Kvetiapin neurol


Výsledky hledání na výraz kvetiapin neurol
Poslední aktualizace: 2024-06-12


Kombinace, interakce: Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl


Argofan 150 sr & Neurol 0,25 . Argofan 150 sr & Neurol 0,25 .Metabolismus alprazolamu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem. Argofan 150 sr & Siofor 500 .Venlafaxin může zvýšit hypoglykemickou aktivitu Metforminu. Argofan 150 sr & Gabanox .Riziko nebo závažnost ........

Tagy: Kombinace, interakce Argofan, Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl, kvetiapin neurol

Kombinace, interakce: Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl


Argofan 150 sr & Neurol 0,25 . Argofan 150 sr & Neurol 0,25 .Metabolismus alprazolamu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem. Argofan 150 sr & Siofor 500 .Venlafaxin může zvýšit hypoglykemickou aktivitu Metforminu. Argofan 150 sr & Gabanox .Riziko nebo závažnost ........

Tagy: Kombinace, interakce Argofan, Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl, kvetiapin neurol

Kombinace, interakce: Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl


Argofan 150 sr & Neurol 0,25 . Argofan 150 sr & Neurol 0,25 .Metabolismus alprazolamu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem. Argofan 150 sr & Siofor 500 .Venlafaxin může zvýšit hypoglykemickou aktivitu Metforminu. Argofan 150 sr & Gabanox .Riziko nebo závažnost ........

Tagy: Kombinace, interakce Argofan, Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl, kvetiapin neurol

Kombinace, interakce: Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl


Argofan 150 sr & Neurol 0,25 . Argofan 150 sr & Neurol 0,25 .Metabolismus alprazolamu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem. Argofan 150 sr & Siofor 500 .Venlafaxin může zvýšit hypoglykemickou aktivitu Metforminu. Argofan 150 sr & Gabanox .Riziko nebo závažnost ........

Tagy: Kombinace, interakce Argofan, Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl, kvetiapin neurol

Kombinace, interakce: Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl


Argofan 150 sr & Neurol 0,25 . Argofan 150 sr & Neurol 0,25 .Metabolismus alprazolamu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem. Argofan 150 sr & Siofor 500 .Venlafaxin může zvýšit hypoglykemickou aktivitu Metforminu. Argofan 150 sr & Gabanox .Riziko nebo závažnost ........

Tagy: Kombinace, interakce Argofan, Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl, kvetiapin neurol

Kombinace, interakce: Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl


Argofan 150 sr & Neurol 0,25 . Argofan 150 sr & Neurol 0,25 .Metabolismus alprazolamu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem. Argofan 150 sr & Siofor 500 .Venlafaxin může zvýšit hypoglykemickou aktivitu Metforminu. Argofan 150 sr & Gabanox .Riziko nebo závažnost ........

Tagy: Kombinace, interakce Argofan, Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl, kvetiapin neurol

Kombinace, interakce: Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl


Argofan 150 sr & Neurol 0,25 . Argofan 150 sr & Neurol 0,25 .Metabolismus alprazolamu může být snížen, pokud je kombinován s Venlafaxinem. Argofan 150 sr & Siofor 500 .Venlafaxin může zvýšit hypoglykemickou aktivitu Metforminu. Argofan 150 sr & Gabanox .Riziko nebo závažnost ........

Tagy: Kombinace, interakce Argofan, Argofan 150 sr & Neurol 0,25 & Siofor 500 & Gabanox & Ketilept & Isoptin & Stacyl, kvetiapin neurol

Timonil 600 retard


...

Tagy: Timonil 600 retard, kvetiapin neurol

Timonil 300 retard


...

Tagy: Timonil 300 retard, kvetiapin neurol

Timonil 150 retard


...

Tagy: Timonil 150 retard, kvetiapin neurol

Quetiapine polpharma


Neužívejte Quetiapine Polpharma jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Pokud se při užívání přípravku Quetiapine Polpharma vyskytnou následující obtíže, kontaktujte ihned svého lékaře:  kombinace horečky, těžké svalové ztuhlosti, pocení nebo sníženého stavu vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“) Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): .. .. kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velké ospalosti nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“)...

Tagy: Quetiapine polpharma, kvetiapin neurol

Quetiapine accord


Neužívejte přípravek Quetiapine Accord:  Jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na kvetiapin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( Příznaky z vysazení léčby (příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby kvetiapinem) Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví některé z následujících nežádoucích účinků po užití přípravku Quetiapine Accord:  Kombinace horečky, závažné ztuhlosti svalů, pocení nebo poruchy vědomí (stav zvaný „neuroleptický maligní syndrom“) Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000) Kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velké ospalosti nebo mdloby (porucha označovaná jako "neuroleptický maligní syndrom")...

Tagy: Quetiapine accord, kvetiapin neurol

Quetiapin xantis


Neužívejte Quetiapin Xantis• jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Pokud se při užívaní přípravku Quetiapin Xantis vyskytnou následující obtíže, kontaktujte ihned lékaře: • kombinace horečky, těžké svalové ztuhlosti, pocení nebo sníženého stavu vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“) Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 lidí): • Kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velmi značné ospalosti nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“)...

Tagy: Quetiapin xantis, kvetiapin neurol

Quetiapin teva retard


Jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Zvýšení tělesné hmotnostiU pacientů užívajících kvetiapin bylo pozorováno přibý Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se vyskytnou následující obtíže při užívání přípravku Quetiapin Teva Retard kontaktujte ihned lékaře: • kombinace horečky, těžké svalové ztuhlosti, pocení nebo sníženého stavu vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“) kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu značné ospalosti nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“)...

Tagy: Quetiapin teva retard, kvetiapin neurol

Quetiapin teva


Jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatřeníPřed užitím kvetiapinu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud Vy nebo někdo jiný z Vaší rodiny máte nebo jste měl( Pokud ano, lékař může v průběhu léčby kvetiapinem kontrolovat hladinu krevního cukru. kombinace horečky, těžké svalové ztuhlosti, pocení nebo sníženého stavu vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“) Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí  Kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velmi značné ospalosti nebo mdloby (porucha označovaná jako "neuroleptický maligní syndrom")...

Tagy: Quetiapin teva, kvetiapin neurol

Quetiapin mylan


Neužívejte přípravek Quetiapin Mylan:  jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( V tomto případě je třeba léčbu kvetiapinem přerušit a/nebo zahájit další léčbu. Zvýšení tělesné hmotnostiU pacientů užívajících kvetiapin bylo pozorováno přibývání na váze. Pokud se vyskytnou následující obtíže při užívání přípravku Quetiapin Mylan, kontaktujte ihned lékaře:  kombinace horečky, těžké svalové ztuhlosti, pocení nebo sníženého stavu vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“) potíže s močením  zhoršení již existující cukrovky Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):  kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu velmi značné ospalosti nebo mdloby, velké zvýšení krevního tlaku nebo zrychlení srdečního rytmu (porucha označovaná jako "neuroleptický maligní syndrom")...

Tagy: Quetiapin mylan, kvetiapin neurol

Quetiapin actavis


Jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( kombinace horečky, těžké svalové ztuhlosti, pocení nebo sníženého stavu vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“) kombinace vysoké teploty (horečky), pocení, svalové ztuhlosti, pocitu silné ospalosti nebo mdloby, častých změn krevního tlaku a rychlého tlukotu srdce (porucha označovaná jako ‘neuroleptický maligní syndrom’)...

Tagy: Quetiapin actavis, kvetiapin neurol

Přečtěte si o tématu Kvetiapin Neurol. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma kvetiapin neurol, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Kvetiapin Neurol. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Kvetiapin Neurol.Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop