Tussidrill sirup bez cukru - Interakce


 

Interakce léku: Tussidrill sirup bez cukru Sirup


Generikum: dextromethorphan
Účinná látka: dextromethorphan hydrobromide
ATC skupina: R05DA09 - dextromethorphan
Obsah účinných látek: 15MG/5ML
Balení: Lahev (Lahvička)
Neužívejte TUSSIDRILL sirup
Jestliže jste alergický(á) na monohydrát dextrometorfan-hydrobromidu nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Jestliže trpíte těžkými dýchacím obtížemi (selháváním dýchacího systému).
Jestliže máte těžkou obstrukční chorobu plic (máte zúžené dýchací cesty) nebo trpíte
astmatem.
Jestliže užíváte současně některý z léků na depresi včetně inhibitorů MAO, a 14 dní po
skončení jejich užívání.
Jestliže užíváte léčivý přípravek obsahující cinakalcet.
Jestliže kojíte.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku TUSSIDRILL sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jsou 2 druhy kašle: suchý kašel a kašel s produkcí hlenů. Tento přípravek není určen k léčbě
kašle s produkcí hlenů. Produktivní kašel je přirozený obranný mechanismus nezbytný k
odstranění hlenu z průdušek.

Přípravek není určen pro osoby mladší 15 let.

Před zahájením léčby se musíte poradit se svým lékařem:
- jestliže máte chronické (dlouhodobé) onemocnění plic nebo průdušek doprovázené
kašlem s produkcí hlenů;
- jestliže trpíte onemocněním jater (poškození jater).

Během léčby informujte lékaře:
- jestliže kašel začne být produktivní (vlhký), je doprovázen překrvením dýchacích cest,
hleny nebo horečkou;
- jestliže trpíte onemocněním jater.

Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje a užívat léčivé přípravky s obsahem
alkoholu (viz „Další léčivé přípravky a TUSSIDRILL sirup“).

Tento přípravek může vyvolat psychickou a tělesnou závislost. U pacientů, kteří jsou náchylní
ke zneužívání látek nebo vzniku závislosti na nich, by proto měla být léčba krátkodobá a měla
by probíhat pod přísným lékařským dohledem.

Další léčivé přípravky a TUSSIDRILL sirup
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Tento přípravek obsahuje monohydrát dextrometorfan-hydrobromidu. Nekombinujte léky
obsahující dextrometorfan či jiné léky proti kašli (antitusika) s tímto přípravkem, aby nedošlo
k překročení maximální doporučené dávky.
Neužívejte TUSSIDRILL sirup současně s léky určenými k léčbě depresí, které obsahují
inhibitory MAO (skupina antidepresiv, která snižuje enzym monoaminooxidázu) a jinými
sedativy (zklidňující léky) pro centrální nervovou soustavu (jako jsou morfinové deriváty,
neuroleptika, barbituráty, benzodiazepiny, anxiolytika, hypnotika, sedativní antidepresiva;
sedativní H1 antihistaminika; klonidin; baklofen, thalidomid).
Neužívejte TUSSIDRILL sirup současně s přípravky, které obsahují cinakalcet (inhibitor
parathormonu).
Neužívejte TUSSIDRILL sirup současně s přípravky, které inhibují jaterní systém
cytochromu P450-2D6, protože ty mohou významně zvýšit koncentraci dextrometorfanu
(jako je fluoxetin, paroxetin, amiodaron, haloperidol, propafenon, chinidin, sertralin,
fluvoxamin).
Neužívejte TUSSIDRILL sirup současně s léky na produktivní kašel (expektorancia) a
morfinovými deriváty (léky proti bolesti, léky proti kašli).

Během léčby je třeba se vyhnout pití alkoholických nápojů a užívání přípravků s obsahem
alkoholu.

TUSSIDRILL sirup s jídlem, pitím a alkoholem
Tento přípravek může způsobovat ospalost. Ospalost se může zvýšit pitím alkoholu. Proto se
během léčby vyhněte pití alkoholických nápojů.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Tento přípravek by neměl být používán během těhotenství. Během posledních tří měsíců
těhotenství by zneužití tohoto přípravku mohlo způsobit vážné zdravotní problémy
u nenarozeného dítěte.
Vzhledem k obsahu alkoholu se nedoporučuje tento přípravek užívat během těhotenství.
Podávání tohoto léčivého přípravku se v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které
nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje.

Kojení
Není známo, zda se dextrometorfan vylučuje do mateřského mléka. Ve vysokých dávkách
může účinná látka u kojených dětí, jejichž matky při kojení užívají celkově působící léky
proti kašli (antitusika), způsobit dýchací obtíže či svalovou ochablost.
Proto je užívání tohoto léku při kojení zakázáno.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: lehká a
přechodná ospalost a závratě, které by mohly být nebezpečné, pokud řídíte nebo obsluhujete
stroje. Ospalost se zesiluje pitím alkoholu.
Je vhodné začít užívat přípravek večer.

TUSSIDRILL sirup obsahuje
Roztok maltitolu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek může mít mírný projímavý účinek.
Energetická hodnota maltitolu 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g).
Methylparaben a propylparaben . Přípravek může způsobit alergické reakce
(pravděpodobně zpožděné).
Alkohol (ethanol 96%). Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně
než 100 mg v jedné dávce (5 ml).
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop