před zahájením podávání přípravku Tracrium informujte svého lékaře: • jestliže máte alergii nebo průduškové astma • jestliže se u Vás již dříve vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné Tracriu podobné přípravky blokující přenos vzruchu mezi nervem a svalem • jestliže trpíte svalovou .....

Tagy: Tracrium 50, mannitol

Tracrium 250


Mezi tyto léky patří: • anestetika (používaná ke snížení vědomí a bolesti během chirurgického zákroku), jako jsou halothan, isofluran, enfluran nebo ketamin • antibiotika (používaná k léčbě infekcí), jako jsou aminoglykosidy, polymyxiny, spektinomycin, tetracykliny, linkomycin a klindamycin • antiarytmika (používaná k léčbě poruch srdečního rytmu), jako jsou propanolol, oxpreonolon, blokátory kalciových kanálů, lidokain, prokainamid a chinidin • léky užívané ke snížení množství vody v těle (diuretika), jako je furosemid, mannitol, thiazidová diuretika a acetazolamid • soli hořčíku ( Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Tracrium podán. Upozornění a opatření Před zahájením podávání přípravku Tracrium informujte svého lékaře: • jestliže máte alergii nebo průduškové astma • jestliže se u Vás již dříve vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné Tracriu podobné přípravky blokující přenos vzruchu mezi nervem a svalem • jestliže trpíte svalovou .....

Tagy: Tracrium 250, mannitol

Tracrium 25


Mezi tyto léky patří: • anestetika (používaná ke snížení vědomí a bolesti během chirurgického zákroku), jako jsou halothan, isofluran, enfluran nebo ketamin • antibiotika (používaná k léčbě infekcí), jako jsou aminoglykosidy, polymyxiny, spektinomycin, tetracykliny, linkomycin a klindamycin • antiarytmika (používaná k léčbě poruch srdečního rytmu), jako jsou propanolol, oxpreonolon, blokátory kalciových kanálů, lidokain, prokainamid a chinidin • léky užívané ke snížení množství vody v těle (diuretika), jako je furosemid, mannitol, thiazidová diuretika a acetazolamid • soli hořčíku ( Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Tracrium podán. Upozornění a opatření Před zahájením podávání přípravku Tracrium informujte svého lékaře: • jestliže máte alergii nebo průduškové astma • jestliže se u Vás již dříve vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné Tracriu podobné přípravky blokující přenos vzruchu mezi nervem a svalem • jestliže trpíte svalovou .....

Tagy: Tracrium 25, mannitol

Tobi nebuliser solution


Diuretika (odvodňující tablety)  Močovina nebo mannitol podávaný do žíly ( Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Tracrium podán. Upozornění a opatření Před zahájením podávání přípravku Tracrium informujte svého lékaře: • jestliže máte alergii nebo průduškové astma • jestliže se u Vás již dříve vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné Tracriu podobné přípravky blokující přenos vzruchu mezi nervem a svalem • jestliže trpíte svalovou slabostí, únavou nebo obtížemi s koordinací pohybů ( myasthenia gravis) jestliže trpíte nervosvalovou poruchou • jestliže máte srdeční onemocnění nebo jste citliví na pokles krevního tlaku • jestliže jste v nedávné době utrpěl( a) těžké popáleniny, které si vyžádaly lékařskou pomoc. Pokud se domníváte, že se Vás cokoli z výše uvedeného může týkat, poraďte se se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek TracriumInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné .....

Tagy: Tobi nebuliser solution, mannitol

Rutacid


Rutacid obsahuje mannitol. Pokud denní dávka přesáhne 10 g ( Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Tracrium podán. Upozornění a opatření Před zahájením podávání přípravku Tracrium informujte svého lékaře: • jestliže máte alergii nebo průduškové astma • jestliže se u Vás již dříve vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné Tracriu podobné přípravky blokující přenos vzruchu mezi nervem a svalem • jestliže trpíte svalovou slabostí, únavou nebo obtížemi s koordinací pohybů ( myasthenia gravis) jestliže trpíte nervosvalovou poruchou • jestliže máte srdeční onemocnění nebo jste citliví na pokles krevního tlaku • jestliže jste v nedávné době utrpěl( a) těžké popáleniny, které si vyžádaly lékařskou pomoc. Pokud se domníváte, že se Vás cokoli z výše uvedeného může týkat, poraďte se se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek TracriumInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) .....

Tagy: Rutacid, mannitol

Neoseptolete duo menthol


Maltitol a mannitol, roztok maltitolu Pastilky obsahují glycerol, který ve větším množství může vyvolat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost a průjem. Pastilky obsahují polyoly maltitol a mannitol, které mohou ve vyšších dávkách, zvláště u dětí, vyvolat průjem. Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Tracrium podán. Upozornění a opatření Před zahájením podávání přípravku Tracrium informujte svého lékaře: • jestliže máte alergii nebo průduškové astma • jestliže se u Vás již dříve vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné Tracriu podobné přípravky blokující přenos vzruchu mezi nervem a svalem • jestliže trpíte svalovou slabostí, únavou nebo obtížemi s koordinací pohybů ( myasthenia gravis) jestliže trpíte nervosvalovou poruchou • jestliže máte srdeční onemocnění nebo jste citliví na pokles krevního tlaku • jestliže jste v nedávné době utrpěl( a) těžké popáleniny, které si vyžádaly lékařskou pomoc. Pokud se domníváte, .....

Tagy: Neoseptolete duo menthol, mannitol

Mirtazapin mylan


Mirtazapin Mylan obsahuje aspartam a mannitolMirtazapin Mylan obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Mirtazapin Mylan obsahuje také mannitol. Můž mít mírný projímavý účinek. Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Tracrium podán. Upozornění a opatření Před zahájením podávání přípravku Tracrium informujte svého lékaře: • jestliže máte alergii nebo průduškové astma • jestliže se u Vás již dříve vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné Tracriu podobné přípravky blokující přenos vzruchu mezi nervem a svalem • jestliže trpíte svalovou slabostí, únavou nebo obtížemi s koordinací pohybů ( myasthenia gravis) jestliže trpíte nervosvalovou poruchou • jestliže máte srdeční onemocnění nebo jste citliví na pokles krevního tlaku • jestliže jste v nedávné době utrpěl( a) těžké popáleniny, které si vyžádaly lékařskou pomoc. Pokud se domníváte, že se Vás cokoli z výše uvedeného může týkat, poraďte se se svým lékařem. .....

Tagy: Mirtazapin mylan, mannitol

Memabix


Memabix obsahuje mannitol, aspartam a laktózu Aspartam obsahuje zdroj fenylalaninu. Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Tracrium podán. Upozornění a opatření Před zahájením podávání přípravku Tracrium informujte svého lékaře: • jestliže máte alergii nebo průduškové astma • jestliže se u Vás již dříve vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné Tracriu podobné přípravky blokující přenos vzruchu mezi nervem a svalem • jestliže trpíte svalovou slabostí, únavou nebo obtížemi s koordinací pohybů ( myasthenia gravis) jestliže trpíte nervosvalovou poruchou • jestliže máte srdeční onemocnění nebo jste citliví na pokles krevního tlaku • jestliže jste v nedávné době utrpěl( a) těžké popáleniny, které si vyžádaly lékařskou pomoc. Pokud se domníváte, že se Vás cokoli z výše uvedeného může týkat, poraďte se se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek TracriumInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné .....

Tagy: Memabix, mannitol

Kalium chloratum lÉČiva 7,5%


Kalium chloratum se nesmí přidávat do mannitolu, ke krvi a krevním přípravkům, ani k roztokům s obsahem aminokyselin a lipidů. Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se domníváte, že se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než Vám bude přípravek Tracrium podán. Upozornění a opatření Před zahájením podávání přípravku Tracrium informujte svého lékaře: • jestliže máte alergii nebo průduškové astma • jestliže se u Vás již dříve vyskytla reakce přecitlivělosti na jiné Tracriu podobné přípravky blokující přenos vzruchu mezi nervem a svalem • jestliže trpíte svalovou slabostí, únavou nebo obtížemi s koordinací pohybů ( myasthenia gravis) jestliže trpíte nervosvalovou poruchou • jestliže máte srdeční onemocnění nebo jste citliví na pokles krevního tlaku • jestliže jste v nedávné době utrpěl( a) těžké popáleniny, které si vyžádaly lékařskou pomoc. Pokud se domníváte, že se Vás cokoli z výše uvedeného může týkat, poraďte se se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek TracriumInformujte svého lékaře o všech .....

Tagy: Kalium chloratum lÉČiva, lÉČiva 7,5%, mannitol

Infusio mannitoli 20 imuna


IMUNA používat Nepoužívejte přípravek INFUSIO MANNITOLI 10 ( V následujících situacích se nesmí přípravek INFUSIO MANNITOLI 10 ( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku INFUSIO MANNITOLI 10 ( srdečních a plicních funkcí a při zhoršení těchto funkcí je potřeba okamžitě vysadit přípravek INFUSIO MANNITOLI 10( Další léčivé přípravky a přípravek INFUSIO MANNITOLI 10 ( Některé léky mohou INFUSIO MANNITOLI 10 ( Přípravek INFUSIO MANNITOLI 10 ( zení dopravních prostředků a obsluha strojůINFUSIO MANNITOLI 10 ( může mít i přípravek INFUSIO MANNITOLI 10 ( INFUSIO MANNITOLI 10 ( Použití u dětí a starších lidíINFUSIO MANNITOLI 10 ( Jestliže jste použil(a) více přípravku INFUSIO MANNITOLI 10 ( Jestliže jste přestal(a) používat přípravek INFUSIO MANNITOLI 10 ( Přípravek Tracrium Vám nesmí být podán: - jestliže jste alergický( na atrakurium-besylát, cisatrakurium nebo na kteroukoli další složku tohoto .....

Tagy: Infusio mannitoli 20, 20 imuna, mannitol

Přečtěte si o tématu Mannitol. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma mannitol, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Mannitol. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Mannitol.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 12 min
2,918,050
Celkový Počet Případů
132,209 (4.5%)
Celkem úmrtí
1,249,330 (42.8%)
Celkem Uzdraveno
1,536,511
Vážný Stav
Lyžařské zájezdy se skipasem


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: