Kontraindikace


Výsledky hledání na výraz kontraindikace
Poslední aktualizace: 2022-11-30


Willfact


Kontraindikace Nepoužívejte Willfact jestliže jste alergický( na lidský von Willebrandův faktor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte hemofilií A ( absence nebo nedostatek faktoru srážlivosti VIII) Upozornění a opatření Na Vaši léčbu přípravkem Willfact má vždy dohlížet lékař se zkušenostmi s léčbou hemostatických poruch. Vyskytne-li se u Vás těžké krvácení a vyšetření krve ukáže, že hodnota faktoru VIII ve Vaší krvi je snížená, dostanete během prvních dvanácti hodin spolu s přípravkem obsahujícím vWF také přípravek obsahující faktor VIII. Alergické reakcePodobně jako u všech proteinových léků k intravenóznímu podání vyrobených z lidské krve nebo plazmy, mohou se i při používání přípravku Willfact vyskytnout reakce přecitlivělosti v podobě alergie. Během injekce budete pozorován( a) s cílem zjistit, zda se u Vás neobjeví časné známky přecitlivělosti, např. típání, vyrážka ( generalizovaná urtikárie) svírání na hrudi, dýchavičnost, pokles krevního tlaku ( hypotenze) a závažné alergické reakce ( anafylaxe). Jestliže se tyto příznaky vyskytnou, injekce bude ihned přerušena. Riziko trombózyMůže také dojít k ucpání krevních .....

Tagy: Willfact, kontraindikace

Verorab


Nejsou žádné kontraindikace postexpozičního očkování. Kontraindikace Nepoužívejte Willfact jestliže jste alergický( na lidský von Willebrandův faktor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte hemofilií A ( absence nebo nedostatek faktoru srážlivosti VIII) Upozornění a opatření Na Vaši léčbu přípravkem Willfact má vždy dohlížet lékař se zkušenostmi s léčbou hemostatických poruch. Vyskytne-li se u Vás těžké krvácení a vyšetření krve ukáže, že hodnota faktoru VIII ve Vaší krvi je snížená, dostanete během prvních dvanácti hodin spolu s přípravkem obsahujícím vWF také přípravek obsahující faktor VIII. Alergické reakcePodobně jako u všech proteinových léků k intravenóznímu podání vyrobených z lidské krve nebo plazmy, mohou se i při používání přípravku Willfact vyskytnout reakce přecitlivělosti v podobě alergie. Během injekce budete pozorován( a) s cílem zjistit, zda se u Vás neobjeví časné známky přecitlivělosti, např. típání, vyrážka ( generalizovaná urtikárie) svírání na hrudi, dýchavičnost, pokles krevního tlaku ( hypotenze) a závažné alergické reakce ( anafylaxe). Jestliže se tyto příznaky vyskytnou, .....

Tagy: Verorab, kontraindikace

Tetavax


Přeočkování: Pokud kontraindikace podání kombinované vakcíny trvá, přeočkování se provádí jednou dávkou v době od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte a v době od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a dále vždy po každých 10 – 15 letech. Kontraindikace Nepoužívejte Willfact jestliže jste alergický( na lidský von Willebrandův faktor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte hemofilií A ( absence nebo nedostatek faktoru srážlivosti VIII) Upozornění a opatření Na Vaši léčbu přípravkem Willfact má vždy dohlížet lékař se zkušenostmi s léčbou hemostatických poruch. Vyskytne-li se u Vás těžké krvácení a vyšetření krve ukáže, že hodnota faktoru VIII ve Vaší krvi je snížená, dostanete během prvních dvanácti hodin spolu s přípravkem obsahujícím vWF také přípravek obsahující faktor VIII. Alergické reakcePodobně jako u všech proteinových léků k intravenóznímu podání vyrobených z lidské krve nebo plazmy, mohou se i při používání přípravku Willfact vyskytnout reakce přecitlivělosti v podobě alergie. Během injekce budete pozorován( a) s cílem .....

Tagy: Tetavax, kontraindikace

Takiprin


Pokud máte obecné nebo specifické kontraindikace pro použití techniky subarachnoidální anestezie ( Kontraindikace Nepoužívejte Willfact jestliže jste alergický( na lidský von Willebrandův faktor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte hemofilií A ( absence nebo nedostatek faktoru srážlivosti VIII) Upozornění a opatření Na Vaši léčbu přípravkem Willfact má vždy dohlížet lékař se zkušenostmi s léčbou hemostatických poruch. Vyskytne-li se u Vás těžké krvácení a vyšetření krve ukáže, že hodnota faktoru VIII ve Vaší krvi je snížená, dostanete během prvních dvanácti hodin spolu s přípravkem obsahujícím vWF také přípravek obsahující faktor VIII. Alergické reakcePodobně jako u všech proteinových léků k intravenóznímu podání vyrobených z lidské krve nebo plazmy, mohou se i při používání přípravku Willfact vyskytnout reakce přecitlivělosti v podobě alergie. Během injekce budete pozorován( a) s cílem zjistit, zda se u Vás neobjeví časné známky přecitlivělosti, např. típání, vyrážka ( generalizovaná urtikárie) svírání na hrudi, dýchavičnost, pokles krevního tlaku ( hypotenze) a závažné alergické reakce ( .....

Tagy: Takiprin, kontraindikace

Sectral


U pacientů vyššího věku je nezbytné absolutně respektovat kontraindikace a zahájit léčbu nízkými dávkami pod přísným dohledem. Kontraindikace Nepoužívejte Willfact jestliže jste alergický( na lidský von Willebrandův faktor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte hemofilií A ( absence nebo nedostatek faktoru srážlivosti VIII) Upozornění a opatření Na Vaši léčbu přípravkem Willfact má vždy dohlížet lékař se zkušenostmi s léčbou hemostatických poruch. Vyskytne-li se u Vás těžké krvácení a vyšetření krve ukáže, že hodnota faktoru VIII ve Vaší krvi je snížená, dostanete během prvních dvanácti hodin spolu s přípravkem obsahujícím vWF také přípravek obsahující faktor VIII. Alergické reakcePodobně jako u všech proteinových léků k intravenóznímu podání vyrobených z lidské krve nebo plazmy, mohou se i při používání přípravku Willfact vyskytnout reakce přecitlivělosti v podobě alergie. Během injekce budete pozorován( a) s cílem zjistit, zda se u Vás neobjeví časné známky přecitlivělosti, např. típání, vyrážka ( generalizovaná urtikárie) svírání na hrudi, dýchavičnost, pokles krevního tlaku ( hypotenze) a .....

Tagy: Sectral, kontraindikace

Secatoxin forte


Neužívejte přípravek Secatoxin forte- jestliže jste alergický( na kodergokrin-mesilát nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte poruchami prokrvení srdce těžšího stupně ( ischemická choroba srdeční) jestliže máte zpomalenou srdeční činnost. při šokovém stavu. současně s některými jinými léky k léčbě migrény ( např. sumatriptan) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Secatoxin forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte zpomalení srdeční činnosti nebo příznaky snížení krevního tlaku ( nava, závrať) ukončete léčbu přípravkem Secatoxin forte a ihned vyhledejte lékaře. Lékař Vám proto před podáním přípravku Secatoxin forte změří krevní tlak. Děti a dospívajícíPřípravek Secatoxin forte není určen pro děti a dospívající. Další léčivé přípravky a přípravek Secatoxin forte Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat Přípravek Secatoxin forte zvyšuje účinnost některých léčiv užívaných pro snížení krevního tlaku, rozšíření cév a léků tlumících krevní srážlivost. Snižuje účinnost .....

Tagy: Secatoxin forte, kontraindikace

Oxid uhliČitÝ medicinÁlnÍ linde


Nepoužívejte Oxid uhličitý medicinální Linde: Pro použití přípravku Oxid uhličitý medicinální Linde neexistují žádné absolutní kontraindikace. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Oxid uhličitý medicinální Linde se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Neužívejte přípravek Secatoxin forte- jestliže jste alergický( na kodergokrin-mesilát nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte poruchami prokrvení srdce těžšího stupně ( ischemická choroba srdeční) jestliže máte zpomalenou srdeční činnost. při šokovém stavu. současně s některými jinými léky k léčbě migrény ( např. sumatriptan) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Secatoxin forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte zpomalení srdeční činnosti nebo příznaky snížení krevního tlaku ( nava, závrať) ukončete léčbu přípravkem Secatoxin forte a ihned vyhledejte lékaře. Lékař Vám proto před podáním přípravku Secatoxin forte změří krevní tlak. Děti a dospívajícíPřípravek Secatoxin forte není určen pro děti a dospívající. Další léčivé přípravky a přípravek Secatoxin forte Informujte svého .....

Tagy: Oxid uhliČitÝ medicinÁlnÍ, medicinÁlnÍ linde, kontraindikace

Mydrane


Zejména onemocnění ovlivňující srdeční rytmus - kontraindikace léčiv ( Neužívejte přípravek Secatoxin forte- jestliže jste alergický( na kodergokrin-mesilát nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte poruchami prokrvení srdce těžšího stupně ( ischemická choroba srdeční) jestliže máte zpomalenou srdeční činnost. při šokovém stavu. současně s některými jinými léky k léčbě migrény ( např. sumatriptan) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Secatoxin forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte zpomalení srdeční činnosti nebo příznaky snížení krevního tlaku ( nava, závrať) ukončete léčbu přípravkem Secatoxin forte a ihned vyhledejte lékaře. Lékař Vám proto před podáním přípravku Secatoxin forte změří krevní tlak. Děti a dospívajícíPřípravek Secatoxin forte není určen pro děti a dospívající. Další léčivé přípravky a přípravek Secatoxin forte Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat Přípravek Secatoxin forte zvyšuje účinnost některých léčiv užívaných pro .....

Tagy: Mydrane, kontraindikace

Magnosolv


Pokud neexistují kontraindikace, zvýšit denní dávku až do odstranění nedostatku na 9 mg ( Neužívejte přípravek Secatoxin forte- jestliže jste alergický( na kodergokrin-mesilát nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte poruchami prokrvení srdce těžšího stupně ( ischemická choroba srdeční) jestliže máte zpomalenou srdeční činnost. při šokovém stavu. současně s některými jinými léky k léčbě migrény ( např. sumatriptan) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Secatoxin forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte zpomalení srdeční činnosti nebo příznaky snížení krevního tlaku ( nava, závrať) ukončete léčbu přípravkem Secatoxin forte a ihned vyhledejte lékaře. Lékař Vám proto před podáním přípravku Secatoxin forte změří krevní tlak. Děti a dospívajícíPřípravek Secatoxin forte není určen pro děti a dospívající. Další léčivé přípravky a přípravek Secatoxin forte Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat Přípravek Secatoxin forte zvyšuje účinnost některých léčiv .....

Tagy: Magnosolv, kontraindikace

Klabax


Nebo pokud je penicilin kontraindikován z jiných důvodů a není přecitlivělost nebo jiná kontraindikace užívání penicilinů. Neužívejte přípravek Secatoxin forte- jestliže jste alergický( na kodergokrin-mesilát nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte poruchami prokrvení srdce těžšího stupně ( ischemická choroba srdeční) jestliže máte zpomalenou srdeční činnost. při šokovém stavu. současně s některými jinými léky k léčbě migrény ( např. sumatriptan) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Secatoxin forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte zpomalení srdeční činnosti nebo příznaky snížení krevního tlaku ( nava, závrať) ukončete léčbu přípravkem Secatoxin forte a ihned vyhledejte lékaře. Lékař Vám proto před podáním přípravku Secatoxin forte změří krevní tlak. Děti a dospívajícíPřípravek Secatoxin forte není určen pro děti a dospívající. Další léčivé přípravky a přípravek Secatoxin forte Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat Přípravek Secatoxin forte .....

Tagy: Klabax, kontraindikace

Přečtěte si o tématu Kontraindikace. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma kontraindikace, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Kontraindikace. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Kontraindikace.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: