Léky na cholesterol


Výsledky hledání na výraz léky na cholesterol
Poslední aktualizace: 2021-05-09


Zynzol


Jestliže užíváte léky, které obsahují tamoxifen nebo léky s obsahem estrogenů ( Pokud takové léky užíváte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky: .. Tyto léky obsahují gonadorelin, buserelin, goserelin, .. Tyto léky se používají k léčbě rakoviny prsu, některých ženských .. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek, známých jako cholesterol, v krvi....

Tagy: Zynzol, léky na cholesterol

Zulfija


Co dělat, jestliže se neobjeví krvácení během týdne, kdy se tablety neužívají .. ..Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Některé léky mohou ovlivnit hladiny přípravku Zulfja v krvi a mohou způsobit jeho nižší antikoncepční účinek nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří: .. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy) pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy)...

Tagy: Zulfija, léky na cholesterol

Zorem


Přípravek Zorem může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např. ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním) • ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV) • rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika) • třezalka tečkovaná • verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění) • dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty) • takrolimus, sirolimus, temsirolimus a everolimus (léky používané k pozměnění způsobu, jakým pracuje Váš imunitní systém) Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého....

Tagy: Zorem, léky na cholesterol

Zomig


Ergotaminové alkaloidy jako je dihydroergotamin a methysergid nebo jiné léky ze skupiny triptanů, jako je sumatriptan a naratriptan; viz „Vzájemné užívání s dalšími léčivými přípravky“ níže) užíváte některé léky k léčbě deprese ( Jestliže se přípravek ZOMIG užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se používají k léčbě deprese, existuje riziko rozvoje tzv. Zvláště je důležité, aby byl Váš lékař informován, že už se léčíte některým z níže uvedených léků: Léky k léčbě migrény- Pokud užíváte jiné triptany ( Pokud užíváte léky s obsahem ergotaminu nebo jiné léky námelového typu ( Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ZOMIG nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vaše riziko je vyšší, pokud kouříte, máte vysoký krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu v krvi, cukrovku (...

Tagy: Zomig, léky na cholesterol

Zolmitriptan actavis


Jestliže máte vysoký krevní tlak .. .. ..– jestliže máte potíže se srdcem, jako je srdeční infarkt, angina pectoris (bolest na hrudi při cvičení nebo tělesné námaze), Prinzmetalova angina (bolest na hrudi, která se objevuje v klidu) nebo máte projevy související se srdcem, jako je dušnost nebo tlak na hrudi .. .. ..– jestliže trpíte problémy s krevním oběhem (omezený průtok krve v nohou a rukou) .. .. ..– jestliže jste prodělal/a mrtvici (cévní mozkovou příhodu) nebo krátkodobé projevy podobné mrtvici (tranzitorní ischemická ataka neboli TIA) .. .. ..– jestliže máte závažné ledvinové potíže .. .. .. .. ..– jestliže současně užíváte jiné léky na migrénu ( ergotamin nebo léky ergotaminového typu jako je dihydroergotamin a methysergid) nebo jiné léky ze skupiny triptanů. Whiteův syndrom (druh abnormální srdeční činnosti), .. .. ..– jste měl(a) v minulosti potíže s játry, .. .. ..– máte bolesti hlavy, které u vás nejsou typické pro bolest hlavy při migréně, .. .. ..– užíváte některé léky na depresi ( Jestliže se přípravek Zolmitriptan Actavis užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se .....

Tagy: Zolmitriptan actavis, léky na cholesterol

Zolmiles


Jestliže máte vysoký krevní tlak .. .. ..– jestliže máte potíže se srdcem, jako je srdeční infarkt, angina pectoris (bolest na hrudi při cvičení nebo tělesné námaze), Prinzmetalova angina (bolest na hrudi, která se objevuje v klidu) nebo máte projevy související se srdcem, jako je dušnost nebo tlak na hrudi .. .. ..– jestliže trpíte problémy s krevním oběhem (omezený průtok krve v nohou a rukou) .. .. ..– jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo krátkodobé projevy podobné cévní mozkové příhodě (tranzitorní ischemická ataka (TIA)) .. .. ..– jestliže máte závažné ledvinové potíže .. .. .. .. ..– jestliže současně užíváte jiné léky na migrénu ( ergotamin nebo léky ergotaminového typu jako je dihydroergotamin a methysergid) nebo jiné léky ze skupiny triptanů. Whiteův syndrom (druh abnormální srdeční činnosti), .. .. ..– jste měl(a) v minulosti potíže s játry .. .. ..– máte bolesti hlavy, které u vás nejsou typické pro bolest hlavy při migréně .. .. ..– užíváte některé léky na depresi ( Jestliže se přípravek Zolmiles užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se používají .....

Tagy: Zolmiles, léky na cholesterol

Zoletorv


Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zoletorv se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • jste v minulosti měl(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku nebo pokud máte v mozku malé dutinky vyplněné tekutinou po předchozích cévních mozkových příhodách, • máte problémy s ledvinami, • máte málo aktivní štítnou žlázu (hypothyreózu), • jste měl(a) opakovanou nebo nevysvětlitelnou bolest svalů, máte v osobní nebo rodinné anamnéze svalové problémy, • jste v minulosti měl(a) svalové problémy během léčby jinými léky snižujícími hladinu lipidů ( Kombinovanému užívání přípravku Zoletorv a fibrátů (léky na snížení cholesterolu) Existují některé léky, které mohou změnit účinky přípravku Zoletorv nebo jejichž účinky mohou být přípravkem Zoletorv změněny ( Tento typ interakce může vést k tomu, že jeden nebo oba léky budou méně účinné. Případně to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně důležitého stavu poškozujícího svaly známého jako „rabdomyolýza” popsaného v bodě 4: • cyklosporin (lék často používaný u .....

Tagy: Zoletorv, léky na cholesterol

Zolafren rapid


Velmi vzácně mohou léky tohoto typu způsobovat kombinaci horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti. Další léčivé přípravky a přípravek Zolafren RapidBěhem léčby přípravkem Zolafren Rapid užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře. Současné užívání přípravku Zolafren Rapid s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které vám pomáhají spát ( Upozorněte svého lékaře, zejména pokud užíváte:  léky na Parkinsonovu nemoc,  karbamazepin ( Podobně jako všechny léky, může mít i tento lék nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U pacientů užívajících přípravek Zolafren Rapid bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru a hladiny tuků (triacylglyceroly a cholesterol) v krvi....

Tagy: Zolafren rapid, léky na cholesterol

Zolafren


Velmi vzácně mohou léky tohoto typu způsobovat kombinaci horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti. Další léčivé přípravky a přípravek ZolafrenBěhem léčby přípravkem Zolafren užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře. Současné užívání přípravku Zolafren s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které Vám pomáhají spát ( Upozorněte svého lékaře, zejména pokud užíváte:  léky na Parkinsonovu nemoc,  karbamazepin ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U pacientů užívajících přípravek Zolafren bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru a hladiny tuků (triglyceridy a cholesterol) v krvi....

Tagy: Zolafren, léky na cholesterol

Zocor forte


Pokud se na Vás vztahuje jakákoliv z následujících záležitostí, proberte je se svým lékařem: • požíváte velká množství alkoholu, • máte problémy s ledvinami, • máte problémy se štítnou žlázou, • je Vám 65 let a více, • jste žena, • kdykoli v minulosti jste měl(a) během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými „statiny“ nebo fibráty problémy se svaly, • Vy nebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou svalovou poruchu. cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánů), • danazol (umělý hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy vyrůstá mimo dělohu), • léčivé přípravky s léčivými látkami jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí), • fibráty s léčivou látkou jako jsou gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol) Stejně jako u výše uvedených léků, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jakékoli jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Podobně jako .....

Tagy: Zocor forte, léky na cholesterol

Přečtěte si o tématu Léky Na Cholesterol. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma léky na cholesterol, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Léky Na Cholesterol. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Léky Na Cholesterol.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 6 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: